Chapter 28:

Amerika, Land van Babylon

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” In Nazarener Israël we zagen hoe er in alle landen Efraïmieten zijn, en toch is de Verenigde Staten van Amerika (VS) het land dat aan Jozefs nakomelingen is beloofd. Genesis 49:26 vertelt ons dat Jozefs […]

Chapter 5:

Verboden Beelden

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Toen Jahweh de mens schiep, schiep Hij hem naar Zijn eigen beeld; man en vrouw Hij schiep ze. Genesis 1:26-27 26 Toen zei Elohim: “Laten wij de mens naar Ons beeld maken, volgens Onze gelijkenis; […]

Chapter 11:

Israël Wordt Opgeslokt

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” In het laatste hoofdstuk zagen we hoe de Efraïmieten in afgoderij vielen en Jahweh Bel/Ba’al (Heer) noemden. We zagen ook hoe Jahweh zei dat Hij hen in de aarde zou zaaien als zaad voor hun […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give