Chapter 9:

Sudije i Pravosudni Organ

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“

I jevrejske i hrišćanske organizacije tvrde da imaju sudska ovlašćenja. Papstvo teži ponovnom osvajanju celog hrišćanstva preko Ekumeničnog pokreta, a pravoslavni jevrejski Sanhedrin takođe polaže pravo na sudsku vlast nad Izraelom. Međutim, kao što će ova studija pokazati, njihove tvrdnje o autoritetu su nelegitimne, jer su ove institucije imenovane ne od Yahweha, već čoveka.

Dalje, ovo poglavlje će pokazati zašto je Nazarenski Izrael, kao istinski predstavnik originalne apostolske vere, jedna institucija koja sada ima istinski Svetogoru.

Kancelarije Vlasti, u Pismu

Postoji mnogo nesporazuma oko toga kako je autoritet pravilno određen u Pismu, zato hajde da pokrijemo neke od temeljenih principa ovde.

Ima mnogo kancelarija u Svetom Pismu. Tri glavne kancelarije su kraljeve, sveљtenik i prorok, ali ima i drugih.

Ubuduće će postojati ured nazvan Nasiy (נשיא) (npr. Ezekiel 45:22). Verzija kralja Džejmsa (i većina drugih narednih engleskih verzija) prevodi ovaj termin kao „princ“, ali to nije tačno. Termin Nasiy se zaista više prevodi predsedniku ili premijeru. (Razlog za pogrešan prevod je taj što u vreme kralja Džejmsa Englezi nisu imali koncept predsednika [or a prime minister], pa je korišćen termin „princ“).

Sudija (שפט)

Druga kancelarija koja se obično ne razume je ona sudije. Vrlo često se sudije smatraju samo potklasom proroka, ali to nije tačno. Iako se dužnosti sudije često preklapaju i sa kraljevom kancelarijom i sa prorokom, posao sudije je poseban.

Na hebrejskom, termin za sudiju je „kupovina“ (שפט). Dužnosti sudije obično su:

  1. da vodi naciju Izraela; i/ili
  2. da donose presude narodu.

Vođstvo nacije Izraela često se smatra ekskluzivnim domenom kralja, ali to nije tačno. U periodu sudija nije bilo kralja; i kao posledica toga, svi su uradili ono što mu se činilo ispravno u sopstvenim očima (a ne u Yahweh-jem očima):

Shophetim (Sudije) 17:6
6 U to vreme nije bilo kralja u Izraelu; Svi su uradili ono љto je ispravno u njegovim oиima.

Iako sudije nemaju izvršna ovlašćenja kao kraljevi, sudije ipak imaju vrlo realna sudska ovlašćenja; I njihove reиi жe biti tretirane kao zakon. To je zato što sudije koje imenuje Elohim (kao što su Mojsije i Semjuel) služe kao Elohimovi predstavnici ovde na zemlji. Čak i onima koje imenuje zemaljsko kraljevsko stvo (npr. Deuteronomy 16:18] (ili od strane sudija koje je imenovao Elohim) treba da budu dati poštovanje; I njihove reиi жe biti tretirane kao zakon.

Ako služe samo kao vojni lideri, sudije ne moraju uvek da čuju Još uvek mali glas. Jedan od primera imenovanog voрe koji nije nuћno иuo „Miran mali glas“ bio je Gideon:

Shophetim (Sudije) 6:14
14 Onda se Yahweh okrenuo ka njemu i rekao, „Uрi u ovu tvoju moж, i spasiжeљ Izrael od ruke Midianita! Zar te nisam poslao?“

Drugi primer sudije koji ne samo da je vodio naciju, već je čuo i „Miran mali glas“, i koji je služio da sudi narodu, bio je Moše HaNavi (Mojsije):

Šemote (Egzodus) 18:13-16
13 I tako je, sledećeg dana, Moshe sedeo da sudi narodu; I narod je stajao pred Moљeom od jutra do veиeri.

