Sukkot (stolnjaci, Štandovi)

Ovaj članak je dostupan i na: English Español Deutsch Indonesia Français Nederlands

Vayikra (Leviticus) 23:33-36
33 onda je Yahweh razgovarao sa Momom, kaže,
34 „razgovara sa decom Izraela, rekavši: ‘ fifni dan ovog sedmog meseca će biti gozba tabernica za sedam dana u Jahweh.
35 prvog dana će postojati set-ugrvorno zanimanje. Na njemu ne možete da radite uobičajeno.
36 za sedam dana ponudićemo ponudu od požara do Yahweh. Osmi dan će vam biti određen set, a vi ćete ponuditi ponudu od požara do Yahweh. To je skup okupljanja, a vi nećete raditi na njemu uobičajeno.

Sukkot je 7-dnevna gozba, a sledi je osmi sabor (Shemini Atzeret). Vreme je za probu kada ćemo ponovo biti u tabernama sa Yahweh (Hosea 12:9), a posle Armageddona (Zecharijah 14:16-18) i takođe kada će on biti naš Tabernacle u novom Jerusalimu (otkrovenje 21:3).

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give