Chapter 1:

Kakva je bila originalna vera?

Da li želite da držite veru kojoj je Mesija učio svoje apostole da drže? Neki ljudi brzo zaključuju da su Mesijini učenici svi bili „hrišćani“, ali da li je to zaista ono što nam govori biblijski zapis? Šta ako Biblija pokaže da su Mesija i Njegovi učenici sebe smatrali Nazarećanima, a da su „Hrišćani“ bili […]

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give