Ako neko razmišlja o tome, apostoli su takođe bili sudije, na neki način. Iako nisu bili pomazani kao kraljevi, direktno ih je imenovao Elohim (to je bilo, Ješua); I deo njihovog posla je bio da čuju Miran mali glas, i onda donesu ispravne pravne presude za narod:

Ma’asim (Akti) 15:19-21
19 „Zato osuđujem da ne bi trebalo da pravimo probleme onima iz Đentila koji se okreću Elohimu (govoreći im da održe rabinsku proceduru),
20 ali da im pišemo da se (počnimo) uzdržavajući od stvari koje su zagađivači idoli, od seksualnog nemorala, od stvari koje su zadavljene, i od krvi.
21 Za Mojsijea je kroz mnoge generacije imao one koji ga propovedaju u svakom gradu, čitaju se u sinagogama svakog Sabata.“

Ali najvaћnije, zaљto bi Izraelci doљli kod sudije? I zaљto bi sudiиka reи bila zakon u Izraelu? To je zato љto sudijine reиi nisu njegove.

Uloga Sudije: Saslušanje i Hakovanje

Iako sudiji nije nužno potreban Miran mali glas da bi vodio naciju u rat (kao u slučajevima Gideona i Samsona), kad god sudija ispuni ulogu osuđivanja naroda (sam po tome), ili povezivanja onoga što je već bilo vezano na nebu (Mateja 16:19), slušanje Still Small Voice je važan deo posla.

Na hebrejskom, fraza, „Kao što je napisano…“ često se koristi da se izrazi da je nešto napisano ovde na zemlji; Ali da je data ljudima sa neba. Kada kaћemo, „Sve Pismo je inspirisano Elohimom“, ovo je koncept o иiиeme govorimo.

Kada sudija sudi narodu, njegov posao je da sasluša slučaj (zemaljsku žalbu), a onda da čuje šta Yahweh želi. Kada иuje љta Yahweh ћeli, onda bi trebalo da donese svoje rasuрivanje.

Hebrejski glagol koji opisuje ovu akciju je veoma interesantan. Ovaj glagol je hebrejskom rečju“Gušenje“ (חקק); A ovo je glagol iz kojeg dolazi engleska reč „hak“. Značenje ovog glagola je „hakovati“, ili „isklesnuti u kamen“, presuda koju je dao Yahweh.

Pošto ideja koja stoji iza hakovanja ove presude u kamen takođe uključuje ideju upravljanja, osuđivanja, presude ili davanja zakona, prevod ove reči takođe uključuje koncept da se zakon donosi:

Strongov OT: 2710 chaqaq (khaw-kak’);
Primitivni koren; pravilno, „hakovati“, (to jese ugraviran u kamen)
(Sudije 5:14, da jednostavno budem pisar);
implikacijama, da bi se doneli (zakoni koji se seku kamene ili metalne tablete u primitivno vreme) ili (opšta)propisuju:
-imenovanje, dekret, guverner, grob, zakonoda, beleška, prikaz, štampanje, set.

Ono što je onda interesantno je da ako smo spremni da pogledamo veći sveukupni napredak pokreta Dve kuće i Nazare, onda bi trebalo da budemo u mogućnosti da uočimo nekoliko trendova koji će potvrditi zašto je Nazarenski Izrael trenutno onaj koji je Yahweh dao ovoj sudskoj vlasti, u današnje vreme.

חקק : Dio Zakonodavca

Kako je objašnjeno u Nazarenom Izraelu, izgubljenih deset plemena Izraela raziđeno je iz zemlje Izraela zbog idolatolozne prakse; A ipak, sve ovo je bilo u cilju ispunjenja brojnih drugih proročanstva u Pismu, od kojih neka idu čak do Knjige Postanja.

Na kraju Knjige Postanja, onda, Izrael (to je najte, Jakob) govori svakom plemenu Izraela šta će ih zadesiti u krajnjim vremenima. U ova proročanstva nalazi se poseban set stihova koji nam govore ko je odplemenatrebalo da drži deo „Zakonodržaca“ (חקק), i kada. Iz Plemena Judina Izrael je Prorekao:

B’reisheet (Genesis) 49:10
10 Skezler ne sme da ode iz Džude, niti zakonoda (ומחקק) između njegovih nogu,
Dok Shiloh ne doрe;
A Njemu će biti poslušnost ljudi.

Koren ove reči „Zakonotos“ (ומחקק) je Kokek (חקק), ista reč kao što smo videli ranije. Stavljanje mem (מ) ispred nje u osnovi daje glagolu i-završetak.] Stoga, ovaj stih bi mogao da se razume:

B’reisheet (Genesis) 49:10
10 Skezler ne sme da ode iz Džude, ni hakera (ומחקק) između njegovih nogu,
Dok Shiloh ne doрe;
I njemu жe biti posluљnost naroda.
[YBR paraphrase]

Jedan od razloga što pravoslavni Jevrejski Sanhedrin polaže pravo na sudsku vlast u današnje vreme je taj što su pogrešno razumeli ovaj pasus. Genesis 49:10 nam govori da bi Džuda držano žabe (to je bilo, imaju kraljevstvo) dok ne doрe neko po imenu Shiloh. Takođe nam govori da je Džuda do tada neprestano rađao zakonoda (to jes, vladare).

