O Normanu Vilisu

Ja sam odgajan kao hrišćanski rodoljub u široj oblasti Sijetla (SAD). Kad sam imao šest ili sedam godina, kleknuo sam pored svog kreveta i zamolio Oca na nebu da me učini kao Njegovog Sina (koga sam u to vreme zvao Isusom), bez obzira na to šta je to podrazumevalo. Molio sam se sve dok više nisam mogao da klečim, a to je bila Njegova vernost koju sam ja objavio.

Izašao sam iz vere kao tinejdžer, jer nas je država naučila teoriji evolucije u školama. Zato što sam i dalje želeo da služim svojoj zemlji, razmišljao sam o tome da postanem vojnik i tako položim svoj život u službi. Dok sam bio u školi rezervnih oficira na Univerzitetu u Vašingtonu, zaradio sam svoja krila padobranca i postao počasni oficir specijalnih oficirskih snaga kvalifikacionog kursa. Završivši ovaj stepen, nastavio sam i postao izuzetan počasni diplomac osnovnog kursa pešadijskih oficira, a zatim sam otišao da služim u 1-508-u Vazdušno-desantnu pešadiju (laka) u Republici Panami.

U vojsci u Panami sam se suočio sa činjenicom da je moje sekularno obrazovanje bilo nesavršeno. Dok sam bio u Panami, bio sam svedok brojnih Operacija pod lažnom zastavom (tajne operacije, teroristički napadi) i mnogih drugih stvari koje mi se nisu činile moralnim ili etičkim. To me je pokrenulo u dugoj potrazi za istinom – ali pošto sam naučio da ne verujem u Pismo, okrenuo sam se istočnoj duhovnosti i istočnoj medicini. U jednom trenutku sam upisao doktorat iz duhovne psihologije, nadajući se da ću pronaći rešenje za probleme sveta – ali sam smatrao da se Duh ne treba analizirati, Duhu treba biti samo poslušan, i živeti po Njemu. Ubrzo nakon ovog otkrivenja, Jahve (YHWH) me pozvao na pokajanje.

Tada nisam razumeo da su ljudske vlasti u rukama Jahve (YHWH), tako da sam se nakon odbacivanja doktorskog programa, uključio u proteste protiv vladinog zadiranja u građanske slobode (posebno Drugi amandman). To je dovelo do mog čudesnog spašavanja u kojem mi je Jahve (YHWH) doslovno spasio život. Tokom tog burnog vremena Elohim mi je kazivao glasno, govoreći: „Dajem ti poslednju šansu. Bolje ti je da uzmeš loptu (“take the ball”), i trčiš sa njom. ” Sa ovim je moj život zauvek promenjen na bolje.

Ješua želi da mi svi učinimo ono što možemo da pomognemo Njegovom carstvu. Jednom kada sam shvatio da je to ono što On želi, ostatak svog života sam dao s ciljem vraćanja izvorne vere apostola u zemlju Izrael. Od tog vremena 1999. godine bio sam blagosloven da budem uključen u obnavljanje originalne vere iz prvog veka u zemlju Izrael. Zato što je zemlja zatvorena za nas sve do vremena posle Armagedona, mi se fokusiramo na primanje i širenje istinitih Dobrih vesti u spoljašnjosti, sve dok nas Mesija Ješua ne dovede kući, posle Armagedona.

Meni je važno da sve što ovde radimo odražava Njegovu istinu. Molim vas, pridružite mi se u unapređivanju Njegovog istinskog carstva. Mogu vam obećati da put neće biti lak, ali ako mu se posvetimo, On će nam pomoći da nadjačamo.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give