Chapter 9:

Sudije i Pravosudni Organ

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“ I jevrejske i hrišćanske organizacije tvrde da imaju sudska ovlašćenja. Papstvo teži ponovnom osvajanju celog hrišćanstva preko Ekumeničnog pokreta, a pravoslavni jevrejski Sanhedrin takođe polaže pravo na sudsku vlast nad Izraelom. Međutim, kao što će ova studija pokazati, njihove […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give