I Efraimiti i Jevreji se slažu da ‘Shiloh’ znači ‘Mesija’, ali pošto pravoslavni Jevreji ne veruju da je Ješua bio Mesija, oni ne razumeju da su i skez i deo Zakonopisaca već otišli od njih.

Zato što pravoslavni (a tipično i mesijanski) Jevreji pogrešno razumeju Genezu 49:10, oni veruju da Genesis 49:10 znači:

10 Skezlo ne sme da ode iz Džude, niti da je travnjak između njegovih nogu dok Shiloh ne dođe;
A njemu (Judinom plemenu) će (uvek) biti poslušnost naroda.
[Orthodox and Messianic Jewish misinterpretation]

Pošto pravoslavni Jevreji još uvek ne veruju da je Mesija došao, oni i dalje veruju da drže skeptika (to jese, pravo kraljevstva). Oni takođe veruju da su oni i dalje zakoniti zakonodati (to jes, sudije) nacije Izraela.

Pravilno Podjelu Postanka 49:10

U studiji Nazarenog Izraela, poglavlje, ‘Još Jevreja, Grka i Đentila’ nam govori zašto je Ješua proročanstvo Daniela 9:26. Pošto znamo da je Ješua Mesija, onda, da bismo razumeli zašto pravosudna vlast trenutno počiva na Nazarenu Efraimu (a samim tim i Nazareću Izraelu), moramo ponovo da ispitamo Genezu 49:10. Ispravno protumačeno, ovo proročanstvo glasi:

B’reisheet (Genesis) 49:10
10 Skezler ne sme da ode iz Džude, niti od zakonoloma (ומחקק) između njegovih nogu, dok ne dođe Shiloh (što znači Mesija Ješhua).
A njemu (prvo Džudi, a onda i Ješui) biće poslušnost naroda.

Ovaj pasus nam govori da bi skez prvo s pravom pripadao jevrejskim kraljevima (kao što su David, kralj Solomon i Hezekija). Međutim, posle Prvog dolaska Ješue i ministarstva (oko 26-30 CE), ni skez ni deo Zakonoloka nisu trebali da ostanu uz Džudu. Ali gde su skez i deo Zakonoloљa otiљli?

Odgovor na ovo pitanje nije direktan. Da bi se to videlo potrebna je sposobnost da se razluиe duhovni trendovi. Hajde da nastavimo.

Posle Jeљuine smrti, sahrane i uskrsnuжa, ћezlo je uzeto od Jude, i zaplenjeno je od strane Rimskog carstva. Da skeptič (kraljeva) više nije ostao sa Džudom nakon što je Hram uništen u 70 CE nije u pitanju.

Skeptika (u osnovi, Elohimov blagoslov vojne moći) je oduzeta od Džude, i data je Rimljanima. Onda, nakon protestantske otcepljene od Rimskog carstva, skezlo je prenelo linije uticaja Efraimita, pre svega na Britanska ostrva, a zatim na Britansko carstvo. Onda, posle Drugog svetskog rata, ћezlo se u osnovi prebacilo u Ameriku. Imajte, onda, da je skezlo (Elohimov blagoslov vojne moći) manje-više pratio migraciju proročkih efraima.

Migracija dela Zakonotosa sledi slične, ako ne i identične, linije. Ipak, zato što zahteva sposobnost praćenja duhovnih trendova, ne mogu svi da razumeju.

Deo Zakonoloma (חקק) Skrivenu Gadu

Da bismo razumeli gde je deo Zakonoloљa otiљao, postoji joљ jedan poseban stih koji moramo da pogledamo.

Pred sam kraj Tore, Moљe HaNavi (Mojsije Prorok) je rekao naљim precima љta жe zadesiti svako od naљih plemena, u poslednjim danima. Ako pažljivo pročitamo ove stihove, videćemo gde je otišao deo Zakonoloka.

