Chapter 4:

Veilig bij hem

Deze studie is een herinnering aan hoe wij allen ons vertrouwen moeten stellen op Yeshua Messiah, en Hem nooit uit het oog mogen verliezen.

Veel dingen gebeuren in ons leven, en leiden ons af van onze blijvende relatie in Messiah Yeshua. Maar wat er ook gebeurt, of in het verleden is gebeurd, het belangrijkste is dat we onze ogen altijd gericht houden op Jesjoea, onze Verlosser en Koning. Veel verschillende situaties kunnen op ons afkomen: familieproblemen, financiële spanningen, en lasten uit het verleden. Wat er ook gebeurt, wij moeten “in Hem” blijven, ons herinneren dat Hij onze sterke toren, onze vesting en ons schild is, en dat al het andere aan de buitenkant is. Door altijd in Hem te blijven, kunnen wij al het andere met vertrouwen tegemoet zien, omdat Hij bij ons is en voor al onze behoeften zal zorgen.

Chapter 11:

Het proces van Matteüs 18

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” In de “ Lashon Hara” Studie zagen we dat Jahweh wil dat onze spraak onze broeders opbouwt, verenigt en opbouwt. Als onze spraak er niet actief toe bijdraagt dat onze broeders en zusters een diepere […]

Chapter 10:

Lashon Hara: De Bose Tong

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Het traditionele judaïsme leert een leerstelling tegen lashon hara (“La-shone Ha-rah”), of de “boze tong”. Zoals we zullen zien, kan het heel goed zijn als deze leerstelling in een geest van liefde wordt toegepast. Als […]

Chapter 9:

Over Vergeving

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Onze religie is ook een spiritueel pad. Naast de fysieke riten en rituelen die Jahweh ons vertelt uit te voeren, wil Hij ook dat we onszelf geestelijk verfijnen. Een van de manieren waarop Hij wil […]

Chapter 7:

Polygynie, Bijvrouwen en Koningschap

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” De drie hoofdkantoren binnen Israël zijn De koning (dwz de regering) De priester (dwz spiritueel leiderschap) De profeet (die ook vaak een nazireeër is) Daarnaast is er nog een vierde en bijzondere rol: die van […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give