Chapter 9:

O opraštanju

Naša religija je takođe duhovni put. Pored fizičkih obreda i rituala koje nam YHWH kaže da izvodimo, On takođe želi da se duhovno oplemenimo. Jedan od načina na koji On želi da pročistimo sebe jeste da naučimo da opraštamo svima koji su nam ikada učinili bilo šta loše. Jevanđelje po Mateju 6: 14-15: 14 Jer, […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give