Chapter 4:

Dani Novog Meseca

„Ovo je automatski prijevod. Ako nam želite pomoći da to ispravimo, možete poslati e-poštu na contact@nazareneisrael.org.“

Dok se rimski gregorijanski kalendar zasniva na kretanju Sunca, Torah kalendar se zasniva na kretanju Meseca i poljoprivrednim ciklusima u zemlji Izraela.

Razgovaraćemo o tome kako se poljoprivredni ciklusi u zemlji Izraela odnose na Torah kalendar u predstojećim poglavljima, ali prvo moramo da razgovaramo o značaju Yahweh-ovih Dana Novog Meseca, i zapovesti koje on želi da izvedemo na njima.

Kad god hram ili Tabernacle stoje, Izrael treba da donese svakodnevnu žrtvu dva jagnjeta, zajedno sa njihovim pridruženim ponudama obroka i pića.

Bemidbar (Brojevi) 28:2-3
2 „Komandujte decom Izraela, i recite im, ‘Moja ponuda, moja hrana za moje ponude napravljene vatrom kao slatka aroma za mene, bićete oprezni da mi ponudite u njihovo vreme.’
3 „I reжi жete im, ‘Ovo je ponuda od vatre koju жete ponuditi Yahwehu: dva muљka jagnjad u prvoj godini bez mrlje, dan za danom, kao obiиna spaljena ponuda.’

Pored dva jagnjadi koje nam Yahweh naređuje da donesemo kao dnevnu spaljenu ponudu, Yahweh naređuje Izraelu da donese još dva jagnjad na nedeljni sabat (ukupno četvoro, na redovan Sabat dan).

Bemidbar (Brojevi) 28:9-10
9 ‘I na Sabat dan dva jagnjeta u prvoj godini, bez mrlje, i dve desetine ešah finog brašna kao zrna, pomešana sa uljem, sa ponudom pića
10 ovo je izgorela ponuda za svakog Sabata, pored redovne izgorele ponude sa ponudom pića.

Ponude koje treba da se donesu su aditive. Pored dnevnih i/ili sabat ponuda, Yahweh nam govori da donesemo još ponuda prvog dana u mesecu, što ćemo videti na dan kada se vidi prvi polumesec.

Bemidbar (Brojevi) 28:11-15
11 “Na početku vaših meseci predstavićete izgorelu ponudu Yahwehu: dva mlada bika, jedan ovan i sedam jagnjadi u prvoj godini, bez mrlje;
12 tri desetine finog brašna kao zrno, pomešano sa uljem, za svakog bika; dve desetine ešah finog brašna kao zrna, pomešano sa uljem, za jedan ovan;
13 i desetinu ešah finog brašna, pomešanog sa uljem, kao zrno za svako jagnje, kao izgorelu ponudu slatke arome, ponudu koju je vatra dala Yahwehu.
14 Njihova ponuda pića je pola hine vina za bika, trećina hine za ovna i jedna četvrtina hine za jagnje; ovo je izgorela ponuda za svaki mesec tokom meseci u godini.
15 Takođe, jedno dete koza kao greh koji se nudi Yahwehu biće ponuđeno, pored redovne spaljene ponude i ponude pića.’

Razlog zbog kojeg Yahweh zahteva više ponuda za praznike je taj što ima više posetilaca u Hramu tokom festivala hodočašća: stoga, mora da bude više sveštenika. Poљto je u Hramu prisutnije viљe sveštenika tih dana, treba im viљe hrane da ih odrћe.

Ponekad se pomisli da je Dan Novog Meseca zapovedna sabatom odmora. Međutim, iako postoji mnogo razloga da verujemo u to, treba napomenuti da nam Tora ne naređuje da prestanemo sa radom na običan dan novog Meseca.

Međutim, Dan novog Meseca u sedmom mesecu je drugačiji. Mlad Mesec sedmog meseca zove se Jom Terua(יוֹם תְּרוּעָה). Iako se tehniиki ova fraza prevodi kao „Dan duvanja“ ili „Dan vike“, obiиno se zove „Dan truba“. Na ovaj dan, ceo Izrael treba da prestane sa svojim redovnim radom, i da se okupi na skupu.

