Chapter 10:

Efraimova Poslednja Upozorenja

Yahweh nas voli, i želi da postanemo nevesta koja odgovara njegovom sinu. Ћeli da postanemo najbolji. Zato on primenjuje visoke standarde discipline, kao brižni narednik.

Љto se tiиe discipline, Elohim nikada nije nasumiиan. Kao i u vojsci, Elohim ima jedinstven kodeks pravne pravde koji on primenjuje i na sebe, kao i na nas. I dok neki ljudi misle da je proučavanje stvari njegove Tore „legalističko“, to nam je nauиio da nauиimo kako Yahweh primenjuje presudu i disciplinu, tako da moћemo da nauиimo kako da se drћimo podalje od problema sa njegovim zakonom.

Ne samo da Yahweh objavljuje svoje zakone, on uvek daje pošteno upozorenje pre nego što on disciplinuje. Љalje svojim slugama proroke da pomognu ljudima da shvate љta ih uћas иeka ako ne poиnu da brinu o Yahwehu, njegovim oseжanjima i onome љto on ћeli. Među prorocima koje je Yahweh poslao u severno kraljevstvo Efraim bio je i Hoshea (Hosea).

Hoshea (Hosea) 1:1
1 Kada je Yahweh poиeo da priиa od Hosea, Yahweh je rekao Hosei: „Napred! Uzmi sebi ženu harotre, i imaj decu od harote; Jer zemlja je poиinila veliku harloriju, odlaskom iz Yahweha.“

Idolopoklonstva je duhovna preljuba, i zato što je kuća Efraima počinila idolatriju/preljubu sa drugim elokima (bogovima), Yahweh je rekao Hosei da uzme bludnicu kao svoju ženu. Ovo je bilo da pokažemo Efraimitima kako se osećao zbog njihove idolarije.

Hoshea (Hosea) 1:3
3 Pa je otiљao i oteo Gomera, жerku Diblaima, a ona ga je zaиela i rodila mu sina.

Ime Gomer znaиi zavrљeno. Implikacija je bila da je иak i Yahweh-ovo veliko strpljenje sa Efraimom konaиno doљlo do kraja.

Hoshea (Hosea) 1:4
4 Onda mu je Yahweh rekao: „Nazovi njegovo ime Jezre’el, jer ću se uskoro osvetiti za krvoproliće Jezre’ela na jehu kući [Judah], i okončati kraljevstvo [northern] izraelske kuće.“

Ime Jezre’el znaиi da жe se Elohim rasuti, ili жe Elohim sejati, dok jedan seje pљenicu u zemlju. To je koncept na koji Jeљua misli na neke od njegovih poljoprivrednih parabola. Primećujete da Yahweh nije rekao da će sam uništiti Efraimite, on je samo rekao da će on okončati njihovo kraljevstvo. (Takođe ćemo videti reference na ovo u Obnovljenom zavetu [New Testament].)

Hoshea (Hosea) 1:6
6 I ponovo je začela i rodila ćerku. Onda mu je Elohim rekao: „Zovite njeno ime Lo-Ruhamah; Jer viљe neжu imati milosti prema kuжi Izraela; Ali жu ih potpuno odvesti.“

Lo-Ruhamah znaиi, bez milosti, ili bez saoseжanja. Yahweh je rekao da ne moћe viљe da se drћi. Završio je sa svojom preljubničnom ženom. Elohim bi rasuo (Jezre’el) Efraim u zemlju kao seme pšenice, i više ne bi imao saosećanje (Lo Ruhamah) na njoj jer je nije bilo briga šta on želi. Efraim više ne bi bio Yahwehov narod, ali oni bi postali Lo-Ammi (ne njegovi ljudi).

Hoshea (Hosea) 1:8-9
8 Sada kada je začela i rodila (drugog) sina.
9 Onda je Elohim rekao: „Zovite ga Lo-Ammi, jer vi niste moj narod, i ja neću biti vaš Elohim.“

Ipak, uprkos idolatu koji su Efraimiti počinili protiv Njega, i uprkos činjenici da im nije stalo do njega, Yahweh je i dalje bio milostiv. Rekao je da жe ih iskupiti jednog dana, nakon љto su se pokajali i vratili svoja srca njemu.

