Chapter 0:

Inleiding: Mijn getuigenis

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen dit te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org“. In 1999 redde de Schepper mij door een wonder dat zo krachtig was, dat ik meteen wist dat ik de rest van mijn leven aan Hem zou geven. Hem dienen is vaak moeilijk geweest, maar […]

Chapter 1:

Wat Was het Oorspronkelijke Geloof?

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.“ Toen ik een kind was, kreeg ik in de kerk te leren dat de woorden Christian en Nazarener synoniemen waren, en dat ze verwezen naar dezelfde groep mensen. Jaren later realiseerde ik me dat dit […]

Chapter 2:

Yeshua de Nazarene Israëliet

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.“ In het laatste hoofdstuk zagen we dat de christenen en de Nazarenes in de vierde eeuw twee volledig gescheiden religies waren – en dat de christenen de Nazarenes vervolgden. De geschiedenis wijst erop dat de […]

Chapter 3:

De Thora: Een echtelijke verbond

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.“ Hoewel de term Christen niet wordt gebruikt tot Handelingen 11, verschijnt de eerste thoraloze Christen waarschijnlijk zo vroeg als Teken 9:38. Daar waarschuwt Yochanan (Johannes) Yeshua voor een man die demonen uitwerpde in Zijn naam, […]

Chapter 4:

Over Animal Sacrifices for Sin

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.“ In Mattheüs 22 citeert Yeshua twee verzen uit de Thora om aan te tonen dat liefde altijd in het hart van de Thora is geweest. Mattityahu (Mattheüs) 22:37-40 Yeshua zei tegen hem: “Jullie zullen Jahweh […]

Chapter 6:

De Kerk: Stapstenen

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.“ De relatie tussen de kerk en Nazarene Israël is complex. Later in dit boek zullen we laten zien dat de kerk voldoet aan de profetieën over Mystery Babylon, die ook wordt beschreven als de (Openbaring […]

Chapter 7:

Het Pausdom als Anti-Messias

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.“ Omdat onze Joodse broeders begrepen dat de Thora hun bruidsverbond was, waren ze niet bereid om het uitgangspunt van het christendom te accepteren (dat ze Jahweh konden behagen zonder Thora). Dat is ook de reden […]

Chapter 8:

De Twee Huizen van Israël

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.“ Heb je je ooit afgevraagd waarom de Verenigde Staten een speciale relatie hebben met Groot-Brittannië, en ook met Israël? Dit wordt verklaard door de Two House Theory. Deze theorie is zo belangrijk dat we er […]

Chapter 9:

De Natie Wordt Verdeeld

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Na de dood van Jozef ontstonden er nieuwe koningen die niet wisten van alle goede dingen die Joseph voor Egypte had gedaan. Deze nieuwe koningen vreesden De kinderen van Israël, en kozen hen aan harde […]

Chapter 10:

Laatste Waarschuwingen van Efraïm

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Jahweh houdt van ons, en wil dat we een bruid worden die geschikt is voor Zijn Zoon. Hij wil dat we onze allerbeste worden. Daarom hanteert Hij hoge normen van discipline, zoals een zorgzame drill […]

Chapter 11:

Israël Wordt Opgeslokt

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” In het laatste hoofdstuk zagen we hoe de Efraïmieten in afgoderij vielen en Jahweh Bel/Ba’al (Heer) noemden. We zagen ook hoe Jahweh zei dat Hij hen in de aarde zou zaaien als zaad voor hun […]

Chapter 12:

Het Vervullen van de Profetieën

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” In het laatste hoofdstuk zagen we hoe de verloren tien stammen van Israël werden gestuurd in de verspreiding voor ongehoorzaamheid. Maar hoe lang zouden ze weg zijn? Wanneer zouden ze terugkeren? Verschillende profetieën geven ons […]

Chapter 13:

De Twee Huizen in het Nieuwe Convenant

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” We spraken eerder over de Assyrische verspreiding en hoe Jahweh de Assyriërs stuurde om Efraïm weg te halen, maar de Assyriërs waren niet bijzonder. Ze hebben ook een deel van de mensen van de zuidelijke […]

Chapter 14:

Yeshua Berispt de Rabbijnen

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Toen de profeet Eliyahu (Elia) uit Achab en Jezebel vluchtte, ging hij wonen op de berg Sinaï (dat is Horeb). Terwijl hij daar was, kwam er “een stem naar hem toe” van Yahweh. Melachim Aleph […]

Chapter 16:

Het Spectrum van het Discipelschap

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Zoals we zullen zien, stelde Yeshua een hoge standaard voor Zijn oorspronkelijke twaalf discipelen – en toch waren er in de eerste eeuw andere discipelen die niet aan dezelfde hoge standaard van Yeshua voldeden. Maar […]

Chapter 17:

Wat is Torah Echt?

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Yahweh volgt een methodisch plan om de gevallen mensheid te herstellen. De eerste stap was het vinden van een man die zijn stem zou gehoorzamen en zijn familie zou redden van een overstroming. De volgende […]

Chapter 18:

Yeshua’s Verenigde Bruid

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Eerder zagen we hoe Yeshua Zijn discipelen een grote opdracht gaf om naar alle naties te gaan en nog meer discipelen op te richten. Zoals we zullen zien, moesten deze discipelen dienen als het officierskorps […]

Chapter 20:

Blijf Yeshua’s Gezicht Zoeken

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Openbaring 12:13-17 zegt dat toen de draak (Satan) zag dat hij op aarde was geworpen, hij de vrouw (het ware Israël) vervolgde die het mannelijke kind (Yeshua) baarde. De vrouw kreeg twee vleugels van een […]

Chapter 22:

De Eindtijdreeks

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” Profetie wordt ons niet gegeven, zodat we de toekomst kunnen kennen. In plaats daarvan krijgen we profetie zodat wanneer de gebeurtenissen plaatsvinden, ze ons geloof bevestigen. Desalniettemin, als we de profetieën bestuderen, kunnen we een […]

Chapter 23:

Yeshua’s Helpmeet Worden

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” We hebben veel aandacht besteed aan dit boek, maar laten we in dit laatste hoofdstuk de dingen in perspectief plaatsen – want zonder dit perspectief zullen we onze Echtgenoot niet kunnen behagen. Jahweh schiep de […]

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give