Bemidbar (Brojevi) 29:1-6
1 “I u sedmom mesecu, prvog dana u mesecu, imaćete okupljanje. Neжeљ raditi uobiиajeno. Za vas je ovo dan duvanja (trube).
2 Ponudićete izgorelu ponudu kao slatku aromu Yahwehu: jedan mladi bik, jedan ovan i sedam jagnjadi u prvoj godini, bez mrlje.
3 Njihova ponuda žitarica je fino brašno pomešano sa uljem: tri desetine ephah za bika, dve desetine za ovna,
4 i jedna desetina za svakog od sedam jagnjadi;
5 takođe jedno dete koza kao ponuđenje greha, da vam se išиunja;
6 pored izgorele ponude sa svojom ponudom žitarica za Mlad Mesec, redovna ponuda sa svojim zrnima, i njihove ponude pića, prema njihovoj uredbi, kao slatkoj aromi, ponudi koju je vatra dala Yahwehu.’

Napomenujte još jednom da, iako nam stih 1 jasno govori da ne radimo na mladom Mesecu sedmog meseca (Yom Teruah), ne postoji takva paralelna komanda da se prestane sa radom na redovnim danima novog Meseca.

Amos 8 se ponekad koristi za raspravu da su redovni Dani Novog Meseca takođe zapovedni danima odmora. Međutim, kao što ćemo videti, Amos 8 ne govori o redovnim danima novog Meseca, već o Jom Terui.

Yahweh često koristi predstave na rečima kao neku vrstu igre reči. U Amosu 8, Yahweh pravi predstavu o rečima između reči ‘leto’ (keitz, קָיִץ) i „la fin“ (ha-ketz הַקֵּץ).

Amos 8:1-6
1 Tako mi je Yahweh Elohim pokazao: Gle, korpa letnjeg (קָיִץ) voće.
A on je rekao, „Amose, љta vidiљ?“ Pa sam rekao, „Korpa letnjeg voжa.“
2b Onda mi je Yahweh rekao, „Kraj (הַקֵּץ) je naiљao na moj narod Izrael. Neжu viљe da prolazim pored njih.
3 I pesme Hrama će plakati tog dana“, kaže Jahveh Elohim — „Mnoga mrtva tela svuda, biće bačena u tišini.“
Иuj ovo, ti koji progutaљ siromaљne, i uиiniљ da siromaљni zemlje propadnu,
5 Rekavši: „Kada će novi mesec (dan) biti prošlost, da možemo da prodajemo žito? A Sabat, da moћemo da menjamo pљenicu?
Čineći ephah malim i šekel velikim, falsifikujući krljušt prevarom,
6 Da moћemo kupiti siromaљne za srebro,
I potrebne za par sandala—
Иak i da prodam [chaff of] pљenicu?“

Na prvom čitanju, lako se može zaključiti da je Yahweh bio uznemiren zato što su njegovi ljudi kupovali i prodavali na redovnim Danima Novog Meseca. Međutim, moramo da razumemo Yahwehovu igru rečima ovde, jer plodovi leta (קָיִץ) dolaze na kraju (הַקֵּץ) leta, tada se održava Jom Teruah, u sedmom mesecu. Izgleda da nije bilo koji Dan Novog Meseca bio uznemiren zbog njegovog raspada, već Jom Teruah. Stoga, u nedostatku jačih dokaza da njegovi ljudi nisu smeli da kupuju ili prodaju u redovnim danima novog Meseca, ne možemo sa ubedljivo reći da su redovni dani novog Meseca zapovedni danima odmora od svih radnih dana.

Međutim, čak i ako nismo u obavezi da prekinemo rad na Danima Novog Meseca, još uvek se postavlja pitanje da li nam je naređeno da se okupimo. Postoje četiri specifična odlomka u Pismu koje neki vide kao dokaz da treba da se okupimo na redovnim Danima Novog Meseca. Hajde da ih dobro pogledamo, jer dokazi mogu delovati zbunjujuće.

