Chapter 2:

Pasha u Obnovljenom Zavetu

U poslednjem poglavlju videli smo kako je originalna Pasha pomogla da se deca Izraela pripreme da napuste Egipat (to jese, svet) i odu u zemlju Izraela. Takoрe smo videli kako nam Љao kaћe da su festivali joљ uvek proroиke slike iz senke o naљim dogaрajima. Zbog ovih stvari, i dalje vidimo Pashe kao probu za napuštanje sveta i povratak kući u zemlju.

Ne slaћu se svi. Neki sugerišu da je Ješua održala poslednju večeru kao rabinsko seder obroke, i zato kažu da bi trebalo da sledimo njegov primer, i da držimo Pashe kao rabinsku sedeću seder. Iako postoji argument za to, videćemo da ovaj argument nije konaиan (i izaziva druge konflikte).

Na kraju, videćemo i da Ješua nije promenio Toru, a On takođe nije uveo nikakve nove prakse (kao što je pranje stopala). To je zato što je poslednja večera održana noć pre Pashe (i samim tim nema uticaja na samu Pashe).

Usluga Passover seder (“order”) je scenaristiиki, visoko stilizovani obrok koji ukljuиuje uzimanje иetiri љoljice vina, a jedenje iz razliиitih иinija umaka (sop). Takođe se održava povlačenje. Na Bliskom istoku, robovi su obiиno иekali svoje gospodare dok su jeli. Međutim, rabini nas uče da, pošto Jevreji više nisu u ropstvu, treba ili da se naginju ili da se oslone na sto Pashe, kako bi proslavili slobodu Izraela. Neki ukazuju na paralelu sa Poslednjom veиerom, u kojoj su Jeљua i njegovi uиenici poиeli da se oћiљa oko stola.

Matijahu (Metju) 26:20
20 Sada kada je doљlo veиe, Jeљua se povlaиila za sto sa dvanaest uиenica.

Dalje, u seder servisu, hleb se takođe umoči u činiju (ili posudu).

Matijahu (Metju) 26:23
23 Odgovorio je i rekao, “Ko je umočio ruku sa mnom u tanjiru, izdaće me.”

Scenario poziva na blagoslov Yahweha, lomljenje hleba, uzimanje četiri šolje vina (svaka u određeno vreme) i zahvalnost.

Matijahu (Metju) 26:26-28
26 I dok su jeli, Ješua je uzimala hleb, blagoslovila ga i polomila, i dala ga učenicima i rekla, “Uzmi, jedi; Ovo je moje telo.”
27 Onda je uzeo šolju, i zahvalio im je, i dao im je, govoreći, “Pijte iz toga, svi vi,
28 Jer ovo je moja krv Novog (obnovljenog) zaveta, koji je za mnoge proliven za remisije grehova.”

Seder se obično završava pevanjem jednog ili više psalma (ili himni) u hvalospevima.

Matijahu (Metju) 26:30
30 I kada su otpevali himnu, otiљli su na Planinu maslina.

Aramaična Pesita kaže da su Ješua i njegovi učenici pevali hvalospeve (to jese, Psalms), što je deo seder scenarija.

Matijahu 26:30 (Murdock Peshitta)
30 i pevali su hvalospeve, i otiљli na planinu Maslina.

Kaћu da bi u drevna vremena rabini ponekad odrћavali ceremoniju diplomiranja za svoje uиenike noж pre Pashe. Meрutim, иak i da je Jeљua odrћao Poslednju veиeru kao takvu maturu, moramo da shvatimo da su uputstva za unutraљnjost drugaиija za uputstva izvan zemlje. Kao što smo videli u poslednjem poglavlju, izvan zemlje, Yahweh je želeo da se deca Izraela pripreme da napuste Egipat i odu kući. Meрutim, u Deuteronomy 12, Yahweh zapoиinje dugaиak monolog o tome kako je Pasha trebalo da bude drugaиija, kada neko ћivi u zemlji.

Devarim (Deuteronomy) 12:1
1 “Ovo su statuti i presude koje ćete pažljivo posmatrati u zemlji koju vam Yahweh Elohim od vaših očeva daje da posedujete, sve dane koje živite na tlu [tj.

Nasuprot tome, kada ћivimo u zemlji Izraela, idemo u Jerusalim na tri godiљnja festivala hodoиaљжa.

Devarim (Deuteronomi) 16:5-6
5 “ne smete žrtvovati Pasu u bilo kom od svojih vrata koja vas je vaša Elohim dala;
6 ali na mestu gde Yahweh tvoj Elohim odluиuje da uиini da se njegovo ime povinuje, tamo жeљ ћrtvovati Pashu u sumrak, na izlasku sunca, u vreme kada si doљao iz Egipta.”

Međutim, Pasha je i dalje bila održana u popodnevnim časovima 14-og, a obrok je pojeden početkom 15-og. To se nije promenilo.

Shemote (Egzodus) 12:6
6 “Sada ćete ga zadržati do četrnaestog dana u istom mesecu. Onda жe ga cela skupљtina Izraela ubiti izmeрu veиeri.”

