Chapter 7:

HET Geloof Eenmaal Geleverd

Dit hoofdstuk legt uit waarom Yeshua wil dat we niet alleen het geloof in Hem beoefenen, maar ook HET geloof in Hem, dat de Schrift identificeert als de Israëlitische sekte van de Nazareners (d.w.z., Nazarener Israël).

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give