Prva referenca na okupljanje na Dan Novog Meseca nalazi se u Prvom Semjuelu 20:5, gde Dejvid kaže Džonatanu da bi trebalo da jede za kraljevim stolom „sutra“, jer će to biti Dan Novog Meseca.

Shemuel Aleph (1. Samuel) 20:5
5 I Dejvid je rekao Džonatanu, „Zaista je sutra Mlad Mesec, i ne bi trebalo da ne bih smeo da sedim sa kraljem da jedem.“

Moћda je referenca na Mlad Mesec ovde referenca na Yom Teruah, kao љto je bilo u Amosu 8. Meрutim, takoрe je moguжe da je bio obiиaj kralja Љoula da sastavi svoj dvor na Dane Novog Meseca. U svakom sluиaju, ne moћemo dokazati tora zahtev da se okupimo na Dane Novog Meseca, poљto nam Tora ne nareрuje da se odmorimo na obiиan dan novog Meseca.

Drugi pasus koji sugeriše da je potrebno okupiti se u redovnim danima novog Meseca nalazi se u Drugim kraljevima 4:22-23.

2. Kraljevi 4: 22-23
22 Onda je pozvala svog muža i rekla, „Molim vas pošaljite mi jednog od mladića i jednog od magaraca, da mogu da otrиim do иoveka od Elihima (Eliљa) i vratim se.“
23 Pa je rekao, „Zaљto ideљ danas sa njim? Dan nije ni mlad mesec, ni Sabat.“
A ona je rekla, „Šalom (biće dobro.’
(22) Provjerite da li su vam potrebni novi proizvodi | וְאָרוּצָה עַד אִישׁ הָאֱלֹהִים וְאָשׁוּבָה:
(23) וַיֹּאמֶר מַדּוּעַ אתי [אַתְּ קרי] הלכתי [הֹלֶכֶת קרי] אֵלָיו הַיּוֹם לֹא חֹדֶשׁ וְלֹא שַׁבָּת | וַתֹּאמֶר שָׁלוֹם

Muž žene iz Shunema ju je pitao zašto želi da ide da vidi Elišu, pošto to nije ni „a“ mlad mesec, ni Sabat. Da je mislio na „mlad mesec“, mogli bismo pretpostaviti da je govorio o Jom Terui. Međutim, pošto je samo rekao da to nije „mlad mesec“, moguće je da je običaj da se ljudi okupljaju na novim mesecima. Međutim, ne možemo da zaključimo potrebu da se okupljamo u redovnim danima novog Meseca, pošto nam Tora ne naređuje da se okupimo na Dan Novog Meseca.

Treжa referenca na okupljanje na Dan Novog Meseca nalazi se u proroиanstvima u Jezekilu. Ovo predstavlja interesantan sluиaj, jer izgleda ukazuje na potrebu okupljanja na istoиnoj kapiji Hrama na Sabatu i Danu Novog Meseca, iako nam Tora trenutno ne daje takav zahtev.

Ezekijel 46:1-3
1’Tako kaže gospodar Jahveh: „Kapija unutrašnjeg suda koji se suočava prema istoku biće zatvorena šest radnih dana; Ali na Sabatu će biti otvoren, i na dan Novog Meseca biće otvoren.
2 Princ жe uжi putem kapije spolja, i stajati pored kapije. Sveštenici će pripremiti njegovu spaljenu ponudu i njegove mirovne ponude. Oboћavati se na pragu kapije. Onda жe izaжi, ali kapija neжe biti zatvorena do veиeri.
3 Isto tako, narod zemlje жe se oboћavati na ulazu u ovaj prolaz na Sabatima i Novim Mesecima pre Yahweha.
(1) כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה שַׁעַר הֶחָצֵר הַפְּנִימִית הַפֹּנֶה קָדִים יִהְיֶה סָגוּר שֵׁשֶׁת יְמֵי הַמַּעֲשֶׂה | וּבְיוֹם הַשַּׁבָּת יִפָּתֵחַ וּבְיוֹם הַחֹדֶשׁ יִפָּתֵחַ:
(2) וּבָא הַנָּשִׂיא דֶּרֶךְ אוּלָם הַשַּׁעַר מִחוּץ וְעָמַד עַל מְזוּזַת הַשַּׁעַר וְעָשׂוּ הַכֹּהֲנִים אֶת עוֹלָתוֹ וְאֶת שְׁלָמָיו וְהִשְׁתַּחֲוָה עַל מִפְתַּן הַשַּׁעַר וְיָצָא | וְהַשַּׁעַר לֹא יִסָּגֵר עַד הָעָרֶב:
(3) וְהִשְׁתַּחֲווּ עַם הָאָרֶץ פֶּתַח הַשַּׁעַר הַהוּא בַּשַּׁבָּתוֹת וּבֶחֳדָשִׁים | לִפְנֵי יְהוָה

