Chapter 5:

Zabranjene Slike

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“ Kada je Yahweh stvorio čoveka, stvorio ga je u svom liku; On je stvorio muškarca i žensku. Genesis 1:26-27 26. zatim Eloon je rekao: „Hajde da napravimo čoveka na našem liku, prema našoj volji; Neka imaju dominuv nad ribom […]

Chapter 11:

Izrael je progutan

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“ U poslednjem poglavlju smo videli kako su Efraimiti upala u idolatriju i zvali Yahweh Bel/Ba’al (Gospod). Takoрe smo videli kako je Yahweh rekao da жe ih sejati u zemlju kao seme zbog njihove neposluљnosti. To bi bio prvi korak […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give