Chapter 1:

O Predodređenju

Jedna od prvih lekcija iz Pisma je da, prepušteni sopstvenim intrigama, mi ljudi imamo svojstvenu sklonost da donosimo pogrešne vrste izbora. Mi biramo šta je dobro po našem telu, a ne šta je ispravno. Prva knjiga Mojsijeva ili Postanje 3: 6 6 Tada je žena videla da je plod sa drveta dobar za jelo, da […]

Chapter 2:

Drvo Znanja, Drvo života

Otkrovenje 22:14 nam govori da će oni koji obavljaju svoje zapovesti imati pravo na drvo života, da mogu ući u kapije grada (obnovljeni Jerusalim). Hitgalut (otkrovenje) 22:14-15 14 su blagosloveni oni koji rade svoje zapovesti, da bi mogli imati pravo na drvo života i mogu ući kroz kapije u grad. 15, ali ispred su psi […]

Chapter 3:

Set Imena

U Psalms-u 7:17, David nam je rekao da je pevao hvalio za ime Yahweh najviše visoko. Tehilim (Psalms) 7:17 17. pohvaljen sam Jahweh po svojoj pravednosti, i Pevaće pohvale na ime Yahweh. Psalms nam govori da je Yahweh postavljen na visoke one koji znaju (i pozivaju) njegovo ime. Tehilim (Psalms) 91:14-16 14 „zato što je […]

Chapter 4:

Ješua: Manifestacija (ispoljavanje) Yahweh

O Jahvinoj (Yahweh) prirodi se večito raspravlja. Ova debata može delimično proizaći iz činjenice da je ljudskom intelektu teško da zamisliti kako je Ješua („Isus“) mogao biti i ljudski i božanski, a možda proizlazi i iz zdrave želje da se izbegne paganski običaj i tradicija. Knjiga proroka Ezekiela 28:14-15: „14 Bio si pomazani heruvim zaklanjač, […]

Chapter 5:

Zabranjene Slike

Kada je Yahweh stvorio čoveka, stvorio ga je u svom liku; On je stvorio muškarca i žensku. Genesis 1:26-27 26. zatim Eloon je rekao: „Hajde da napravimo čoveka na našem liku, prema našoj volji; Neka imaju dominuv nad ribom na moru, preko ptica vazduha, i preko stoke, preko celog sveta i oko svake stvari koje […]

Chapter 6:

O žrtvovanja

Mnogi naučnici uče to zato što je Jeshua umro zbog naših grehova, od kojih su se žrtvovanja napisane u Torah sada završili. Drugi ukazuju na to, ukazujući na to kako je Jeshua rekla da ni jedna od zapovesti u Torah (zakoni Mojsije) ne bi prolazila toliko dugo dok raj i zemlja još uvek postoje. Mattitimahu […]

Chapter 7:

О ритуалној чистоћи

У овом поглављу ћемо говорити о три различите ствари: духовном здрављу, физичком здрављу и ритуалној чистоћи. То су три потпуно различите ствари, али понекад постоје везе између њих. Међутим, морамо бити опрезни које закључке извлачимо, јер односи не важе увек обрнуто. Пре него што почнемо, морамо да разумемо да су Писма написана за људе који […]

Chapter 8:

Kapi za Glavu u Skriptama

U Nazarene Izrael pokazujemo da je Torah večni bračni Zavin koji nikada ne može da se uradi. Mattityahu (Metju) 5:17-18 17 „ne mislite da sam došao da uništim Torah ili proroci. Nisam došao da uništim, nego da ispunimo [part of the prophecies contained in them] . 18 za asreredno, kažem vam, dok nebo i zemlja […]

Chapter 9:

O Taselsu (Tzitzit) v3.0

Sveto pismo nam govori da napravimo resice na četiri ugla odeće kojom se pokrivamo, kako bismo mogli da ih pogledamo, i setimo se da uradimo sve njegove zapovesti. Bemidbar (Brojevi) 15:37-40 37 ponovo, Yahweh je razgovarao sa Momom, kaže, 38 „razgovarajte sa decom Izraela: Recite im da naprave talambas na uglovima njihovih odevnih u svojim […]

Chapter 10:

O Govoru na Jezicima

Satana je princ ovog sveta, a Sotonini pravni i pravosudni sistemi preovlađuju ovde na Zemlji. Razlog zaљto Sotonini sistemi preovlaрuju u nacijama je taj љto ljudi insistiraju na pokuљaju da vladaju sami po svojoj mudrosti i razumevanju. Meрutim, muљkarci nisu Yahweh, i иovekove misli nisu Yahwehove misli, niti njihovi naиini na njegov naиin. Jeshayahu (Isaiah) […]

Chapter 11:

Sudije i Pravosudni Organ

I jevrejske i hrišćanske organizacije tvrde da imaju sudska ovlašćenja. Papstvo teži ponovnom osvajanju celog hrišćanstva preko Ekumeničnog pokreta, a pravoslavni jevrejski Sanhedrin takođe polaže pravo na sudsku vlast nad Izraelom. Međutim, kao što će ova studija pokazati, njihove tvrdnje o autoritetu su nelegitimne, jer su ove institucije imenovane ne od Yahweha, već čoveka. Dalje, […]

Chapter 12:

Poslušnost Vladi v2.0

U ranijoj verziji ovog članka tvrdili smo da je uvek bilo ispravno podvrgnuti se vladama koje su postavljene iznad nas, na osnovu Rimljana 13 i drugih stihova. Međutim, dalja studija je otkrila da, iako je ovo opšte pravilo, postoje trenuci kada Yahweh očekuje da ne povinuje vladu. Nastavimo molitvu. Jedno opšte pravilo je da uvek […]

Chapter 13:

Odvajanje Skupštine i Države

U hladnoj zimskoj noći, 10. studenoga 1619., francuski vojnik po imenu Rene Descartes zatvorio se u srednjovjekovni dom i imao je tri vizije u kojima je „duh“ otkrio novu filozofiju prema njemu, što je bilo protivno Jahvinim riječima. Nakon razmatranja ove tri demonske vizije neko vreme, Dekart je napisao svoj zloglasni maksim: „Mislim, zato i […]

Chapter 14:

Nema Druge Fondacije

U, „Odvajanje skupštine i države“ pokazali smo kako su judaizam, katolicizam, islam i protestantizam kao četiri grupe strela koje su svakome malo promašile bikove. Judaizam promašuje metu u tome što tvrdi da je Yahweh dao rabinima ovlašćenje da prepravljaJu Toru. Katolicizam promašuje znak u tome što tvrdi da je Yahweh dao ovlašćenje da prepravi Toru […]

Chapter 15:

Presecite poreze na pola

Na zadnjem deo američke dolarske računnice nalazi se nedovršena piramida sa Sotoninim „Sveviđenim okom“, i stihom koji najavljuje rađanje sekularnog „Novog svetskog poretka“ („Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum“). Ali ako je sekularni Novi svetski poredak Sotoni pokušaj da vlada svetom bez Jahveha, onda je ‘Stari svetski poredak’ svet gde je Yahweh obožavan i uplašen? I […]

Chapter 16:

Ponovno Uspostavljanje Pravednog Novca

Yahweh nam govori da imamo poštene vage, i da ne radimo nepravdu u merenju dužine, težine ili volumena. Leviticus 19:35-36 35 „Ne smete da uradite nepravdu u proceni, merenju dužine, težine ili volumena. 36 Imaćete poštene vage, poštene tegove, iskrenu ephahu, i iskrenu hinu: Jahweh vaš Elohim, koji vas je doveo iz egipatske zemlje.“ 35 […]

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give