Prvi stih nam govori da će Istočna Kapija biti zatvorena šest radnih dana, ali da će biti otvorena na Sabat, i na dan Novog Meseca. Pošto je Jezekijel u suprotnosti sa Sabatom i Novim Mesecom sa šest „radnih dana“, čini se da će dani novog Meseca biti zapovedeni danima odmora u budućnosti. Ovo je dodatno ojaиano иinjenicom da nam je reиeno da жe se ljudi zemlje okupiti pre Istoиne kapije na Sabatima, i na Novim Mesecima. Izgleda da je jedini naиin da to bude moguжe ako ljudi ne moraju da rade na Sabatu i na novim meseиeжim danima.

Nije jasno zaљto bi nam Jezekijel dao uslov da se okupimo na Novim Mesecima u buduжnosti kada Tora ne zahteva da se sada okupimo na njima. Međutim, Isaija 66:23 daje nam drugi svedok da će u budućnosti ceo Izrael morati da se okupi pred Njim na Dan Novog Meseca.

Isaiah 66:23
23 I biće da od Dana Novog Meseca do Dana Novog Meseca, i od Sabata do Sabata, svo meso će doći da se pokloni pred mnom“, kaže Jahveh.
(23) וְהָיָה מִדֵּי חֹדֶשׁ בְּחָדְשׁוֹ וּמִדֵּי שַׁבָּת בְּשַׁבַּתּוֹ | יָבוֹא כָל בָּשָׂר לְהִשְׁתַּחֲוֹת לְפָנַי אָמַר יְהוָה

U poslednjem poglavlju smo videli da je tajming Sabata određen sa ‘brojem od sedam’. Međutim, sva Jahwehova druga vremena su zasnovana na danima novog Meseca. Na primer, Pasha će se održati četrnaest dana nakon proglašenja novog Meseca prvog meseca (Egzodus 12:6). Jom Kippur, ili Dan iskupljenja, biće održan deseti dan posle Joma Terue (Novi mesec sedmog meseca) (Leviticus 23:27). S obzirom da se vreme ovih festivala zasniva na vremenu novih meseci, ako se novi meseci deklarisani na pogrešan dan, to odbacuje vreme i za sve ostale festivale.

Jahveh postavlja vreme kada želi da se sastane sa svojom budućom nevestom Izraelom. Ako naš verenik ima sastanak sa nama, ali mi se ne pojavimo jer iz nekog razloga ne obraćamo pažnju na njegov kalendar, šta će on misliti? Hoжemo li da izostanu za kralja univerzuma za sastanak?

Poљto je objava Novog Meseca od suљtine znaиi kada da proslavimo Yahwehove festivale, moramo da znamo kako Yahweh ћeli da odredimo Mlad Mesec, tako da moћemo da se sastanemo sa njim u vreme koje on imenuje. Stoga, hajde da uzmemo malo vremena da naučimo o danima Novog Meseca, tako da možemo biti sigurni da radimo stvari po Yahweh-jeve volje.

 

Prema modernoj astronomiji, smatra se da je Mesec „nov“ kada se nalazi u redu između Sunca i Zemlje (u položaju od 3 sata, iznad). Kada je Mesec u ovakvom linearnom poravnanju, mesec je, kako se navodi, „u konjukciji“ u odnosu na Zemlju.

