Na Samom Velikom Socijalističkom Resetu

Ovo je idejni papir koji ironično još uvek nije u potpunosti formiran, ali čije je vreme sada. Moram da objavim ovo, i zamolim vas za vaše misli i povratne informacije o tome kako ovo može da se odigra, tako da možemo iskoristiti svaku priliku da izgradimo Ješuno kraljevstvo.

Znamo da sotona radi na Novom Svetskom Poretku stotinama (ako ne i hiljadama) godina, i da je njegov Novi svetski poredak skoro ovde. Kao što objašnjavamo u Otkrivenje i Posljednja Vremena– kada se postavi Novi Svetski Poredak, biće Vlada Jedne Svetske Zveri (Prva Zver), kao i jedna svetska religiozna zver (Druga Zver). Ove dve zveri će zaista biti dva lica iste Vavilonske zveri.

Zajedno sa globalnom vladom i globalnom religijom, već postoji poziv na “Veliko Ekonomsko Resetovanje” koje će nastojati da uspostavi globalni socijalizam (ako ne i globalni komunizam).

Nadao sam se da ću napisati posebnu knjigu na ovu temu (Savez Geneze 35), koju nisam imao vremena da završim. Bez knjige, čini se da je te koncepte teško objasniti, ali jedno od pitanja je da li će Savez Geneze 35 (Tim Crno-Belih, Izrael-SAD, Džuda-Efraim) eskapitati u globalnoj vladi UN i/ili socijalizmu/komunizmu. Država Izrael i SAD su demokratije i zato su deo vavilonskog sistema. Međutim, također postoje velike koncentracije Židova i Efraimita u obje zemlje, te im se proriče da će se boriti zajedno i pobijediti protiv Crveno-Zelenog tima (Esau-Ishmael, katoličanstvo i islam, EU i Muslimanski svijet) u 3. Svjetskom Ratu (iako izgubit će Svjetski Rat 4).

Postoji mnogo mišljenja o ulozi koju igra predsednik Tramp. Mnogi su primetili da on konstantno pravi masonske i iluminističke pokrete rukom. Čak i ako je uistinu postao kršćanin, očito nije kršćanin koji vjeruje u Bibliju. Dalje, izborni obrazac u SAD je da konzervativci drže vlast samo dva ili tri izborna ciklusa, a onda klatno se vraća u drugom smeru (i sa svakim zamahom klatna, centar se udaljava dalje ulevo). To ne znači da se obrazac ne može promeniti, ali za sada, to je utvrđeni obrazac. Stoga se čini da je pitanje koliko dugo će SAD ostati konzervativne (i protive se globalnoj vladi).

Dnevni red 21 se takođe zove Dnevni red 2030. Takoрe se zove Zeleni Nju Dil. Neki od navedenih ciljeva su da prirodu stavi iznad čoveka, zameni nacije globalnom vladom (prva zver), uništi porodicu, depopulacija planete, reguliše, nacionalizuje ili ukine privatnu imovinu, ograniči ljude na “zone naselja” i zabrani poljoprivredu (što će znatno smanjiti proizvodnju hrane). Ova kombinacija obećava da će izazvati masovno gladovanje i smrt među ljudskom populacijom. Oni su smrtonosno ozbiljni u vezi tajminga. To je samo deceniju daleko.

Gruzijski Vodiči pozivaju na smanjenje ljudske populacije za 94%, i kada prođemo kroz knjigu Otkrovenja, ona poziva na najmanje 2/3 smanjenja ljudske populacije, i sve to u narednim decenijama.

Sa ovim informacijama iz pozadine, razmotrimo da se Tora (a posebno knjiga Postanja) smatra proročanskom. Postavlja obrazac dogaрaja koji жe doжi posle njega. S jedne strane, Džozef je uspeo da obezbedi svog oca Izraela i njegovu braću. Zbog toga možemo da nagađamo da će Yahweh obezbediti svoj narod, iako znamo da je samo Skupština Filadelfije (prava bratska ljubav) zaštićena od štete tokom časa suđenja. Međutim, hajde da shvatimo koliko su standardi za ovo zaista visoki.

