Chapter 8:

Zabluda lunarnog Šabata

U studiji Kalendar Tore objašnjavamo kalendar iz Pisma koji nam je Jahve rekao da držimo. Ono što vidimo je da dani počinju uveče. To se može videti po jednostavnoj činjenici da nam Prva knjiga Mojsijeva govori da veče i jutro čine dan. Prva knjiga Mojsijeva ili Postanje 1: 19: „19 I bilo je veče i […]

Chapter 13:

O Šaulovoj (Pavlovoj) službi

Neki ljudi koji su prihvatili Mesiju odbacuju Šaula (Pavla) i nestrpljivi su da uklone njegova dela iz kanona Obnovljenog Saveza. Mogu shvatiti zašto se neki ljudi tako osećaju, i iako definitivno postoje neki glavni problemi sa Šaulovim spisima, barem iz perspektive Dva Doma, bila bi velika greška ukloniti njegova dela iz kanona. Umesto toga, mi […]

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give