Chapter 14:

Ponovno Uspostavljanje Pravednog Novca

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“ Yahweh nam govori da imamo poštene vage, i da ne radimo nepravdu u merenju dužine, težine ili volumena. Leviticus 19:35-36 35 „Ne smete da uradite nepravdu u proceni, merenju dužine, težine ili volumena. 36 Imaćete poštene vage, poštene tegove, […]

Chapter 13:

Presecite poreze na pola

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“ Na zadnjem deo američke dolarske računnice nalazi se nedovršena piramida sa Sotoninim „Sveviđenim okom“, i stihom koji najavljuje rađanje sekularnog „Novog svetskog poretka“ („Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum“). Ali ako je sekularni Novi svetski poredak Sotoni pokušaj da vlada […]

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give