Ovo je Moљeљeno proroиanstvo nad Gadim plemenom:

Devarim (Deuteronomy) 33:20-21
20 i Od Gada je rekao:
„Blagosloven je on koji uvećava Gada:
Ћivi kao ћivela;
Otcepio je ruku, ali i krunu.
21 Izabrao je najbolji deo za sebe,
Tamo je dio zakona (מחקק) bio skriven.
Doљao je sa glavama naroda.
Pravda Yahweha koju je uradio,
I njegove desne odluke sa Izraelom.“

Deuteronomija 33:21 nam onda govori da je deo Zakonolomka bio ‘sakriven’ u Gadu. Ali љta to znaиi, da je deo Zakonoloљa bio ‘sakriven’ u plemenu Gad?

Mora Da Je Bio Prvi Dolazak

Pravoslavni Jevreji veruju da skez i dalje živi sa njima (Džuda); i da će, kada Mesija dođe, predati i žabara i deo Zakonoloma (za koji veruju da ga još uvek drže) direktno njemu. Međutim, ova teologija ne funkcioniše.

Pošto se svi slažu da je Shiloh Mesija, a Mesija Jevrejin, onda po standardnom jevrejskom teološkom mišljenju (gore), ni skez ni deo Zakonolomca nikada ne mogu da naudare od Džude.

Problem je, međutim, u tome što Deuteronomy 33:20-21 bukvalno zahteva da deo Zakonolomka ode iz plemena Džuda, jer mora biti „sakriven“ u plemenu Gad u nekom trenutku. Stoga, pravoslavno jevrejsko tumačenje nikako ne može biti tačno. Ima logiиnu „fatalnu manu“.

Razlog zaљto je deo Zakonoloљtva bio ‘sakriven’ u Gadu, je taj љto su Fariseji bili zaslepljeni ko je Jeљua bio, na njegovom prvom dolaskajuu. I, pošto ga nisu prepoznali, oni i dalje veruju da i dalje drže i žabara i deo Zakonoloka (što znači pravo na osudu, i postavljanje Halachah, što je ono što pravoslavni Jevrejski Sanhedrin želi da uradi). Međutim, njihova teza je očigledno netačna.

Što Znači „Halachah“?

Termin „Halachah“ (הלכה) potiče od hebrejskog reči „Halakh“, (הלך) što u osnovi znači „hodati“. Termin ‘Halachah’ (הלכה), onda, znači u osnovi „običaji, presude, tradicije i zakoni (njegovi scenoćeni)“.
Kao što smo gore objasnili, način na koji bi ovi običaji, presude, tradicije i zakoni trebalo da budu doneli je da sudija čuje (šemu) od Elohima, a zatim donese svoju odluku. To je tačno da li je konačna presuda hakovana u kamen (חקק) ili je zabeležena na svitcima (kao što je bio slučaj u Aktu Poglavlje 15). U svakom sluиaju, presude dolaze samo kao rezultat иuvanja Yahwehovog glasa.

Ima mnogo primera u Pismu sudija koji oduzimaju vreme da čuju Yahwehov glas, kako bi znali kako da komanduju vernicima:

Bemidbar (Brojevi) 9:8
8 Mojsije im reče: „Stojte, da čujem što Jahve zapovijeda u vezi s vama.“

Postavljanje Halachah-e je očigledno funkcija slušanja Still Small Voicea (a ne utoliti ga). Samo sudija koji čuje (i ne utoli) Miran mali glas ima pravo da postavi Halachah.

Meрutim, Proroиanstvo nam takoрe govori da je Nazarene Gad taj koga je izabrao da nosi deo Zakonotosa u danaљnje vreme. Nazarene Gad je deo Nazarene Efraim, koja je deo Nazarenog Izraela.

Deo zakonoloma (חקק) skriven u Gadu

Ješua (Shiloh) je bila ta koja je prvobitno dala zakon Moše; I tako, kada je njegovo ministarstvo počelo na zemlji, deo Zakonološe je bio njegov. Onda je u Metjuu 28, Ješua dao Nazaranima veliku komisiju; i u to vreme, deo Zakonotosa im je dat.
Upravo je taj isti deo Zakonopisa dao apostolima pravo da odremu Halaha (הלכה) za povratak efraimita u Akte Poglavlje 15 (referenca na studiju Nazare Izraela). To je bio isti deo Zakonolomca na koji se apostol Šaulić (Pavle) oslanjao, kada je naložio Nazaranima u Solunu kako da hodaju.

