Chapter 1:

Dobrodošli u Nazarećanski Izrael

Dobrodošli u Nazarećanski Izrael. Moje ime je Norman Villis i želim da razgovaram sa vama o nečemu što mi je promenilo život, i zauvek promenilo način na koji sam čitao Bibliju, i verujem da ako odvojite malo vremena da shvatite šta ću vam predstaviti u ovom kratakom videu, to će promeniti vaš život, a takođe […]

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give