I aramaički i grčki tekstovi sugerišu da poslednja večera nije mogla biti održana u večernjim satima u Avivu 14/15, jer je hleb pojeden tokom poslednje večere bio olabačen (a sav hleb je uništen na dan Aviva 14). Na primer, u grčkim tekstovima reč je artos (a;rton), što se odnosi na podignutu (npr.

NT:740 artos (ar’tos); od NT:142; hleb (kao što je podignuto) ili veknu.

Metju 26:26
26 I dok su jeli, Ješua je uzimala hleb (a;rton), blagoslovila ga i polomila, i dala ga učenicima i rekla, “Uzmi, jedi; Ovo je moje telo.”

U Aramaičnoj Peshiti reč hleb je lehemah (לחמא.) Ovo je aramajski kolega hebrejskom rečju lehem (לחם, što značiobičan [leavened] hleb).

Metju 26:26, Murdok Pešita
26 I dok su jeli, Ješua je uzimala hleb (לחמא), i blagoslovena, i kočila; i dao svojim učenicima, i rekao: “Uzmi, jedi; Ovo je moje telo.”

Ovaj argument je presudan, jer ako je poslednja večera bila pasha obrok, onda je Ješua slomila Toru jedući lišeni hleb. To takođe znači da On nije ispunio gozbu Pashe, jer on nije naš Pasha Jagnje, ali to bi bilo u suprotnosti sa Pismom.

Qorintim Aleph (1. Korintijans) 5:7
7 Za zaista Mesija, naљa Pasha je ћrtvovana za nas.

Oni koji kaћu da je poslednja veиera bila sama Pasha zavise od pasusa kao љto su Mark 14:12 i Metju 26:17. Na engleskom, Metju kaže da su učenici želeli da se pripreme da pojedu Pashu prvog dana Nenaveneded hleba (to jest, Aviv 15).

Matijahu (Metju) 26:17 NKJV
17 Sada, prvog (πρώτῃ) dana gozbe neusvojanog hleba, učenici su došli i govorili [Yeshua] mu: “Gde želite da se pripremimo za Vas da pojedete Pashe?”

Problem je љto ovde ne moћemo da uzmemo engleski prevod na lice, jer Pasha treba da se odigra u Avivu 14, a ne u Avivu 15. Rešenje je da je reč na prvom mestu grčka reč protos (πρώτῃ). Iako ova reč može prvo da znači, može da znači i “ispred”, “pre” ili “pre”. Evo korena:

NT:4253
pro (pro); primarni predlog; “napred”, to jesto ispred, pre (figurativno, superiorno) na:
KJV – gore, pre, pre ili ikada. U poređenju sa tim zadržava iste znake.

U kontekstu, onda, ono što Metju 26:17 stvarno kaže je da je poslednja večera održana pre prvog dana gozbe neiskorištenog hleba.

Matijahu (Metju) 26:17
17 Sada [protos: pre] prvog dana gozbe neusvojanog hleba, učenici su došli i govorili [Yeshua] mu, “Gde želite da se pripremimo za Vas da pojedete Pashu?”

Džon koristi srodnu reč pro (Πρὸ). Pro je povezan sa protosom, ali se ipak prevodi kao “pre” gozbe Pashe (što ima potpunog smisla).

Johanon (Džon) 13:1
1 Sada (Πρὸ) Gozba Pashe, kada je Ješua znao da je došao njegov čas da on treba da ode sa ovog sveta ocu, voleći svoje koji su bili na svetu, voleo ih je do kraja.

Oni koji kaћu da je poslednja veиera bila sama Pasha prihvataju Metjuovu иitanje i ignoriљu Dћona, iako to zahteva promenu Tore.

Luk koristi razliиite frazeologije, govoreжi “onda je doљao Dan nenanevenog hleba, kada Pasha mora biti ubijena.”

Luća (Luka) 22:7-8
7 Onda je doљao Dan nenaleћenog hleba, kada Pasha mora biti ubijena.
8 Poslao je Kephu (Peter) i Yochanan (John), rekavši: “Idi i pripremi Pashu za nas, da možemo da jedemo.”

Problem je u tome što ako uzmemo frazu: “Onda je došao Dan nenanevenog hleba” nazad na hebrejski, dobijamo neštokao, ובו היום המצות, “u’bo ha-yom ha-matzot”. To bi se takođe moglo prevesti kao, “Onda se bliži dan neiskoriđenog hleba.” To bi isto tako lako moglo da se odnosi na Aviv 13 kao Aviv 14, koji tačno stavlja poslednju večeru u večeri Aviva 13/14 (što ne zahteva kršenje Tore).

Dajemo više detalja u Kalendara Tore, ali ako jednostavno shvatimo da reč protos znači “pre”, sinoptički nalozi se svi pomire sa Džonom, i ne moramo da zamislimo da je Yeshua promenila Toru.

Drugi prolazi nam pokazuju da su Pasha i Poslednja večera održane različitih dana. Na primer, u 1 Corinthianu 5:7-8, kada Љal piљe o Pashi, koristi grиku reи za neuиuveni hleb, љto je azumoa.

