Chapter 1:

Grafieken van het Verhaal van de Revelatie

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.“ De meeste passages in Openbaring behoren tot een chronologische opeenvolging van gebeurtenissen, die we de verhaallijn noemen. We tonen de verhaallijn in het wit op de volgende grafieken. Naast de verhaallijn zijn er ook parenthetical […]

Chapter 12:

De Beesten van Openbaring 13

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” In het laatste hoofdstuk zagen we hoe koning Nebukadnezar droomde van een standbeeld dat een reeks van vijf rijken vertegenwoordigde (Babylon, Medea-Perzië, Griekenland en Rome), met als laatste rijk een spiritueel rijk (christendom en islam […]

Chapter 18:

Armageddon: Het Huwelijksfeest

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Eerder zagen we dat Babylon wordt geoordeeld op bazuin 7, en dan worden haar straffen uitgestort tijdens de bekers. Bij beker 6 komen drie onreine geesten zoals kikkers uit de monden van de draak (Satan), […]

Chapter 28:

Amerika, Land van Babylon

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” In Nazarener Israël we zagen hoe er in alle landen Efraïmieten zijn, en toch is de Verenigde Staten van Amerika (VS) het land dat aan Jozefs nakomelingen is beloofd. Genesis 49:26 vertelt ons dat Jozefs […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give