Chapter 5:

Genderrollen in het Koninkrijk

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Yahweh creëerde een vrouw als een hulpontmoeting die overeenkomt met haar man. Genesis 2:18 18 En Jahweh Elohim zei: “Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal hem een helper maken die […]

Chapter 6:

Onthouding, Celibaat en Nazireeërs

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Numeri 6 geeft ons de instructies (Torah) van de Nazireeër – iemand die afgezonderd is van het normale dagelijkse leven om Jahweh en Zijn volk te dienen. Bemidbar (nummers) 6: 1-8 1 En de HEERE […]

Chapter 7:

Polygynie, Bijvrouwen en Koningschap

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” De drie hoofdkantoren binnen Israël zijn De koning (dwz de regering) De priester (dwz spiritueel leiderschap) De profeet (die ook vaak een nazireeër is) Daarnaast is er nog een vierde en bijzondere rol: die van […]

Chapter 9:

Over Vergeving

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Onze religie is ook een spiritueel pad. Naast de fysieke riten en rituelen die Jahweh ons vertelt uit te voeren, wil Hij ook dat we onszelf geestelijk verfijnen. Een van de manieren waarop Hij wil […]

Chapter 10:

Lashon Hara: De Bose Tong

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Het traditionele judaïsme leert een leerstelling tegen lashon hara (“La-shone Ha-rah”), of de “boze tong”. Zoals we zullen zien, kan het heel goed zijn als deze leerstelling in een geest van liefde wordt toegepast. Als […]

Chapter 11:

Het proces van Matteüs 18

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” In de “ Lashon Hara” Studie zagen we dat Jahweh wil dat onze spraak onze broeders opbouwt, verenigt en opbouwt. Als onze spraak er niet actief toe bijdraagt dat onze broeders en zusters een diepere […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give