Chapter 2:

Pasha u Obnovljenom Zavetu

U poslednjem poglavlju videli smo kako je originalna Pasha pomogla da se deca Izraela pripreme da napuste Egipat (to jese, svet) i odu u zemlju Izraela. Takoрe smo videli kako nam Љao kaћe da su festivali joљ uvek proroиke slike iz senke o naљim dogaрajima. Zbog ovih stvari, i dalje vidimo Pashe kao probu za […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give