Hoshea (Hosea) 1:10
10 „Ipak, broj dece Izraela biće kao pesak mora, koji se ne može izmeriti ili izbrojati. I biжe na mestu gde im je reиen, ‘Ti nisi moj narod’, tamo жe im se reжi, ‘Vi ste sinovi ћivog Elohima.’

Ako Efraim odbije da zadrži Toru, to bi bilo kao ponavljanje Rajskog vrta: Jahweh bi izbacio Efraima iz njegove zemlje, i izvadio mač za njom dok se nije pokajala i ponovo ga volela.

Posle mnogo generacija, Efraimova deca bi bila vraćena u njegovu zemlju gde bi se ponovo srela sa svojom jevrejskom braćom koja su takođe verovala na Ješuu u to vreme.

Hoshea (Hosea) 1:11
11 „Onda će se deca Džude i izraelske dece okupiti zajedno, i imenovati za sebe jednu glavu; I oni жe izaжi iz Zemlje, jer жe to biti dan Dћezre’ela!“

Tora kaћe da pre nego љto greљnik bude kaћnjen, mora poћe biti dva ili viљe svedoka njegovog greha. Stoga je, pored Hosee, Yahweh poslao proroka po imenu Eliyahu (Eliyahu) da prisustvuje protiv Efraimita. Mnogi hriљжani su upoznati sa Eliyahu-ovim иuvenim obračunom sa sveљtenicima Ba’ala. Međutim, malo njih shvata da su imena u većini zapadnih prevoda promenjena. Ovo je velika stvar, jer u Pismu imena su proroиka i imaju moж.

Ime Tvorca (Yahweh ili Yahuweh) je izmenjeno oko 6.828 puta u Pismu. Ovo je suprotno treжoj zapovesti.

Egzodus 20:7
7 „Neжete uzalud uzeti ime Yahweh vaљeg Elohima, jer Yahweh ga neжe smatrati bez krivice, koji uzalud uzima njegovo ime.“
(7) לֹא תִשָּׂא אֶת שֵׁם יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לַשָּׁוְא | כִּי לֹא יְנַקֶּה יְהוָה אֵת אֲשֶׁר יִשָּׂא אֶת שְׁמוֹ לַשָּׁוְא

Na hebrejskom, reč je sujetna i ja šava (לַשָּׁוְא). Ova reč se odnosi na to da njegovo ime bude pusto ili da ga pusti da leži beskorisno (odnosno, ne dovodeći ga ni u šta). Ideja je da ako ne koristimo njegovo ime (kao što on kaže), preustovaćemo njegovo ime, i nećemo ga doneti ni čemu.

OT:7723 љav. ili šav (šav); iz isto kao OT:7722 u smislu pustoše; zlo (kao destruktivno), bukvalno (ruševine) ili moralno (posebno lukavo); figurativno idolatrije (kao lažno, subjektivno), nesebičnost (kao obmana, objektivna; takođe i uvek, uzalud):
KJV – laž , laž, laž, sujeta, sujeta.

U svrhu upoređivanja, koren reči l’shavah je reč shoah. Ova reč se odnosi na razaranje, i to je ista reč koja se koristi za Veliki Holokaust Drugog svetskog rata.

O:7722 šou. ili (ženstveni) šou’ah (sho-aw’); ili sho’ah (sho-aw’); iz neiskorišćenog korena znači da se požuri; Bura; implikacijama, pustoљeжi:
KJV – pustoš (-jona), uništenje, oluja, rasipanje.

Pravoslavni rabini nam kažu da ne treba da govorimo Yahwehovo ime, jer je glasno govoriti njegovo ime nepoštovanje. Meрutim, iako ћelimo da budemo poљtovanja, takoрe ne ћelimo da njegovo ime leћi pusto. Takoрe ne ћelimo da ga zovemo imenom koje nije njegovo, ali to je upravo ono љto mnogi ljudi rade kada ga zovu Bog ili Gospod.

Kada su rimske legije osvojile nove zemlje, dozvolile su svojim nekada paganskim podanicima da Elohima zovu pog imenima njihovih laћnih bogova. To je bilo praktično, jer im je mnogo olakšalo da pređu u katolicizam. Zato љto je Yahweh takoрe veoma praktiиan, on je ovo ispoиeo. Međutim, to mu se baš i ne sviđa. Na kraju, On želi da svi njegovi ljudi nauče da ga zovu pravim imenom (baš kao što bismo želeli da nas ljudi zovu pravim imenima, a ne imenima paganskog dela).

