Chapter 9:

Rechters en Rechterlijke Autoriteit

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Zowel Joodse als christelijke organisaties beweren rechterlijke autoriteit te hebben. Het pausdom probeert het christendom via de Oecumenische Beweging te heroveren, en het orthodox-joodse Sanhedrin claimt ook het gerechtelijk gezag over Israël. Nochtans, aangezien deze […]

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give