Spisak od dve stranice za Pashu i Prolećni Praznik

KONCEPT: Jahve želi da Njegovi praznici budu u skladu sa poljoprivrednom sezonom žetve u Izraelu. Pošto ječam prvi sazreva od useva, počinjemo da ga posmatramo pred kraj zime, da bismo saznali kada će početi nova godina. Kada ječam dostigne određeno stanje zrelosti pod nazivom Aviv (“ah-veev”), sveštenstvo proglašava da je ječam Aviv. Potom kada se vidi prvi sledeći srp mladog meseca iz zemlje Izraela, sveštenstvo proglašava Rosh Hashanah (Novu Godinu). Da bi videli kako se to radi, pogledajmo i zapovesti iz Tore, kao i kako raste ječam.

UTVRĐIVANJE PRVOG DANA AVIVA: STARA SORTA (DVOREDOG) JEČMA: Treća Mojsijeva 23:14 nam kaže da ne treba jesti ništa od žetve tekuće godine dok sveštenstvo NE donese Jahvi prinos od žitarica. (Treća Mojsijeva 23:14) “Ne jedite hleb ni pečeno zrnevlje ni novo zrnevlje sve do tog dana, dok ne donesete prinos za svog Elohima. To je trajna odredba za vaše naraštaje u svim mestima gde živite.”

Zatim, Peta Mojsijeva 16:9 nam daje do znanja da Elohim smatra da žetva počinje sečenjem prezentacionog snopa, i kao što On kaže da tada započnemo brojanje do dana Pedesetnice od trenutka kada smo počeli da sečemo ječam i da brojimo sedam sedmica (plus jedan dan) do Pedesetnice. (Peta Mojsijeva 16:9 “Izbroj sedam sedmica. Onog dana kada srp zađe u žitaricu počni da brojiš tih sedam sedmica.”) To znači da prezentacioni snop mora biti prva stvar koja je isečena – i niko ne sme da jede nijedan deo ovogodišnje žetve dok se ne prikaže prvi omer (drevna hebrejska mera, deseti deo efe).

Jedna važna stvar koju treba zapamtiti je da stara sorta ječma (a posebno stara sorta dvoredog ječma) ima izuzetno krhak klas. Dvoredi ječam zapravo zavisi od lomljenja klasa i vetra koji duva oko semena kao njegovog primarnog dela za razmnožavanje. Zbog toga, ječam mora da se bere dok je zreo. To znači da prezentacija mora biti urađena što je pre moguće, tako da poljoprivrednici koji uzgajaju ječam MOGU da žanju ječam kada bude sazreo.

U hebrejskom, termin Aviv je Aleph-Bet-Yod-Bet (אביב). Koren reči Av (אב) znači glava. Pošto je hebrejski jezik orijentisan na radnju, Aviv ječam je ječam koji se razvija u klasu. Treća Mojsijeva 2:14 nam govori da sveštenstvo može ponuditi prezentacioni snop od Aviv ječma, kada se može ispeći na vatri da bi se stvorio isušeni ječam (slično ekspandiranoj pšenici). (Treća Mojsijeva 2:14 “Ako prinosiš Jahvi prinos od prvina žita, prinesi tvoje zelene (Aviv) klasove od prvine pečene na vatri, (ili) zrnevlje istrebljeno iz celih klasova (Karmel)).”. U praktičnom smislu, to znači da kada posmatrači u zemlji pronađu Aviv ječam bilo gde u zemlji, sveštenstvo može da verifikuje opažanja i proglasi Aviv.

U Izraelu, ječam se normalno uzgaja kao ozimi usev. Kada se zasadi sa jesenjim kišama, koreni se formiraju tokom cele zime, a onda kada se dani počnu produžavati (u januaru) ječam brzo raste. To se desi od prve vegetacije do žetve, za oko 60 dana (2 meseca). Ako Aviv nije proglašen u svoje vreme i žetva je propuštena, ne postoji mogućnost da ječam zadrži svoje seme još mesec dana (90 dana, ili ukupno 3 meseca). Potrebno je samo 6 sedmica (45-46 dana) da ječam napreduje od početne vegetativne faze do Aviva (meko testo, po Zadoksovoj skali 85); i onda još samo 2 sedmice (14 dana) do punog sazrevanja (za ukupnih 60 dana). Opet, ne postoji mogućnost da ječam zadrži svoje seme još jednog lunarnog meseca (29,5 dana) – tako da ako Aviv NIJE proglašen u svoje vreme, i zemljoradnici NISU u mogućnosti da prikupe svoj dvoredi ječam koji sazreva, oni će izgubiti svoj godišnji rod. Dakle, pravilo je da se Aviv proglasi što je ranije moguće.

10-i AVIV: JAGNJE: 10-og Aviva (četiri dana pre Pashe) obezbedite svoje jagnje (Druga Mojsijeva 12). Ako ste na poljoprivrednom gazdinstvu, to može biti od ovaca ili koza. Ako ste u stanu, razgovarajte sa svojim mesarom.