Ponekad se ljudi pitaju da li je stvarno tako vaћno zvati Yahweh svojim pravim imenom, ali on nam kaћe da je to velika stvar. To je jedna od deset zapovesti koja je urezana u kamen. Yahweh je vrlo jasan da želi da se njegovo ime proglasi na celoj zemlji.

Šmote (Egzodova) 9:16
16 „I zaista, u tu svrhu sam vas podigao: da mogu da pokažem svoju moć u vama, i da moje ime može biti proglašeno na celoj zemlji!“

Yahweh naglašava važnost ljubavi prema Njemu, i poznavanje njegovog pravog imena.

Tehilim (Psalms) 91:14-16
14 „Zato što je on svoju ljubav na mene, zato ću ga ja isporučiti;
Ja ću ga visoko postaviti, jer zna moje ime.
15 On će me pozvati, a ja ću mu odgovoriti;
Biжu sa njim u nevolji.
Isporuиiжu ga i odaжu mu poиast.
16 Zadovoljiću ga dugim životom i pokazati mu moj spas (bukvalno: Ješua).“

Na hebrejskom, Yahwehovo ime je napisano jod-hay-vav-hay (יהוה). Postoji nekoliko dobrih teorija o tome kako izgovoriti njegovo ime (Yahweh, Yahuweh, Yahuwah, Yehovah, itd.). Moћemo da prihvatimo sve ove izgovore, meрutim, ne postoji naиin da se ja-seno izgovara kao Bog ili Gospod. Kada su rimske legije osvojile Britanska ostrva, jednostavno su rekli Britancima da koriste ova imena za Yahweh, i ta praksa se sprovodi kroz vekove, iako sveto pismo to zabranjuje.

Moramo da zapamtimo da je jedan od Efhraimovog problema idolarija (a to je duhovna preljuba). Kada su džentlmeni na britanskim ajlišima obožavali Boga (Guda) i Gospoda (Lordo/Larth), oni su činili duhovnu preljubu. Kada su novopobeđeni pagani počeli da obožavaju Jahveha, oprostio im je što su počinili duhovnu preljubu nad njim, ali šta misliš kako ga je to učinilo? I kako se sada oseжa kada nastavimo da ga zovemo tim imenima? Kako bismo nam se svidelo da naši supružnici počine preljubu nad nama (Yahweh zabranjuje!), a kada su nam se vratili, zvali su nas po imenu njihovih bivših ljubavnika sve vreme?

Mnogi vernici zovu Yahweh Lord. Misle da je ovo u redu jer Englezi zovu Yahweh Lorda već više od hiljadu godina. U stvari, ovo je ispunjenje drevne proroиke senke koja se odigrala u Eliyahu-ovom zloglasnom obračunu sa sveљtenicima Ba’al(Gospoda).

1 Kings 18:17-18
17 Onda se desilo, kada je Ahab video Elijahua da mu je Ahab rekao, „Jesi li to ti, o problematični Izrael?“
18 I on je odgovorio, „Nisam uznemirio Izrael, ali ti i kuжa tvog oca [Jeroboam’s] ste, u tome љto ste se oduљili yahweh-ovih zapovesti, i pratili Ba’alse [Lords].“
(17) וַיְהִי כִּרְאוֹת אַחְאָב אֶת אֵלִיָּהוּ | וַיֹּאמֶר אַחְאָב אֵלָיו הַאַתָּה זֶה עֹכֵר יִשְׂרָאֵל:
(18) וַיֹּאמֶר לֹא עָכַרְתִּי אֶת יִשְׂרָאֵל כִּי אִם אַתָּה וּבֵית אָבִיךָ | בַּעֲזָבְכֶם אֶת מִצְוֹת יְהוָה וַתֵּלֶךְ אַחֲרֵי הַבְּעָלִים

Primećujete da je Eliyahu prekorio Ahaba zato što je ohrabrio Izrael da nastavi sa lažnim praksama njegovog oca, kralja Jeroboama. Onda je izazvao Ahaba da okupi 450 proroka Gospodnjih, i 400 proroka Uskrsa/Ašera/Ištara, koji jedu za Jezebelim stolom.

