Poredak iz Dela apostolskih 15

Pročitajte ovo ako želite da znate kako ugoditi Ješui i ispuniti Veliku komisiju na nivou skupštine. Objašnjava ulogu svake osobe u globalnom kraljevstvu koje gradimo za Ješua.

Nazarenski Izrael Video Manuscripts Volume 1

Kompletni transkripti za uvodne video zapise iz Nazarećanina.

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give