Solun Bet (2. teza) 3: 6
6 Ali mi vam nareрujem, braжo, u ime naљeg Adon Yeshua Messiahaha, da se povuиete od svakog brata koji hoda neuredno, a ne po tradiciji koju je dobio od nas.

Priznajmo da apostoli komanduju neиim ovde, i to nema nikakve veze sa fiziиkim osmaћenjem.

Logično je da su apostoli dobili deo Zakonoloma (i pravo da se postavi Halacha). Ali kako je ovo pravo prosleрena Nazaranima danaљnjeg doba? Da li je ovo ispravno iznenada nestalo, a onda se ponovo pojavilo? Ili je misteriozno preneta po odreрenim linijama efraimitskog uticaja, skrivena kao љto je bila u plemenu Gada? Možda je teško videti, a nekima još teže da prihvate, ali kako je Crkva počela da pomrači Nazare (a posebno nakon što ih je konačno istrebila), Crkva je postala glavni zagovornik verovanja u Mesiju Ješuu.

Istina je da je oduzimanje vlasti Rimske crkve bilo nelegitimno, a takođe je tačno da je njihova verzija bogosluženja potpuno korumpirana; međutim, kako je objašnjeno u Studiji Nazareza Izraela, to je takođe moralo da se desi, da bi se Dobre vesti proširile.

Kao što se nadamo da ćemo objasniti u studiji Migracije: Izgubljenih deset plemena, deset plemena Efraima nije se pomerilo na sever i zapad (u ono što je kasnije postalo protestantska severozapadna Evropa) sve odjednom. Nisu samo ‘osedlali svoje konje i jahali’. Umesto toga, migrirali su polako, stotinama godina, prepliжuжi se i ukrљtajuжi se sa ljudima drugih imperija. To je bila duhovna (ili proročanska) migracija koliko i bilo šta drugo; A ipak, tako je proљla migracija kuжe Efraima u severozapadnu Evropu.

Ovo je težak koncept za mnoge da prihvate, ali kada je Rimsko carstvo slomilo Jevreje u 70 CE (i uništilo Hram), skez je preneo na njih. Onda, kada je Rim takoрe uniљtio Nazare, deo Zakonoloљa je takoрe uzurpiran.

Kada je car Konstantin učinio hrišćanstvo zvaničnom religijom Rimskog carstva, Rimsko carstvo je tada postalo glavni zagovornik verovanja u Mesiju na svetu. Iako su druge grupe mnogo čistije od Rimske crkve možda preživele na marginama rimskog društva (ili su možda bile oterane pod zemlju), proročki potreba trenutka bila je da Rimska crkva proširi šećerno premazanu ‘hrišćansku’ verziju Dobrih vesti na daleke svoje imperije. Iz tog razloga, Rimska crkva je u to vreme držala deo Zakonoloma. Iako verzija obožavanja koju su predavali nije bila čista, Elohim ih je ipak blagoslovio sposobnošću da vlada, i da postavi Halachah (jer su oni bili glavni zagovornik verovanja u to vreme).

Kada se 1260 godina Daniela 7:25 konačno završilo i protestanti su se razišli od Rimske crkve (‘Mali rog’), započeli su dug proces polakog pročišćavanja hrišćanske vere. Iako protestantizam nije ni približno čist kao Nazarenski Izrael, bio je (i jeste) mnogo čistiji od katolicizma; I skoro 500 godina, deo Zakonoloљa je poиinjao sa njima.

Ako neko želi da bude svestan tog trenda, može se dalje videti kako je deo Zakonotolika migrirao iz grupe u grupu: od katoličanstva, do luterana, do sedmog dana Adventizma, do Svetske crkve Božije, do Mesijanske izraelske alijanse, i konačno počivanja u Nazarenskoj Izraelu, koji konačno obnavlja originalnu apostolsku veru bez kompromisa.

U svakom trenutku, razlog zbog kojeg se deo Zakonoloљa kretao je taj љto je poиela иistija verzija originalne vere. Kada je osnovana čistija i čistija organizacija, deo Zakonološca je migrirao tamo. Pošto Nazarenski Izrael radi na uspostavljanju prave originalne vere apostola bez kompromisa, ako Elohim hoće, nema potrebe za daljom migracijom. U ovom trenutku jedina migracija koja je potrebna je da se originalna vera apostola ponovo uspostavi u zemlji Izraela.

Ponovljeni zakon 33:20-21: Elohimova Buna

Patrijarh Ja’akov (ili Jakob) se poigravao sa ljudima kako bi ostvario očevu maštovu. Poљto svaka akcija daje jednaku, ali suprotnu reakciju, trikovi su se izvodili i na Jakobu, i na Njegovim potomcima.

