Chapter 1:

Grafikoni Priče o Otkrovenju

“Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.” Veжina pasusa u Otkrovenju pripada hronoloљkom sledu dogaрaja, koji zovemo priиa. Priиu prikazujemo u belom na sledeжim grafikonima. Pored priče, postoje i zagrada koja nam daju dodatne detalje o prošlim ili budućim događajima. Ovo je postavljeno u priиu. Ako […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give