Chapter 3:

Fase Drie: Oude Consumentatie

In dit hoofdstuk leren we over de wettelijke normen en de achtergrond van de consumptiefase in de dagen van de Schepping, en van de Patriarchen. Dit is om ons voor te bereiden op het leren over de tradities van nissuin in Jesjoea’s tijd (die we in het volgende hoofdstuk behandelen).

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give