Chapter 7:

Starešine i Sluge Zajednice

Mnogo pre nego što je u Vavilonu stvoren rabinski red, Izraelom su vladali, ne rabini, već najuglednije starešine u svakom gradu. To su često bili uspešniji i bogatiji ljudi, koji su takođe imali i poštovanje ljudi, jer su služili kao dobri duhovni primeri zajednici.

Priče Solomonove (Mishle) 31:23
23 Muž se njen poznaje na vratima gradskim, kad sedi sa starešinama zemlje svoje.

Starešine bi bukvalno sedele pred kapijama i nadgledale aktivnosti svojih plemena, izražavajući odobrenje ili negodovanje zbog aktivnosti naroda. I, očekivalo se da će narod poštovati i povinovati se odlukama starešina. Ponovljeni zakon (Peta knjiga Mojsijeva) nam čak pokazuje da su starešine služile kao zakoniti sud pravde i da su imali moć nad životom i smrću u svojim opštinama.

Peta knjiga Mojsijeva (Devarim) 19:11-12
11 “Ali ako neko mrzi svog bližnjeg, ako ga vreba i napadne ga, pa ga udari tako da ovaj umre, a onda pobegne u jedan od tih gradova,
12 neka starešine iz njegovog grada pošalju ljude da ga dovedu odande i neka ga predaju u ruke krvnom osvetniku da se pogubi.”

U Vavilonu je nastao rabinski poredak. Pošto je bio iskvaren, Ješua je došao da ga svrgne i zameni ga obnovljenim Melhisedekovim poredkom. Jedna od mnogih dobrih stvari, koju je ovo učinilo, bila je ta što je ovaj poredak, vraćao starije muškarce u njihove zakonite uloge kao uzore i sudije, ako ne u njihovim gradovima u dijaspori, a onda bar u njihovoj duhovnoj porodici u Ješui. (Zbog toga vidimo da našim zajednicama vladaju starešine zajednica, a ne rabini.)
Bilo koji brat može dobiti bilo koji od petostrukih darova za službu, ako mu ga Jahve želi podariti. Bilo koji brat može primiti dar apostolstva, proročanstva, evangelizma, pastirstva, učenja ili druge darove koji su korisni u uspostavljanju Ješuinog carstva kome nema kraja. Međutim, među njima se prvo broji apostolski dar.

Prva poslanica Korinćanima (Qorintim Aleph) 12:28
28 A koga je zaista postavio Elohim u zajednici: prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, onda one koji čine čuda, zatim one koji imaju dar lečenja, one koji pomažu, one koji su sposobni da upravljaju i one koji govore različitim jezicima.

Jedan od razloga što se apostoli računaju kao prvi, jeste zbog prirode njihovog dara. Pravi apostol sluša u Duhu i ima čisto razumevanje Pisma (a samim tim i doktrine). Zbog toga ga mogu poslati da izvrši bilo koji zadatak koji mu Duh zada.

[Napomena: ako apostol ne može čuti u Duhu (ili misli da može, ali uistinu ne može), ili ako apostol ne pokazuje čisto razumevanje Pisma (ili doktrine), verovatno je da je on lažni apostol. Lažni apostoli obično uče lažnu doktrinu, a šalje ih neki drugi duh.]
Razdvojimo darove od uloga. Dok su neki apostoli pozvani da služe u odvojenom sveštenstvu, drugi nisu pozvani da služe kao odvojeni sveštenici (i još uvek imaju dar). Ipak, zbog prirode apostolskog dara (koji nije drugačiji od duhovnog generalnog direktora), starešina sa apostolskim darom može osnovati skupštinu i on može voditi zajednicu sve dok se ne nađu kvalifikovane starešine. Iako starešine mogu imati bilo koji (ili sve) dar, samo onaj sa apostolskim darom može sam uspostaviti zajednicu.

