Chapter 1:

Over Voorbestemming

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.“ Een van de eerste lessen van de Schrift is dat wij mensen, aan onze eigen apparaten overgelaten, een inherente neiging hebben om de verkeerde keuzes te maken. We kiezen wat goed zal voelen voor ons […]

Chapter 2:

Boom van Kennis, Boom van het Leven

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Openbaring 22:14 vertelt ons dat degenen die Zijn geboden voeren het recht zullen hebben op de Boom des Levens, opdat zij de poorten van de stad binnen mogen gaan (Vernieuwd Jeruzalem). Hitgalut (Openbaring) 22:14-15 14 […]

Chapter 3:

De uit Elkaar te Onderscheiden Namen

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” In Psalm 7:17 vertelde David ons dat hij lof zong voor de naam van Jahweh Most High. Tehillim (Psalmen) 7:17 17 Ik zal Jahweh prijzen volgens Zijn gerechtigheid, en zal lof zingen voor de naam […]

Chapter 4:

Yeshua: Manifestatie van Jahweh

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Jahweh’s natuur is permanent besproken. Dit debat kan gedeeltelijk uit het feit voortvloeien dat het voor menselijk intellect moeilijk is om voor te stellen hoe Yeshua (J-sus) zowel menselijk als goddelijk zou kunnen zijn, en […]

Chapter 5:

Verboden Beelden

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Toen Jahweh de mens schiep, schiep Hij hem naar Zijn eigen beeld; man en vrouw Hij schiep ze. Genesis 1:26-27 26 Toen zei Elohim: “Laten wij de mens naar Ons beeld maken, volgens Onze gelijkenis; […]

Chapter 6:

Over Offers

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Vele geleerden onderwijzen dat omdat Yeshua voor onze zonden stierf, de dierlijke offers die in Thora worden geschreven nu weg met worden gedaan. Anderen vragen dit, erop wijzend hoe Yeshua zei dat geen van de […]

Chapter 7:

Over Rituele Reinheid

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” In dit hoofdstuk gaan we het hebben over drie verschillende dingen: geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid en rituele reinheid. Dit zijn drie totaal verschillende dingen, maar soms zijn er relaties tussen hen. We moeten echter voorzichtig […]

Chapter 8:

Over Spreken in Tongen

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Satan is de prins van deze wereld, en Satans juridische en rechtsstelsels heersen hier op aarde. De reden dat Satans systemen zegevieren in de naties is dat mensen aandringen op een poging om zichzelf te […]

Chapter 9:

Rechters en Rechterlijke Autoriteit

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Zowel Joodse als christelijke organisaties beweren rechterlijke autoriteit te hebben. Het pausdom probeert het christendom via de Oecumenische Beweging te heroveren, en het orthodox-joodse Sanhedrin claimt ook het gerechtelijk gezag over Israël. Nochtans, aangezien deze […]

Chapter 10:

Gehoorzaamheid aan de Overheid v2.0

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” In een eerdere versie van dit artikel betoogden we dat het altijd juist was om ons te onderwerpen aan de regeringen die over ons heen worden geplaatst, gebaseerd op Romeinen 13 en andere verzen. Echter, […]

Chapter 11:

De Scheiding van Vergadering en Staat

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Op een koude winterse nacht, 10 november 1619, een Franse soldaat genaamd Rene Descartes sloot zich in een middeleeuwse zweethut, en had drie visioenen waarin een “geest” bleek een nieuwe filosofie aan hem, die in […]

Chapter 12:

Geen Andere Stichting

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” In “The Separation of Assembly and State” lieten we zien hoe jodendom, katholicisme, islam en protestantisme zijn als vier clusters van pijlen die elk hebben gemist de bullseye een beetje. Het jodendom mist het merk […]

Chapter 13:

Snijd uw Belastingen in de Helft

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Op de achterkant van de Amerikaanse dollar wetsvoorstel is een onvoltooide piramide met Satan’s “Alziende oog,” en een vers aankondiging van de geboorte van een seculiere ‘Nieuwe Wereld Orde’ (“Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum”). Maar […]

Chapter 14:

Herstellen van Rechtvaardig Geld

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Jahweh vertelt ons om eerlijke schalen te hebben, en om geen onrecht in meting van lengte, gewicht, of volume te doen. Leviticus 19:35-36 35 “U zult geen onrecht in oordeel, in meting van lengte, gewicht, […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give