Da bi se to gledalo na drugi način, kada je Mesec u konjukciji, Mesec sedi u istom opštem smeru od Zemlje kao i Sunce. Razlog zašto Mesec nije vidljiv je taj što je „spojen“ sa Suncem (a samim tim i ime, „mesečeva konjukcija“).

Potpuno pomračenje Sunca je vrsta mesečeve konjukcije. Potpuno pomračenje Sunca dešava se kada Mesec sedi direktno između Sunca i Zemlje, blokirajući sunčevu svetlost. Međutim, Mesec ne mora da pomrači Sunce da bi se kvalifikovao kao konjukcija.

Ponavljam, razlog zašto nemamo potpuno pomračenje Sunca svakog meseca je taj što orbite Zemlje, Sunca i Meseca nisu savršeno ravne i paralelne. Umesto toga, sede pod uglom jedno prema drugom.

Kao što je prikazano u dijagramu na prethodnoj stranici, razlog zašto se mesečeva konjukcija ne može videti sa Zemlje je taj što se sunčeva svetlost reflektuje nazad prema Suncu. Međutim, kako Mesec nastavlja da kruži oko Zemlje (u smeru suprotnom od kazaljke na satu u prethodnoj ilustraciji), on uskoro dostiže poziciju (sredinom između 2 i 3 sata u ranijoj ilustraciji) gde se deo svetle strane Meseca sada može videti sa Zemlje, na eventide. Ovaj tanki odraz se zove Prvi polumesec Novog Meseca, a ovo je Mlad mesec Svetog Pisma.

U grafikonu ispod, Mlad Mesec odgovara četvrtom redu nadole od vrha, a trećem ili četvrtom kadru sa leve strane. Tačno koliko mesec mora da bude svetao pre nego što se vidi sa Zemlje ima veze sa raznim faktorima, uključujući oblake, vreme, prašinu u vazduhu i druge faktore koji utiču na vidljivost.

Jednom kada se prvi polumesec vidi sa Zemlje, proglašava se Dan Novog Meseca.

Gorenavedeni grafikon nam daje tipičnu progresiju mesečevih faza tokom nedelja. Prvi kadar (u gornjem levom uglu) prikazuje mesec u prvom kvartalu, sa 50% osvetljenja. Osam dana kasnije Mesec je pun, sa 100% osvetljenja. Zatim, otprilike sedam dana kasnije Mesec prelazi u poslednji kvartal, sa nešto više od 50% osvetljenja. Konačno, još oko sedam dana i Mesec ponovo prelazi u konjukciju, i ne može se videti, jer se sva sunčeva svetlost reflektuje sa daleke strane. (Ovo se ponekad naziva ‘bez meseca’). Osam dana kasnije ponovo se vraća u prvi kvartal, iako je na ovoj karti nešto više od 50 odsto.

Obratite pažnju na to da se najmanje dva dana u gore navedenom grafikonu u kojima je Mesec vidno „pun“. Postoje i dva dana u kojima je Mesec u konjukciji (to jes, nije vidljiv). To je prilično normalno, i naglašava razlog zašto je toliko važno ustanoviti Dan Novog Meseca u skladu sa viđenjem prvog vidljivog polumeseca.

Pošto Sunce, Mesec i Zemlja nemaju savršeno kružne orbite, i pošto njihove orbite sede pod uglovima u odnosu na druge, broj dana u kojima je Mesec ili u konjukciji ili je vidno „pun“ može da varira bilo gde između 1,5 i 3,5 dana. Zbog toga, ako bismo hipotetički zasnivali Dan Mladog Meseca na mesečevoj konjukciji, ili bismo morali da proslavimo Dan Novog Meseca na 1,5 do 3,5 dana, ili bismo morali da izaberemo jedan od ovih 1,5 do 3,5 konjuktivnih dana kao „Dan Novog Meseca“. To bi bilo nemoguжe uraditi, jer Sveto pismo nam ne daje kriterijume kako to da uradimo.

Razlog zbog kojeg dužina konjukcije varira između 1,5 i 3,5 dana je taj što se Zemlja ne samo kreće u eliptičnoj orbiti, već i pod uglom dok kruži oko Sunca (gore). Sva nebeska tela se kreжu u nesavrљenim elipsama, i to иini da duћina meseиevih konjukcija vremenom postaje sve duћa i kraжa.