Sveto pismo je takođe puno predstava na rečima, kako na hebrejskom, tako i na jezičkim barijerama. Љta smo mislili pod ovim?

Kada je održana protestantska reformacija i kada su se nacije severozapadne Evrope na nemačkom jeziku konačno otele od Katoličke crkve, deo zakonoborca je potom prešao sa katolika na protestante. Zato љto protestantski doktrine uиe potrebu uspostavljanja liиnog odnosa jedan na jedan sa Yahwehom, proseиan protestant иuje joљ uvek mali glas mnogo pouzdanije od katolika.

Protestanti nemačkog jezičkog bloka severozapadnog evropskog porekla u osnovi obožavaju Elohima lažnim imenom „Bog“ (ili Got). Iako je ovo oиigledno laћan izraz za Elohima, joљ uvek postoji boћanska љala, i predstava o reиima sadrћanim u ovome.

Prema većini istraživanja urađenih o migracijama izgubljenih deset plemena (Davidi, Kolins, Vajt, itd), kada su potomci izgubljenih deset plemena konačno stigli u protestantsku severozapadnu Evropu, pleme Gada naselilo se uglavnom u Švedskoj, Norveškoj i germanskim niskim zemljama južno od Baltičkog mora (Severna Nemačka, Holandija i itd). Drugim rečima, moglo bi se reći da se Pleme Gada naselilo u onome što je kasnije postalo poznato kao ‘gotsko’ (ili ‘Gott-ic’) oblasti. Ovo je boћanska predstava o reиima.

Dok je protestantizam počeo u Nemačkoj (sa Martinom Luterom), pravi podsticaj Protestantnog pokreta ubrzo se prebacio na Britansko carstvo, koje je zauzvrat bilo naseljeno uglavnom potomcima Džozefa (Efraim i Manasseh) (Davidi, Collins, itd).

Onda, nakon љto su se ameriиke kolonije otele od Engleske, pravo voрstvo protestantske reformacije se ponovo pomerilo, ovog puta u Ameriku. To se opet dogodilo zbog postavljanja čišćeg oblika bogoslužja.

Ameriиki prvi doseljenici su bili protestantski izbeglice. Oni su pokušali da izbegnu progon državnih religija. Naime, Amiši su nastojali da pobegnu iz gotskih (gotskih) oblasti, a mnogi britanski doseljenici pokušali su da pobegnu iz Anglikanske crkve (koja po mnogo čemu još uvek podseća na Katoličku crkvu).

Kao što objašnjavamo u Nazarenoj Izraelu, bio je to duhovni Efraim (Amerika) koji je mlađi brat duhovnog Manasseha (Engleska); A mlaрi brat je veжi od njih dvojice. Međutim, u isto vreme, ovaj duhovni Efraim (Amerika) je takođe teško naseljen potomcima nemačkog (gotskog/gaditskog) naroda.

Ono љto nam Deuteronomy 33:20-21 daje, onda, je samo joљ jedna od Elohimove mnogoиane Boћanske igre, ili igra reиima.

Devarim (Deuteronomy) 33:20-21
20 i Od Gada je rekao:
„Blagosloven je on koji uvećava Gada:
Ћivi kao ћivela;
Otcepio je ruku, ali i krunu.
21 Izabrao je najbolji deo za sebe,
Jer, tu je deo Zakonoloљa bio sakriven.מחקק
Doљao je sa glavama naroda.
Pravda Yahweha koju je uradio,
I njegove desne odluke sa Izraelom.“

Ovaj pasus dobro opisuje prvo Rimsko carstvo, a zatim Britansko carstvo, a sada konačno i Američko carstvo. Svako sa svoje strane (Rimljani, Britanci, a sada i Amerikanci) bili su blagosloveni svojim imperijalnim akcijama (uvećanjem Gada), zato što je svako u svom redu držao skez; i svako je izabrao najbolji deo za sebe.

Dakle, ‘Božji narod’ je taj koji je bio duhovni Gadite. Oni su ti koji su blagosloveni uvećanim imperijama, sa skepčatom, i delom ‘Zakonoloka’. U isto vreme, Yahweh ih je takođe koristio da promoviše najčistiju i najčistiju verziju verovanja u Yeshua u njihovo vreme, postavljajući tako halachah.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give