Jednom kada se uspostavi skupština, u idealnom slučaju će je voditi tri ili više kvalifikovanih starešina. (Može postojati bilo koji broj starešina, sve dok su zaista kvalifikovani.) Među mnogim kvalifikacijama za starešine je da oni vole i služe Ješuin narod kao što je to i Sam Ješua činio, polažući svoje živote za njih u ljubavi i službi. Sa njihove strane, od mladih se očekuje da se pokore svojim duhovnim starešinama, ponižavajući se da prihvate roditeljsku disciplinu, kako bi ih Elohim mogao u dogledno vreme uzvisiti.

Prva Petrova poslanica (Kepha Aleph) 5:1-7
1 Zato starešine među vama podstičem, jer sam i ja kao i oni starešina i svedok Mesijinog stradanja, a i učesnik u slavi koja će se objaviti:
2 Napasajte Elohimovo stado koje je među vama, služeći mu kao nadglednici – ne na silu, nego dobrovoljno; ne radi nepoštenog dobitka, nego oberučke;
3 ne kao da gospodarite nad onima koji su vam povereni, nego budite primer stadu.
4 A kad se pojavi Vrhovni Pastir, primićete krunu slave, koja nikad neće izbledeti.
5 Tako i vi, mladići, budite pokorni starešinama. Da, svi se pokorite jedni drugima, i obucite se u poniznost, jer se Elohim suprotstavlja ponosnima, a naklonost pokazuje poniznima.
6 Ponizite se, stoga, pod moćnom Elohimovom rukom, da bi vas u dogledno vreme uzvisio,
7 i sve svoje brige bacite na Njega, jer se On brine za vas.

Kao starije plemenske starešine, melhisedekijanske starešine služe kao primer pre svega stadu, ali i onima van zajednice. Moraju znati kako dati dobar primer hodanja u Duhu. I iako ne moraju nužno da znaju sve fine svrhe proročanstva, oni generalno moraju poznavati reč i živeti u reči dovoljno dobro da bi mogli da podstiču, ali i osude one koji joj se suprotstavljaju.

Titu poslanica (Titus) 1:5-9
5 Zbog toga sam te ostavio na Kritu da dovedeš u red ono što je manjkavo i da imenuješ starešine po svim gradovima, kao što sam ti naložio –
6 starešina mora da bude čovek bez krivice, da je jedne žene muž, kome su deca verujuća i koja se ne mogu optužiti da su raspuštena ili nepokorna.
7 Budući da duhovni nadglednik upravlja Elohimovim domom, on mora da bude bez krivice, da nije samovoljan, ni naprasit, niti da se odaje vinu, ni nasilan, ni pohlepan za novcem,
8 već gostoljubiv, ljubitelj dobrote, trezven, pravedan, posvećen, koji je u stanju da se kontroliše,
9 čvrsto držeći vernu reč kojoj je bio podučen, da bi mogao, pomoću zdrave nauke, kako podsticati, tako i osuđivati one koji joj se protive.

Apostoli biraju starešine u suštini zato što dobro svedoče stadu i zajednici o Ješuinom isceljujućem hodu. Odnosno, oni daju primer življenja povezanog sa Ješuom u Duhu.

Jevanđelje po Jovanu (Yochanan) 15:4
4 Prebivajte u Meni i Ja ću u vama. Kao što loza ne može sama od sebe da donese plod ako ne prebiva na čokotu, isto tako ne možete ni vi ako ne prebivate u Meni.

Da bi proširio analogiju, Ješua je efektno zasadio Efraimovo drvo i trenutno služi kao njegov koren. Da bismo bili deo istog stabla (ili iste loze), moramo biti odvojeni/posvećeni, kao što je i On odvojen/posvećen. Pa ipak, imamo različite poslove da ispunimo kao različiti delovi drveta (ili različiti delovi tela).