Primećujete, međutim, da Yahweh nam ne naređuje da proslavimo Mlad Mesec 1,5 do 3,5 dana, već da proslavimo Dan Novog Meseca jednog dana. Zato moramo da znamo kako da utvrdimo koji je jedan dan Dan Novog Meseca.

U prvom Semjuelu 20:5, Dejvid je rekao Džonatanu da je Dan Novog Meseca „sutra“. To nam govori da Dejvid nije verovao da dan Novog Meseca traje od 1,5 do 3,5 dana, ali da je znao da je to jedinstven događaj koji se odigrao u jednom danu.

Shemuel Aleph (1. Samuel) 20:5
Dejvid je rekao Džonatanu, „Gle, sutra je Novi Mesec, i trebalo bi da sednem da jedem sa kraljem. Ali pusti me, da se sakrijem na terenu do treće večeri.“

Zato љto nam Yahweh nareрuje da proslavimo Dan Novog Meseca samo u jednom danu, mora da postoji jedan jedinstven dogaрaj koji obeleћava poиetak Dana Novog Meseca. Kao što ćemo uskoro videti, taj jedinstveni događaj je viđenje Prvog polumeseca Novog Meseca u zemlji Izraela, bilo 29.

Hebrejski mesec obično traje 29 ili 30 dana. Ali zaљto je ovo? Da je Zemlja stacionarna, Mesec bi pravio kompletnu orbitu od 360 stepeni oko Zemlje otprilike jednom u 27,5 dana (u proseku). To znači da je Zemlji trebalo 27,5 dana, u proseku, da se vrati u poravnanje gde se prvi polumesec može videti sa Zemlje. Međutim, pošto Zemlja nije stacionarna (već se kreće oko Sunca), mora da putuje više od 360 stepeni. Zbog toga je Mesecu potrebno dva dodatna dana (u proseku) pre nego što se vrati u poravnanje iz kojeg se prvi polumesec ponovo može videti sa Zemlje.

Pošto Mesec mora da putuje još oko dva dana pre nego što se Prvi polumesec ponovo vidi sa Zemlje, potrebno je oko 29,5 dana (u proseku) da bi se putovalo od prvog polumeseca do sledećeg. U praktičnom smislu, to znači da je hebrejski mjesec obično dug ili 29 ili 30 dana; i zato, navečer završavajući 29. dana u mjesecu, promatrači u izraelskoj zemlji izlaze van pred večer i traže prvi polumjesec mladog mjeseca na nebu. Ako vide Prvi polumesec, otiжi жe i reжi sveљtenstvu na Hram Planini.

Ako svećenstvo na kraju 29. dana primi barem dva provjerljiva viđenja, oni proglašavaju (ili ‘posvećuju’) Mladi Mjesec. Međutim, ako Svećeništvo ne primi barem dva provjerljiva viđenja na kraju 29. dana (iz bilo kojeg razloga), novi mjesec se prema zadanim postavkama proglašava na kraju 30. dana. To je zato što, po definiciji, hebrejski mjesec ne može biti duži od 30 dana; i osim ako Prvi polumjesec nije fizički vidljiv na kraju 29. dana, pretpostavlja se da će mjesec trajati 30 dana.

Talmud je takoрe svedok ovoga. Iako Talmud nije Sveto pismo, Talmud nam daje istorijski zapis o praksama i verovanjima koje su rabini čuvali u Drugom hramu (što je bio period kada je Ješua živela i bila ministarka). Na primer, Talmud Tractate Rosh Hashanah (‘Šef godine’) čak beleži metode ispitivanja koje je koristilo Sveštenstvo, i govori nam pitanja koja su sveštenici postavljali od svedoka, kako bi proverili da li su zaista videli Prvi polumesec.

