Chapter 5:

Ješuin Isceljujući Hod

U Nazarećanskom Izraelu smo videli da se nakon vladavine cara Solomona narod Izraela podelio na dva dela. Deset severnih plemena zvali su se Izraelovim domom (ili Efraimom), dok su se dva južna plemena nazivala domom Jude. Ezekiel je rekao da će zbog svog bezakonja, Efraim otići u zarobljeništvo u Asiriju na 390 godina. Knjiga proroka […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give