14-i AVIV: PASHA (PESACH): Pasha je tehnički događaj. Održava se popodne 14-og dana prvog meseca (u kojem dozreva Aviv ječam). Dobra je ideja da se sve sa kvascem i od kvasca iznese iz kuće do podneva (a, stavljaju ga u sve i svašta, pa stoga pretresite vaš zamrzivač). Ako se nalazite na farmi i obučeni ste za pravilno klanje, sprovedite stvarno klanje “između večeri” (između podneva i zalaska sunca, oko 14:45h). Pashalnu večeru jedemo po kućama, kao probu za drugi Izlazak (posle Armagedona, oko 2050. godine +/- 5). Vavilon pada 2049. godine, što znači da neće biti vlade, policije, vojske, paljbe, itd., ali neće biti neprijateljstava, pa fizički spakujte torbe i alate koje ćete morati da koristite, obezbedite i štitite vašu porodicu kao DEO vaše gradske zejednice. Starešine su odgovorne za sve u svojim gradskim zajednicama, a muškarci moraju da ih podrže kao takve.

Svi muškarci moraju biti fizički obrezani kako bi učestvovali u Pashi (Druga Mojsijeva 12:48). Mesijina žrtva nije promenila ovaj zahtev (referenca Studija o Pashi, Nazarećanski Izrael v4, itd.). Pasha je “zatvorena” gozba. Ako žele, starešine mogu da organizuju „edukativni seder“ (večera) drugog dana.

Ako smo u mogućnosti, dobro je ići u Jerusalim na praznike. Međutim, od nas se traži samo da odemo u Jerusalim kada živimo u zemlji (Peta Mojsijeva 12, zbog čega Pavle (Šaul) nije išao 14 godina na praznike, Galatima 2:1.) U najmanju ruku svi muškarci moraju ići, ali je najbolje ako čitava porodica može da ide, jer Jahvini praznici su za celu porodicu, i za ceo narod. Svečanosti su jedna od veza koje nas povezuju kao narod, i dobro je dati našoj deci svaku priliku da iskuse Jahvine praznike kao radosna i srećna vremena. Želimo da ih ohrabrimo da se uzmu u veri (ili barem u granicama Dela 15, Jefremovo drvo) i da podižu svoju decu tako da idu pravim putem. Što više učinimo praznike zabavnijim, nezaboravnim iskustvima za njih, to će više želeti da svoju decu odgajaju na ovaj način. Jahve kaže da se tome treba posvetiti tri desetka, tako da mi trebamo da postavimo finansiranje kao prioritet.

OBRNUTI IZLAZAK: U prvom izlasku, Izrael je iznenada napustio Egipat (za samo četiri dana), a pročišćavanje je bilo dugo (40 godina). Samo je sledeća generacija ušla u zemlju. Danas u pripremama za drugi izlazak, možda ćemo videti suprotno. Možda imamo dugačko razdoblje usavršavanja (od sada pa do 2050. godine), a onda sledi iznenadno okupljanje nakon Armagedona (oko 2050, +/- 5).
Ješua nam kaže da će zajednica Filadelfije (zajednica bratske ljubavi) biti sačuvana od časa suda, što može značiti da će biti izbavljeni neozleđeni. (Otkrivenje 3:10 “Pošto si držao reč trpeljivosti moje, i ja ću tebe sačuvati od časa kušnje koji će doći na ceo svet, da bi se iskušali oni koji žive na zemlji.”) Međutim, trebamo imati doktrinarnu čistoću.

Tokom ove pashalne sezone, dok smo očistili svoje kuće od kvasca, hajde da takođe očistimo naša srca od lažne doktrine; i smatramo da je mesijanska doktrina bez plaćanja desetka upravo takva lažna doktrina. Podizanje naše dece da u životu idu pravim putem je centralno za našu veru. Tako je centralno i da svoje žene posvećujemo poslu onoliko koliko možemo, i plaćamo tri desetine u realizaciji tog cilja. Ove desetine su Elohimov oblik oporezivanja i On nam kaže da niko ne sme doći pred Njega praznih ruku (Druga Mojsijeva 23:15, itd.). Uzevši u obzir kontekst, fokus Malahije je obnavljanje Tore, izmereno 1) obnavljanjem desetka i 2) seksualnom čistoćom muškaraca, od kojih su oba veliki problemi u Mesijanstvu. Prema tome, ako kažemo da čuvamo Toru, i da se pokoravamo Prorocima, onda, dok je Pasha u kućama, Prvi dan Beskvasnih Hlebova i ostali praznici se proslavljaju od strane zajednica – da podržimo naše starešine u skladu s tim.

PRVI DAN BESKVASNIH HLEBOVA: KUVANJE NA OTVORENOM. Zajednica provodi vreme u molitvi, učenju i zabavi za decu. Muškarci pomažu gradskom poglavarstvu da se moli za to kako da se svi ljudi bezbedno vrate u zemlju Izrael, u svetu bez Vavilonske vlade, ali sa nenaklonjenošću. Možemo da spremamo hranu na Prvi Dan Beskvasnih Hlebova, Omer (prvi dan), i Sedmog Dana Beskvasnih Hlebova, ali treba da kupujemo dan ranije (kako bismo više vremena provodili sa Jahvom).

Leave a Reply
If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give