Kako testiraju svedoke? Par koji prvi stigne je prvi testiran. Stariji od njih je doveden i oni mu kažu, „Recite nam kako ste videli mesec, pred Suncem ili iza sunca? Na sever ili na jug? Koliki je bio i u kom pravcu je bio naklonjen? A koliko je bila љiroka?“
Ako kaћe „pred suncem“, njegovi dokazi жe biti odbijeni. Posle toga bi doneli drugog i testirali ga. Ako su njihovi nalozi bili prihvaćeni, a drugi parovi samo kratko ispitivani, ne zato što su uopšte bili obavezni, već zato što ne bi trebalo da se razočaraju, [and] tako da ne bi trebalo da budu odusećeni od dolaska.
[Mišna, Roš Hashanah 23b]

Razlog zbog kojeg je sveštenstvo bilo u mogućnosti da postavi svedocima tako specifična pitanja o izgledu Meseca je taj što je zemlja se nalazila na svojoj osi pod uglom, mesečeve letnje i zimske staze leta su različite. Zbog toga rogovi prvog polumeseca u različitim pravcima u različito doba godine. Leti, rogovi više ukazuju na levu, dok zimi rogovi više ukazuju na gore, dok mesec više leži „na leđima“.

Mesec takođe izgleda veće ili manje na nebu u zavisnosti od toga gde je Mesec u svojoj orbiti. Ako je Mesec bliži Zemlji, mesec izgleda veći; I ako je mesec dalje, izgleda manji. Iako je moguжe da zlonamerni svedok moћe da prati ove stvari dovoljno dobro da laћira svoje svedoиenje, malo je verovatno da bi tako neљto redovno prolazilo levitiиko ispitivanje.

Važno je napomenuti da u Drugom hramu (to jeshua dana), Novi meseci nisu bili određeni preračunanjem, već vidljivim viđenja. To znači da rabinski jevrejski kalendar (takozvani Hilel II kalendar) nije bio u upotrebi u Ješuno vreme, s obzirom da je početak meseca zasnivao na složenim matematičkim predviđanjima, a ne na svedocima Prvog polumeseca. Takođe nam pokazuje da kalendari kao što su Lunarni sabat i Lunarni kalendari konjukcije (koji počinju mesec na Lunarnoj konjukciji) nisu bili u upotrebi u Ješuino vreme, jer se ne mogu koristiti svedoci da bi se vidala Lunarna konjukcija (jer je nevidljiva).

The general rule is that a month always defaults to a 30 day length unless the First Crescent Sliver of the New Moon has been physically sighted at the end of the 29th day, proving the month was shorter than the 30 day default standard. Međutim, samo da razjasnimo, napomenujmo da je hipotetički moguće imati 28 dana dugog meseca, ili čak hipotetički mesec koji je bio 27 dana.

Mesecu je potrebno u proseku 27,5 dana da kruži oko Zemlje, a onda u proseku još dva dana da se vrati u poziciju odakle se može videti sa Zemlje ponovo. Pretpostavimo da je zima, oblačno je u vreme kada će se prvi polumesec primećiti. Kada se to desi, razlika između vremena kada je prvi polumesec bio viđen, i vremena kada je Dan Novog Meseca proglašen za tridesetodnevni podrazumevani rast raste za pola dana svakog meseca. Ako se to desi tri meseca zaredom, očekivano vreme do sledećeg prvog polumeseca smanjuje se na 28 dana. Ukoliko se to dogodi pet meseci zaredom, očekivano vreme do sledećeg prvog polumeseca smanjuje se na samo 27 dana.

Srećom, ovakve stvari su veoma retke, jer je zemlja Izraela sunčana celo leto, a takođe je sunčana pola zime. Pošto je Izrael tako sunčan, kalendar se automatski ispravlja pre nego što neslaganje postane veoma veliko, a Dan Novog Meseca se skoro uvek proglašava u svoje vreme.
Neki znanstvenici vjeruju da bismo, kad ima oblaka, trebali proglasiti Mladi Mjesec na kraju 29. dana, ako nam proračuni govore da bi Prvi polumjesec Mladog Mjeseca bio vidljiv na kraju 29. dana, da je bilo nisu bili oblaci. Međutim, zagovornici ove teorije takođe priznaju da je u vreme kralja Davida, Dan Novog Meseca bio određen vidljivim viđenjem Prvog polumeseca.