Qorintim Aleph (1 Corinthians) 5:7-8
7 Očistite staro lišće da bi mogli da budete nova grudva, baš kao što ste zapravo neoštećeni. Za Mesija je i naša Pasha žrtvovana.
8 Stoga proslavimo gozbu, ne starim lišćem, niti sa lišćem zlobe i poročnosti, već sa neusutenim hlebom (azumoisom) iskrenosti i istine.

To je u suprotnosti sa poglavljem 11, gde Šaul piše o Poslednjoj večeri, u kojoj koristi reč artos (a;rton), aludirajući na uzdignuti (to jese, ostavljani) hleb.

Qorintim Aleph (1 Corinthians) 11:23-26
23 Za gospodara koji sam vam takođe isporučio: da je gospodar Ješua iste noći kada je bio izdat uzeo hleb (a;rton),
(24) i kada se zahvalio, on je to polomio i rekao: “Uzmi, jedi; Ovo je moje telo koje je slomljeno za tebe; Uradi to u znak sećanja na mene.”
25 На исти начин узео је и шољу после вечере, рекавши: “Ова је чаша нови савез у мојој крви. То чините, колико год је пијете, у знак сећања на мене.”
26 Jer onoliko često koliko jedete ovaj hleb (a;rton) i pijete ovu šolju, proglašavate Gospodarevom smrću dok on ne dođe.

Sve ovo nam pokazuje da poslednja večera nije bila Pasha, i zato poslednja večera nema šta da kaže o tome kako da zadržimo Pashe.

Podsetimo i da Ješua nije uspostavljala novu ceremoniju u noći Aviva 13/14, jer bi to bilo dodavanje dana bogosluženja u kalendar, što bi bilo direktno kršenje Deuteronomije 4:2, Deuteronomy 12:32 i mnogih drugih pasusa. Umesto toga, jeљua je samo govorila da ga se seжamo kad god uzmemo hleb i vino. Pošto naša jevrejska braća tradicionalno uzimaju hleb i vino na svim Sabatima i festivalima, sve što Ješua kaže je da treba da ga se sećamo na svim Sabatima i festivalima.

Neki veruju da je Ješua takođe uneo novi ritual pranja stopala veče pre Pashe, baziran na Džonu 13:14-15. Međutim, ako pažljivo pročitamo ovaj pasus, ne kaže se da se uvede novi festivalski dan, a takođe nam ne daje doslovno naređenje da operemo noge jedno drugom veče pre Pashe. Umesto toga, daje nam primer kako treba da volimo i služimo jedni drugima toliko da se željno brinemo jedni o drugima.

Yochanan (John) 13:14-15
14 “Ako sam onda, tvoj uиitelj i uиitelj, oprao noge, takoрe bi trebalo da operete noge jedno drugom.
15 Jer sam ti dao primer, da treba da uradiš isto što sam ti ja.”

Љta onda da kaћemo? Prva Pasha je pripremila ljude da napuste svet i odu u izraelsku zemlju. Pošto su Ješua i njegovi učenici već bili u Izraelu, nisu bili potrebni da se pripreme da napuste svet. Naprotiv, na kraju su se vratili u svet, kako bi odneli dobre vesti u svaku naciju, i podigli sveštenstvo učenika.

Matijahu (Metju) 28:18-20
18 i Jeshua su došli i pričali sa njima, rekavši da mi je “sve nadležnosti dato na nebu i na zemlji.
19 ‘ ‘ Idi i napravi učenike od svih nacija, popevaj ih u moje ime
20 ih uči da posmatraju sve stvari koje sam vas komandovao; i Lo, ja sam sa vama uvek, čak i do kraja starosti. ” Amajna.

[*Zašto uronimo samo u Yeshuano ime, molim vas pogledajte ” Uranjanje samo u Samo Ješuino Ime,” u Nazarenskim studijama Svetog pisma, volumen 3.]

U “O žrtvama” (u Nazarenski Spis Izučava, Svezak 1) objašnjavamo da ne bismo trebali prinositi žrtve životinja u rasipanju – no osim toga, sada kad smo se vratili u svijet, trebali bismo izvršiti Pashu poput Izlaska 12 kaže. Trebalo bi da se spakujemo i pojedemo obrok u ћurbi, tretirajuжi ga kao probu haljine za povratak u zemlju. Ne samo da je to ono љto Yahweh nareрuje, veж жe nauиiti naљu decu o pravom znaиenju Pashe na mnogo dubljem nivou od bilo kog rabinskog sedera.

Šemote (Egzodus) 12:26-27
26 I biжe, kada vam deca kaћu, “Љta mislite pod ovom sluћbu?”
27 da ćete reći, ‘To je Pasha žrtva Yahweha, koja je prešla preko kuća dece Izraela u Egiptu kada je udario Egipćane i isporučio naša domaćinstva…”

Dajemo kratak rezime preporuka u sledećem poglavlju, kao i neotkane recepte za hleb.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give