Hitgalut (Otkrovenje) 3:10
10 “Zato љto si zadrћao moju komandu da istrajem, takoрe жu te drћati podalje od sata suрenja koji жe naiжi na ceo svet, da testiraљ one koji ћivela na zemlji.”

Takođe uzmemo u obzir da je u Genezi, Džozef sakupio sav novac i svu zemlju u Egiptu u zamenu za hleb. Onda je na kraju okupio sve ljude, što znači da ih je Josif kupio faraonu (to je najte, Egiptu).

B’reisheet (Genesis) 47:11-24
11 I Josif je smestio svog oca i svoju braжu, i dao im posed u egipatskoj zemlji, u najboljem zemlji, u zemlji Ramzesa, kao љto je faraonu naredio.
12 Tada je Josif svom ocu, braći i svom očevom domaćinstvu obezbedio hleb, sudeći po broju njihovih porodica.
13 Sada nije bilo hleba u svim zemljama; Jer glad je bila veoma ozbiljna, tako da je zemlja Egipta i zemlja Kanana zaguљila zbog gladi.
14 I Josif je sakupio sav novac koji je pronađen u egipatskoj zemlji i zemlji Kanan, za žito koje su kupili; A Džozef je doneo novac u faraonovu kuću.
15 Kada je novac propao u egipatskoj zemlji i u zemlji Kanana, svi Egipćani su došli kod Josifa i rekli, “Dajte nam hleb, zašto bismo umrli u vašem prisustvu? Jer novac nije uspeo.”
16 Onda je Džozef rekao, “Daj stoku, i daću ti hleb za stoku, ako novac nestane.”
17 Doneli su stoku Josifu, a Džozef im je dao hleb u zamenu za konje, stada, stoku stada i magarce. Tako ih je hranio hlebom u zamenu za svu njihovu stoku te godine.
18 Kada se ta godina završila, došli su kod njega sledeće godine i rekli mu: “Nećemo se kriti od mog gospodara da našeg novca više nema; Moj gospodar takoрe ima naљa stoиna prava. Niљta nije ostalo na vidiku mog gospodara osim naљih tela i naљe zemlje.
19 Zašto bismo umrli pred vašim očima, i mi i naša zemlja? Kupite nas i našu zemlju za hleb, i mi i naša zemlja ćemo biti sluge faraona; Daj nam seme, da moћemo da ћivimo i da ne umremo, da zemlja moћda nije pusta.”
20 Onda je Josif kupio svu egipatsku zemlju za faraona; Za svakog egipatskog čoveka koji je prodao svoje polje, jer je glad bila ozbiljna za njih. Zemlja je postala faraona.
21 A љto se tiиe naroda, preselio ih je u gradove, sa jednog kraja granica Egipta na drugi kraj.
22 Samo zemlju sveštenika nije kupio; Jer sveštenici su imali sledovanja koja im je dao faraon, i oni su jeli sledovanja koja im je farao farao; stoga nisu prodali svoju zemlju.
23 Onda je Džozef rekao narodu, “Zaista sam kupio tebe i tvoju zemlju danas za faraona. Vidi, ovo je seme za tebe, i ti жeљ sejati zemlju.
24 I doжi жe do ћetve da жeљ dati petinu faraonu. Četiri petine će biti vaše, kao seme za polje i za vašu hranu, za one u vašim domaćinstvima i kao hrana za vaše mališane.”

Izgleda da postoje neke paralele između toga kako je Džozef kupio sav novac, zemlju i ljude u Geneze 47, i ideje da se “Veliko Ekonomsko Resetovanje”, kao što su globalisti i socijalisti/komunisti (Tim Crno-Crveni) predlažu.

Ipak, šta god da se desi, najvažnije je da ostanemo fokusirani na Yahweh, i dišemo, i slušamo i slušamo njegov glas. Ako hodamo po veri, a ne po vidokrugu (ili razmišljanjem), Yahweh će isporučiti svoje.

Pozdravio bih komentare ili povratne informacije na ovom postu.

Љabat љalom.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give