Shemuel Aleph (1. Samuel) 20:5
Dejvid je rekao Džonatanu, „Gle, sutra je Novi Mesec, i trebalo bi da sednem da jedem sa kraljem. Ali pusti me, da se sakrijem na terenu do treće večeri.“

Budući da Hebreji nisu koristili suvremene astronomske izračune u Davidovo vrijeme, jedini način na koji je David mogao sa sigurnošću reći da je Dan mladog Mjeseca „sutra“ bio je da prvi polumjesec nije viđen na kraju 29. dana, dakle osiguravajući da će Dan mladog mjeseca biti proglašen normalnom, zadanom oznakom od 30 dana.

Konačno, da budemo kompletni, trebalo bi da pričamo o Psalmu 81:3. Poљto se uиenjaci ne slaћu oko toga kako da protumaиe ovaj pasus, koristiжemo Hebrejиe ovde.

3 Duvaj u Dan Novog Meseca šofar, u kesehu na dan naše gozbe hodočašća. (3) תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר | בַּכֵּסֶה לְיוֹם חַגֵּנוּ

Naučnici osporavaju štaje keseh (כֵּסֶה). Strongova konkordacija ga definiše na ovaj način:

OT: 3677 kece’ (keh’-she); ili keceh (keh’-ona); Oиigledno od OT:3680; pravilno, punoća ili pun mesec, odnosno njegov festival: KJV – (vreme) imenovan.

Kada pogledamo referencu na OT:3680, dobijamo referencu na neљto „debeljuљkasto“. To se može odnositi na pun Mesec ili Mesec u njegovoj punoći (što je ispravno tumačenje). Međutim, dobijamo i referencu na nešto što je obučeno, pokriveno ili sakriveno.

OT: 3680 kacah (kaw-saw’); primitivni koren; pravilno, da bi se napunila šupljina; implikacijama, da pokrije (za odeću ili tajnost):
KJV – ode, zatvori, oblači, skriva, pokriva(sebe), (beži da se sakrije, preplavi. Uporedite OT:3780.

Moglo bi se smatrati da je stvar koja je odevena, pokrivena ili skrivena takođe mlad mesec, osim što mlad mesec nije „pun“, „voštana mast“, ili „prekrivena mesom“, kako referenca zahteva.

OT: 3780 kasah (kaw-saw’); primitivni koren; da se ugoji (to jese prekriveno mesom):
KJV- budite pokriveni. Uporedite OT: 3680.

Važno je da ovo protumačimo kako treba, jer ako reč keseh znači ‘mlad mesec’, onda je Psalms 81:3 naređenje da se „raznese šofar na mlad mesec naše gozbe hodočašća (חַג.“ Međutim, to je nemoguće, jer ne postoje dani Novog Meseca koji su takođe gozbe hodočašća. To je zato što je Yom Teruah određeno vreme (מוֹעֲד), to nije festival hodočašća (חַג).
Takođe bi trebalo da prepoznamo činjenicu da nema smisla misliti da bi Yahweh koristio reč ‘keseh’ (כֵּסֶה) da opiše Novi Mesec, kada je upravo upotrebio reč Hodesh (חֹדֶשׁ) da ga opiše. Stoga, reč keseh (כֵּסֶה) mora da znači nešto drugo.
Ono na šta se reč keseh (כֵּסֶה) nije baš pun mesec, već mesec kada je „pun“, i obučen od svetlosti. Kao što ćemo videti u kasnijim poglavljima, ovo savršeno opisuje Pashe i gozbu Tabernakala, jer su to festivali hodočašća, i oni počinju na ili oko punog meseca, kada je mesec generalno ‘depilacija masti’, i ‘puna’, i ‘obučena od svetlosti’. Dakle, Psalms 81:3 je komandovao da raznese šofar na Pashu, i to prvog dana gozbe Tabernakala.

3 Duvaj u Dan Novog Meseca, u bujnom mesecu, na dan naše gozbe hodočašća. (3) תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר | בַּכֵּסֶה לְיוֹם חַגֵּנוּ

 

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give