 

Ako je Ješua koren Efraimovog stabla, odvojeni/posvećeni apostoli su poput njegovog stabla. Ovo stablo uzima hranljive materije i vlagu koje koren šalje, i prosleđuje ih granama (tj. starešinama), koje zatim podržavaju manje grane (tj. sluge sabora ili đakone), koji zauzvrat služe i povezuju listove (narod) na drvetu. Starešine zajednice takođe podržavaju težinu manjih grana i lišća.

Titu 1:7 kaže da starešine ne smeju biti pohlepne. To bi moglo biti zato što će starešine prikupljati desetke i prinose ljudi i koristiti ih za obavljanje poslova Velikog Poslanja u svom gradu. Starešine koje dobro vladaju i koji rade po reči, biće isplaćeni dvostruko više od prosečne zarade te opštine. To nije zato da mogu uživati u lepim stvarima. Umesto toga, ova podrška vodi računa o potrebama njihovih porodica, tako da mogu da se fokusiraju na to da što efektivnije dosegnu do naroda u njihovom gradu.

Prva poslanica Timoteju (TimaTheus Aleph) 5:17
17 Starešine koje dobro predvode smatrajte dostojnima dvostruke zarade, posebno one koji naporno rade na tome da propovedaju i podučavaju.

Ideja je da starešine i ljudi rade zajedno kako bi širili Ješuinu Dobru Vest u svojoj zajednici, tako da se Ješuino ime proslavlja pred ljudima, a carstvo raste. Ovo poziva starešine da ponizno služe, a narod da ih podrži, tako da jedni druge mogu hvaliti.

Druga poslanica Korinćanima (Qorintim Bet) 1:14
14 kao što ste jednim delom i razumeli, da smo vam mi hvala kao što ste i vi naša hvala u dan našeg Gospodara Ješue.

Ako narod i starešine budu zajedno radili na unapređenju Ješuinog carstva, tada će i jedni i drugi imati dobre izglede u dan suda, jer će se videti da su učinili ono što su mogli sa svojim zemaljskim minama (svojim zemaljskim životima) kako bi pomogli da izgrade Ješuino carstvo ovde i sada.

Starešine zajednica mogu primati goste, imati internet emisije, pisati ili raditi bilo kakav doktrinarno čist posao – ali bez obzira na to koliko su uspešni, ne bi trebali uzimati više od dvostruke prosečne zarade kao svoju platu, s obzirom da ima toliko drugih potreba u telu, uključujući siromašne, siročad, udovice, poslanstva, škole itd.

Starešine takođe šalju desetine desetaka (plus poklone, plus prinose) sveštenstvu kako bi sveštenstvo moglo da učestvuje u podučavanju i povezivanju svih skupština širom sveta. Ovo uključuje doktrinarne savete, studije i još mnogo toga. Dok odvojeni sveštenici ne uzimaju nikakvu platu, potrebna su sredstva za izvođenje takvih poslova u materijalnom svetu, a ljudi su izvor ovog finansiranja. Da bi ovo funkcionisalo, starešine moraju naučiti narod da bude veran u davanju desetka. Iako ovo nije uvek popularno, oni koji vole Ješuu shvataju da košta novca to da bi se donela slava Ješuinom imenu u realnom svetu, i njima je ugodno da to daju. Oni znaju da će njihove žrtve biti pripisane na njihov račun, i da je to način na koji Ješua želi da Mu izgradimo globalnu vladavinu kojoj nema kraja.

Prva poslanica Timoteju, poglavlje 3, daje neke specifičnosti prvo za nadglednike (starešine), a zatim i za đakone (sluge). Obično bi trebalo da budu porodični muškarci, jer i starešine i sluge služe kao primer narodu (a većina ljudi je u braku).