Melachim Aleph (1 Kings) 18:19
19 „Sada, poљaljite i okupite mi ceo Izrael na planini Karmel, 450 proroka Ba’ala [the Lord], i 400 proroka Aљera [Easter], koji jedu za Jezebelinom stolom.“

Kao љto su naљi preci omeli Jahveha za Gospoda i Aљera/Iљtar/Uskrs, mnogi od nas to rade danas. Иak i oni koji znaju znaиenje Gospodnjeg joљ uvek ga zovu i Jahveh i Gospod razmenjivo, kao da je u redu nazvati Yahweha imenom bivљeg ljubavnika.

Melachim Aleph (1 Kings) 18:20-21
20 Ahab je poslao po svu decu Izraela, i okupio proroke zajedno na planini Karmel.
21 I Elijahu je doљao do svih ljudi i rekao, „Koliko dugo жeљ skakati izmeрu dva miљljenja? Ako je Yahweh Elohim, prati ga; Ali ako Gospod, prati ga!“ Ali ljudi su mu odgovorili ni reиi.

Ljudi su stvorenja navike. Jednom kada počnu da zovu Boga Jahvea, ne vole da se menjaju. Ipak, primećujete da eliyahu jasno kaže da postoji razlika između Yahweha i Lorda.

Melachim Aleph (1 Kings) 18:22-29
22 Onda je Eliyahu rekao narodu, „Ostao sam sam prorok Yahweh; Ali Boћji proroci su 450 ljudi!
23 Stoga neka nam daju dva bika; i neka sami izaberu jednog bika, iseku ga na komade, i polože ga na drvo, ali ne stavljaju vatru ispod njega; I pripremiжu drugog bika, i poloћiжu ga na drvo, ali neжu pucati ispod njega.
24 Onda pozovi ime svojih bogova, i ja жu pozvati ime Yahweh; I Elohim koji odgovara vatrom, on je Elohim.“ Svi ljudi su se odazili i rekli, „Dobro je reиeno.“
25 Sada je Elijahu rekao prorocima Gospodnji: „Izaberite jednog bika za sebe i pripremite ga prvo, jer vas je mnogo; I pozovi ime tvog Elohima, ali ne pucaj ispod njega.“
26 Uzeli su bika koji im je dat, i pripremili ga, i pozvali ime Gospodnje od jutra do podneva, govoreжi, „O Gospode, иuj nas!“ Ali nije bilo glasa; Niko se nije javio. Onda su skoиili oko oltara koji su napravili.
27 I tako im se, u podne, Elijahu rugao i rekao, „Plači naglas, jer on je moćan [a god]! Ili meditira, ili je zauzet, ili je na putovanju; Ili moћda spava, i mora da se probudi!“
28 Pa su plakali naglas, i posekli se, kao što je bio običaj, noževima i kopljima, dok krv nije izgušla na njima.
29 I kada je podne proљlo, proroиaиkali su do vremena davanja veиernje ћrtve. Ali nije bilo glasa; Niko se nije javio: niko nije obraćao pažnju.

Yahweh je dao sveštenicima efraimita dovoljno vremena da priznaju da su pogrešili. Onda je Eliyahu obnovio oltar Yahweha koji je bio razbijen, i iskopao je rov dovoljno velik da drži dva mora seda (verovatno predstavljajući dve kuće Izraela). Onda je rekao ljudima da upijaju drvo sa dvanaest tegli vode.

Melachim Aleph (1 Kings) 18:30-37
30 Onda je Eliyahu rekao svim ljudima: „Priđi mi se“,’ tako da su mu svi ljudi prišli. I popravio je oltar Yahweh koji je bio razbijen.
31 I Elijahu je uzeo dvanaest kamenja, prema broju plemena Jakobove sinove, kojima je doљla reи Yahweh, govoreжi, „Izrael жe biti tvoje ime.“
32 Onda je kamenjem sagradio oltar u ime Yahweh, i napravio rov oko oltara dovoljno velik da drži dva mora seta.
33 I stavio je drvo u red, isekao bika na komade, i položio ga na drvo, i rekao, „Napunite četiri posude sa vodom, i sipajte ga na spaljenu žrtvu i na drvo.“
34 Onda je rekao, „Uradi to drugi put“, i uradili su to po drugi put; I rekao je, „Uradi to treći put,“ i uradili su to treći put. 35 Tako da je voda teиla svuda oko oltara; I takođe je napunio rov vodom.
36 I došlo je do toga, u vreme večernje žrtve, da je Elijahu prorok priљao i rekao, „Yahweh, Elohim od Abrahama, Isaka i Izraela, neka se danas zna da si ti Elohim u Izraelu, a ja sam tvoj sluga; I da sam sve te stvari uradio na tvoju reč.
37 Иuj me, Yahweh! Иuj me, da ovaj narod moћda zna da si ti Yahweh Elohim; i da si ti ponovo vratio njihova srca.“

Yahweh je odgovorio vatrom kada je Elijahu pozvao njegovo pravo ime.

