Chapter 8:

Dve Kuće Izraela

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“ Da li ste se ikada zapitali zašto SJEDINJENE DRŽAVE imaju poseban odnos sa Velikom Britanijom, ali i sa Izraelom? Ovo je objaљnjeno teorijom „Dve kuжe“. Ova teorija je toliko vaћna da жemo se viљe puta vraжati na to kroz […]

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give