Prva poslanica Timoteju (TimaTheus Aleph) 3:1-13
1 Ovo je nepokolebljiva izjava. Ako neko želi da služi kao nadglednik [starešina], hvale vrednu službu želi.
2 Zato nadglednik treba da bude bez krivice, da je jedne žene muž, da bude umeren u svemu, trezven, dobrog ponašanja, da bude gostoljubiv, sposoban da poučava,
3 da se ne odaje vinu, da nije nasilan, nego nežan, da nije pohlepan za novcem, ni svadljiv, ni gramziv.
4 Treba da dobro upravlja svojim domom, a deca treba da mu budu poslušna i da pokazuju duboko poštovanje.
5 Jer ako neko ne zna da upravlja svojim domom, kako će se brinuti za Elohimovu skupštinu?
6 Ne sme da bude novoobraćenik, da se ne bi uzoholio i pao pod istu osudu kao i đavo.
7 Treba da bude na dobrom glasu i među ljudima izvan zajednice, da ne bi upao u sramotu i đavolovu zamku.
8 Đakoni isto tako treba da budu dostojni poštovanja, da nisu dvolični, da ne piju mnogo vina, da nisu pohlepni za novcem,
9 držeći se tajne vere u čistoj savesti.
10 I neka se i oni prvo ispitaju, pa onda neka služe kao đakoni, budući da su nađeni bez krivice.
11 Žene isto tako treba da budu časne, da ne kleveću, nego da budu umerene i verne u svemu.
12 Đakoni neka imaju samo jednu ženu, neka dobro upravljaju decom i svojim domom.
13 Jer oni koji dobro služe kao đakoni, pribavljaju za sebe dobar položaj i veliku hrabrost u veri koja je u Ješui Mesiji.

Iako nam se u Mateju 23:9 govori da nikoga na zemlji ne zovemo našim (nebeskim) Ocem, ako smo voljni da to prihvatimo, starešine igraju ulogu sličnu duhovnim očevima za zajednicu. A ako se starešine mogu smatrati duhovnim očevima u skupštini, tada se sluge (đakoni) mogu smatrati starijom braćom. Njihov posao je da pomognu starešinama, a takođe i da služe potrebama naroda. Ako su starešine poput levitskih sveštenika, onda su đakoni poput Levita, koji ne samo da su sakupljali desetke naroda, već su imali i druge dužnosti u podržavanju sveštenstva. Ako služe verno značajan broj sati, onda se mogu platiti (ili delimično platiti) iz desetka i prinosa. A ako se starešine računaju dostojnim dvostruke plate, tada se đakoni trebaju računati kao dostojnima jedne plate (tj. aktuelne plate u tom kraju).

I dok se Ješuine sluge moraju voditi primerom, njihov je posao da održavaju zajednicu čistom. Moraju otpustiti sve one koji prekrše četiri zabrane iz Dela apostolskih 15 (koja se tiču idolopoklonstva, seksualnog nemorala, zadavljenog mesa i krvi). U Prvoj poslanici Korinćanima 5, Šaul kori Korinćane jer to nisu učinili.

Prva poslanica Korinćanima (Qorintim Aleph) 5:1-5
1 Zaista, čuje se da među vama ima bluda, i to takvog bluda kakvog nema ni među ne-Jevrejima: da jedan od vas ima ženu svog oca.
2 A vi se još uzvisujete! Zar ne bi trebalo da tugujete i da iz svoje sredine uklonite onoga ko je počinio to delo?
3 A ja, odsutan telom, ali prisutan duhom, već sam presudio, kao da sam s vama, onome koji je tako postupio,
4 da u ime našeg Gospodara Ješue, kad se vi skupite zajedno sa mojim duhom, sa silom našeg Gospodara Ješue,
5 predate takvoga Sotoni na uništenje tela, kako bi se duh mogao spasti u dan Gospodara Ješue.

Ovakva vrsta “duhovne ekskomunikacije” traje samo dok se grešnik iskreno ne pokaje (npr., Druga poslanica Korinćanima 2:8), ali ono što ovde moramo videti je da se autoritet, da uklone zlo iz sredine, vraća gradskim starešinama u Ješuinom melhisedekijanskom poretku. Tako je bilo i pre nego što je rabinski poredak postojao.

U sledećem poglavlju počećemo da govorimo o tome kako da služimo na porodičnom nivou.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give