Chapter 1:

Želeti šta Ješua želi

Ako kažemo da volimo svog supružnika, da li onda razmišljamo o tome šta želi naš supružnik? A ako kažemo da volimo Ješuu, da li onda razmišljamo o onome šta On želi? Ponekad može biti teško znati šta naši supružnici žele, jer nam oni to uvek ne kažu direktno. Ipak, lako je znati šta Ješua želi, […]

Chapter 2:

Kako hoditi u Duhu

Pismo nam govori da hodimo u Duhu kako ne bismo ispunjavali želje tela. Galatima poslanica 5: 16-17: „16 Kažem vam dakle: Hodite u Duhu, pa nećete udovoljavati požudi tela. 17 Jer telesna požuda se protivi Duhu, a Duh se protivi telu. Zaista, oni se protive jedno drugom, tako da ne činite ono što biste želeli.“ […]

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give