Chapter 1:

Grafikoni Priče o Otkrovenju

“Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.”

Veжina pasusa u Otkrovenju pripada hronoloљkom sledu dogaрaja, koji zovemo priиa. Priиu prikazujemo u belom na sledeжim grafikonima.

Pored priče, postoje i zagrada koja nam daju dodatne detalje o prošlim ili budućim događajima. Ovo je postavljeno u priиu.

Ako moћemo da pratimo koja poglavlja pripadaju hronologiji dogaрaja i koja poglavlja su postavljena u priиu, mnogo je lakљe pratiti priиu koju Otkrovenje priиa.

Parabola trudne neveste (Izrael):

– Foke se razmnožu stotinama godina (analogno detetu koje raste u izraelskoj utrobi).
– Trube se sviraju preko 7 godina (analogno njenim kontrakcijama).
– Vreme Džejkobove nevolje je poslednjih 3,5 godina muke (povećanje kontrakcija).
– Grmljavina se odigrala tokom trube 6 (ovo odgovara njenim poиasima bola).
– Presude za pehar (činiju) se igraju tokom 30 dana (rađanje iskupljenog Izraela).
– Armagedon dolazi 45 dana nakon završetka presude za pehar (činiju). Ovo je svadbena gozba (Hosea 2), kada se Ješua vraća (19:11). Ovo je ujedno i prvi rat Goga i Magoga (Ezekijel 39). Svi oni koji su spavali u Ješui u to vreme vraćaju se u raj sa Ješuom, dok oni koji su još uvek budni (živi) prolaze kroz Ingathering, i sprovode proročanstva milenijuma.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give