Chapter 11:

Izrael je progutan

“Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.” U poslednjem poglavlju smo videli kako su Efraimiti upala u idolatriju i zvali Yahweh Bel/Ba’al (Gospod). Takoрe smo videli kako je Yahweh rekao da жe ih sejati u zemlju kao seme zbog njihove neposluљnosti. To bi bio prvi korak […]

Chapter 10:

Efraimova Poslednja Upozorenja

Yahweh nas voli, i želi da postanemo nevesta koja odgovara njegovom sinu. Ћeli da postanemo najbolji. Zato on primenjuje visoke standarde discipline, kao brižni narednik. Љto se tiиe discipline, Elohim nikada nije nasumiиan. Kao i u vojsci, Elohim ima jedinstven kodeks pravne pravde koji on primenjuje i na sebe, kao i na nas. I dok […]

Chapter 9:

Nacija Postaje Podeljena

“Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.” Nakon Josifove smrti, pojavili su se novi kraljevi koji nisu znali za sve dobre stvari koje je Josif uradio za Egipat. Ovi novi kraljevi su se plašili izraelske dece, i odlučili su da ih stave u teško vezivanje. Posle […]

Chapter 8:

Dve Kuće Izraela

“Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.” Da li ste se ikada zapitali zašto SJEDINJENE DRŽAVE imaju poseban odnos sa Velikom Britanijom, ali i sa Izraelom? Ovo je objaљnjeno teorijom “Dve kuжe”. Ova teorija je toliko vaћna da жemo se viљe puta vraжati na to kroz […]

Chapter 12:

Efraimov Napredak

U Nazarećanskom Izraelu videli smo kako narod Izraela može biti podeljen u dve glavne proročke grupe, nazvane dva doma Izraela. Južni dom se zove Judin dom, dok se severni dom zove dom Izraela ili Efraima. Prvobitno južno carstvo Jude se sastojalo od dva (ili neki kažu tri) plemena, dok je severno carstvo imalo deset plemena. […]

Chapter 5:

Ješuin Isceljujući Hod

U Nazarećanskom Izraelu smo videli da se nakon vladavine cara Solomona narod Izraela podelio na dva dela. Deset severnih plemena zvali su se Izraelovim domom (ili Efraimom), dok su se dva južna plemena nazivala domom Jude. Ezekiel je rekao da će zbog svog bezakonja, Efraim otići u zarobljeništvo u Asiriju na 390 godina. Knjiga proroka […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give