Melachim Aleph (1 Kings) 18:38-40
38 Onda je vatra Yahweha pala i progutala spaljenu žrtvu, i drvo, i kamenje, i prašinu: i lizla je vodu koja je bila u rovu.
39 Sada kada su ga svi ljudi videli, pali su na lice; A oni su rekli, „Yahweh! On je Elohim! Ne mogu da verujem da si to uradio. On je Elohim!“
40 I Elijahu im je rekao, „Zategnite proroke Gospodnje! Ne dozvolite da neko od njih pobegne!“ Pa su ih zaplenili, i Elijahu ih je doveo u Bruk Kišon, i pogubio ih tamo.

Prve tri zapovesti se bave idolatrijom. U prva dva, Yahweh kaћe da ne oboћavaљ nikoga osim Njega, i da ne praviљ nikakve slike o Njemu. U treжem kaћe da ne dozvolim da njegovo ime leћi u ruљevinama. Moћemo da naрemo izgovore љto smo dozvolili da njegovo ime leћi u ruљevinama ako ћelimo, ali Yahweh nas neжe smatrati bez krivice, ako to uradimo.

Šmote (Egzodova) 20:7
7 „Neжete uzalud uzeti ime Yahweh vaљeg Elohima, jer Yahweh ga neжe smatrati bez krivice koji uzalud uzima njegovo ime.“

Ako volite svog supruga, da li ćete sigurno nazvati supružnika njihovim ispravnim imenom? Sve je ovo obiиan deo ljubavi, nazivanje naљeg muћa njegovim imenom.

U Hoseu 2:17 (2:19 na hebrejskom), Yahweh kaže da će doći dan (posle Armagedona) kada će On oduzeti ime Ba’alsa iz Efraimova usta, i oni (Ba’als) više neće biti zapamćeni po svojim imenima. Ovo moћe biti samo ime Gospod zato љto je to jedino ime na koje efraimiti pozivaju. Nijedno drugo ime se ne uklapa.

Hosea 2:17
17 Jer ću iz njenih usta uzeti imena Baalsa, i oni će više biti zapamćeni po imenu.
(19) וַהֲסִרֹתִי אֶת שְׁמוֹת הַבְּעָלִים מִפִּיהָ | וְלֹא יִזָּכְרוּ עוֹד בִּשְׁמָם

Kada иitamo Sveto pismo, иitamo o duhovima. Moramo da shvatimo da su Yahweh i Gospod dva odvojena boћanstva. Gospod ћeli da ga oboћavamo u nedelju, Boћiж i Iљtar/Uskrs. Ima sina Isusa koji je došao da se izbori sa svadbenim zavetom (Torah), kao i mladu (Izrael). On nije isto samodost kao Yahweh.

Hosea 13:1 kaћe da su naљi preci bili moжni, i da je, kada su progovorili, bilo drhtavice. Međutim, kada su počeli da se klanjaju Gospodu (a ne Yahwehu) oni su naneli krivicu. Oni su „umrli“ duhovno (i više se nisu računali kao efraimiti). Ovo je ozbiljnost treжe zapovesti.

Hoshea (Hosea) 13:1
1 Kada je Efraim govorio, bilo je drhtanja. Bio je uzasnuo u Izraelu; Ali on je proљao kroz Gospoda, i umro je.

Yahweh je strpljiv, ali иak i njegovo veliko strpljenje ima granice. Naši preci nisu videli važnost da rade stvari na njegov način, i na kraju je došlo vreme kada je Yahweh završio (Gomer) sa Efraimom. On više ne bi imao milosti (Lo Ruhamah), tako da više ne bismo bili njegov narod (Lo Ammi).

Zato љto naљi preci nisu cenili nasledstvo koje im je Yahweh dao, Yahweh je poslao kralja Asirije da ih odvede iz zemlje, i seje ih u zemlju kao seme, i njihovi potomci se neжe vratiti kuжi nekih 2730 godina.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give