Chapter 8:

Zabluda lunarnog Šabata

U studiji Kalendar Tore objašnjavamo kalendar iz Pisma koji nam je Jahve rekao da držimo. Ono što vidimo je da dani počinju uveče. To se može videti po jednostavnoj činjenici da nam Prva knjiga Mojsijeva govori da veče i jutro čine dan. Prva knjiga Mojsijeva ili Postanje 1: 19: „19 I bilo je veče i […]

Chapter 5:

Kalendar koji su držali apostoli

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“ Rimska crkva koristi Rimski kalendar, u kome dan počinje u ponoć. Suprotno tome, hebrejski dan započinje uveče. Na primer, Prva knjiga Mojsijeva 1:31 nam govori: Prva knjiga Mojsijeva ili Postanje 1: 31: „31 I Jahve je pogledao sve što […]

Chapter 3:

Šabat

Četvrta zapovest je da se poštuje Šabat. Šabat je bila jedna od deset Zapovesti koju je YHWH uklesao u kamenu. Druga knjiga Mojsijeva 20: 8-11: „8 Sećaj se Šabatnog dana da ga svetkuješ. 9 Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. 10 A sedmi dan je Šabat Jahve (YHWH), tvog Elohima. Ne radi nikakav […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give