Chapter 1:

Ješuina Hiljadugodišnja Vladavina i Ti

Postoji priča za stariju decu o maloj crvenoj kokoški koja je pronašla malo pšenice. Odlučila je da je posadi, kako bi mogla da ubere dovoljno za pečenje hleba. Prvo je zamolila ostale životinje da joj pomognu u setvi pšenice, a zatim da pomognu i u žetvi, usitnjavajući zrno, meljući ga u brašno i na kraju […]

Chapter 2:

Držanje Elohimove Tore (a ne naše)

U Nazarećanskom Izraelu videli smo da postoje dva doma Izraela, Efraim i Juda. Najjednostavnije je reći da se Efraimov dom uglavnom odnosi na hrišćane, dok se dom Judin uglavnom odnosi na Jevreje. (Za više detalja pogledajte Nazarećanski Izrael.) U Nazarećanskom Izraelu smo takođe videli kako je Jahve dao Izraelu svoju Toru. Ova reč Tora odnosi […]

Chapter 3:

Ješuin kriterijum za Sveštenike

Kad me je Jahve 1999. godine pozvao u pokret Dva Doma (ili Hebrejske korene), razumeo sam da je razlog što nemamo odvojeno svešteništvo, taj što smo svi deo carskog sveštenstva o kome je apostol Petar (Kefa) govorio u Prvoj Petrovoj poslanici 2:9. Prva Petrova poslanica (Kepha Aleph) 2:9 9 Ali vi ste izabrano pokolenje, carsko […]

Chapter 4:

Od Učenika do Globalnog Sveštenstva

Kao što smo videli u Vladavini Tore, Ješuini učenici su se zvali apostolima pošto ih je Ješua poslao u misiju u Jevanđelju po Mateju 10. Jevanđelje po Mateju (Mattityahu) 10:1-2 1 Ješua pozva k sebi svojih dvanaest učenika i dade im moć nad nečistim duhovima i da leče svaku bolest i svaku slabost. 2 A […]

Chapter 5:

Ješuin Isceljujući Hod

U Nazarećanskom Izraelu smo videli da se nakon vladavine cara Solomona narod Izraela podelio na dva dela. Deset severnih plemena zvali su se Izraelovim domom (ili Efraimom), dok su se dva južna plemena nazivala domom Jude. Ezekiel je rekao da će zbog svog bezakonja, Efraim otići u zarobljeništvo u Asiriju na 390 godina. Knjiga proroka […]

Chapter 6:

Globalni Melhisedekijanski Poredak

U ranijim poglavljima videli smo da je Ješua došao da zameni pokvareni rabinski poredak obnovljenim poretkom Melhisedeka. Videli smo i kako je Duh poslao Šaula i Barnabu da propovedaju o Ješui ne-Jevrejskim povratnicima Efremitima. U Delima 15 je odlučeno da kada se ne-Jevrejski Efremiti slože da se uzdržavaju od četiri gadosti, mogu da dolaze u […]

Chapter 7:

Starešine i Sluge Zajednice

Mnogo pre nego što je u Vavilonu stvoren rabinski red, Izraelom su vladali, ne rabini, već najuglednije starešine u svakom gradu. To su često bili uspešniji i bogatiji ljudi, koji su takođe imali i poštovanje ljudi, jer su služili kao dobri duhovni primeri zajednici. Priče Solomonove (Mishle) 31:23 23 Muž se njen poznaje na vratima […]

Chapter 8:

Muškarci, Muževi i Braća

Često se kaže da je porodica osnovni građevnski blok društva. Iako je ovo istina, setimo se kakvo društvo Ješua želi da mi gradimo za Njega. Pismo nam govori da Ješua služi kao glava nad svakim muškarcem, dok muškarci služe kao glave nad njihovim kućama. Prva poslanica Korinćanima (Qorintim Aleph) 11:3 3 Ali želim da znate […]

Chapter 9:

Žene, supruge i sestre

Koja je uloga žene kao supruge i kao sestre u skupštini i zajednici? Ovo je tema koja bi mogla da popuni knjige, ali ostaćemo usredsređeni na osnove. Jahve je stvorio ženu Evu (Havu) kao pomagačicu koja odgovara njenom muškarcu. Prva knjiga Mojsijeva (B’reisheet) 2:18 18 Jahve Elohim je zatim rekao: „Nije dobro da čovek bude […]

Chapter 10:

Učite Decu Pravom Putu

Do sada smo videli kako sveštenstvo, starešine, službenici zajednice i muž-žena timovi moraju zajedno da rade na razvoju Ješuinog carstva. Ali koja je uloga dece? Uloga deteta u skupštini je jednostavno da se obuči da ide pravim putem, tako da kad je starije, ne odstupi od njega. Ono uči kako hodati onako kako je Ješua […]

Chapter 11:

Rešavanje Sporova: Jevanđelje po Mateju 18

Pošto je ljudska priroda zla, jaki osvajaju i tlače slabije. Ješua nam govori da ne trebamo biti takvi u međusobnim odnosima. Umesto toga, jaki trebaju da služe slabijima, dok slabiji treba da poštuju i podržavaju svoje pastire iz ljubavi prema Ješui. Jevanđelje po Mateju (Mattityahu) 20:25-28 25 I Ješua ih pozva k sebi pa reče: […]

Chapter 12:

Efraimov Napredak

U Nazarećanskom Izraelu videli smo kako narod Izraela može biti podeljen u dve glavne proročke grupe, nazvane dva doma Izraela. Južni dom se zove Judin dom, dok se severni dom zove dom Izraela ili Efraima. Prvobitno južno carstvo Jude se sastojalo od dva (ili neki kažu tri) plemena, dok je severno carstvo imalo deset plemena. […]

Chapter 13:

Vođstvo Kroz Službu

Šaul nam govori da se Ješua neće vratiti dok prvo ne dođe veliki otpad i čovek bezakonja ne bude otkriven. Druga posl. Solunjanima (Thessaloniquim Bet) 2:3-4 3 Ne dajte nikome da vas zavede ni na koji način, jer taj Dan neće doći dok prvo ne dođe otpad i ne otkrije se čovek bezakonja, sin uništenja, […]

Chapter 14:

Okupljanja u Poslednjim Vremenima

Dobijam puno dobrih pitanja o tome kako se ljudi mogu pridružiti Nazarećanskom Izraelu i kako mogu postati nazarećani. Dobijam i dobra pitanja o tome kako pronaći zajedništvo u Poslednjim vremenima, kada znamo da će doći do progona, a kontrolna mreža Novog svetskog poretka je već tu. Zato što toliko puno ljudi ima ova dobra pitanja, […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give