Chapter 3:

Tora: Bračni zavet

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“ Iako se termin Kristijan ne koristi do 11. Tamo, Yochanan (John) upozorava Yeshua o čoveku koji je proterao demone u njegovo ime, ali koji nije pratio e-sledbenike. Marqaus (Mark) 9:38-39 38 Sada mu je Yochanan (John) odgovorio, rekavši: „Učitelju, […]

Chapter 2:

Držanje Elohimove Tore (a ne naše)

U Nazarećanskom Izraelu videli smo da postoje dva doma Izraela, Efraim i Juda. Najjednostavnije je reći da se Efraimov dom uglavnom odnosi na hrišćane, dok se dom Judin uglavnom odnosi na Jevreje. (Za više detalja pogledajte Nazarećanski Izrael.) U Nazarećanskom Izraelu smo takođe videli kako je Jahve dao Izraelu svoju Toru. Ova reč Tora odnosi […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give