Chapter 2:

Dašua Nazarenski Izraelci

“Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.” U poslednjem poglavlju smo videli da su do četvrtog veka hrišćani i Nazarenici bili dve potpuno odvojene vere i da su hrišćani proganjali Nazare. Istorija pokazuje da je Mesija Ješua bio Nazarein. Međutim, istorija nije dovoljna – moramo da […]

Chapter 3:

Tora: Bračni zavet

“Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.” Iako se termin Kristijan ne koristi do 11. Tamo, Yochanan (John) upozorava Yeshua o čoveku koji je proterao demone u njegovo ime, ali koji nije pratio e-sledbenike. Marqaus (Mark) 9:38-39 38 Sada mu je Yochanan (John) odgovorio, rekavši: “Učitelju, […]

Chapter 5:

Kalendar koji su držali apostoli

“Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.” Rimska crkva koristi Rimski kalendar, u kome dan počinje u ponoć. Suprotno tome, hebrejski dan započinje uveče. Na primer, Prva knjiga Mojsijeva 1:31 nam govori: Prva knjiga Mojsijeva ili Postanje 1: 31: „31 I Jahve je pogledao sve što […]

Chapter 6:

Crkva: Odskočna daska

“Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.” Odnosi između crkve i Nazarenog Izraela su složeni. Kasnije u ovoj knjizi pokazaćemo da crkva ispunjava proročanstva nad Misterioznim Vavilonu, koji je takođe opisan kao bludnica (Otkrovenje 17). Ona je bludnica jer nema bračni zavet (Torah). U Pismu, mnoge […]

Chapter 7:

Papstvo kao Anti-Mesija

“Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.” Zato što je naša jevrejska braća shvatila da je Tora njihov venčani zavet, nisu bili voljni da prihvate premisu hrišćanstva (da mogu da zadovoje Yahweh bez Torahe). Zato je, kada je Љao (Pavle) otiљao u Jerusalim u иinima 21, […]

Chapter 8:

Dve Kuće Izraela

“Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.” Da li ste se ikada zapitali zašto SJEDINJENE DRŽAVE imaju poseban odnos sa Velikom Britanijom, ali i sa Izraelom? Ovo je objaљnjeno teorijom “Dve kuжe”. Ova teorija je toliko vaћna da жemo se viљe puta vraжati na to kroz […]

Chapter 9:

Nacija Postaje Podeljena

“Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.” Nakon Josifove smrti, pojavili su se novi kraljevi koji nisu znali za sve dobre stvari koje je Josif uradio za Egipat. Ovi novi kraljevi su se plašili izraelske dece, i odlučili su da ih stave u teško vezivanje. Posle […]

Chapter 10:

Efraimova Poslednja Upozorenja

Yahweh nas voli, i želi da postanemo nevesta koja odgovara njegovom sinu. Ћeli da postanemo najbolji. Zato on primenjuje visoke standarde discipline, kao brižni narednik. Љto se tiиe discipline, Elohim nikada nije nasumiиan. Kao i u vojsci, Elohim ima jedinstven kodeks pravne pravde koji on primenjuje i na sebe, kao i na nas. I dok […]

Chapter 11:

Izrael je progutan

“Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.” U poslednjem poglavlju smo videli kako su Efraimiti upala u idolatriju i zvali Yahweh Bel/Ba’al (Gospod). Takoрe smo videli kako je Yahweh rekao da жe ih sejati u zemlju kao seme zbog njihove neposluљnosti. To bi bio prvi korak […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give