Het Oorspronkelijke Geloof

Korte inleiding: Het Oorspronkelijke Geloof is een korte inleiding tot Nazarener Israël. Het parallelliseert de eerste drie hoofdstukken van de studie van Nazarener Israël. Het is perfect voor nieuwkomers die een korte lezing willen.

Nazarene Israel

Lees dit voor een uitgebreide all-in-one inleiding van het oorspronkelijke geloof van de apostelen, en hoe we onze Koning moeten dienen. Biedt een kader voor het begrijpen van het oorspronkelijke geloof.

Handelingen 15 Orde

Lees dit als u wilt weten hoe u Yeshua kunt behagen en hoe u de Grote Commissie op het niveau van de vergadering kunt vervullen. Het verklaart ieders rol in het wereldwijde koninkrijk dat we voor Yeshua aan het opbouwen zijn.

Thorakalender

Lees dit om de oorspronkelijke kalender te begrijpen die Israël in de wildernis hield, en die Yeshua ons voorbeeld ook in de eerste eeuw hield. Dit is de kalender die we vandaag de dag allemaal moeten houden.

Openbaring en de Eindtijden

Lees dit als u de Openbaring op een zeer eenvoudige, gemakkelijk te begrijpen manier wilt begrijpen. Het breekt de Openbaring af, en maakt het eenvoudig, en laat zien waar we ons bevinden op de profetische tijdlijn.

Verbondsrelaties

Lees dit om te begrijpen hoe de Schrift zegt dat we ons moeten verhouden tot Yeshua, tot onze echtgenoten en familieleden, en ook tot elkaar op het niveau van de vergadering. Het gaat ook over echtscheiding en hertrouwen.

Oud-Hebreeuws Huwelijk

Dit boek legt het oude Hebreeuwse huwelijk uit, en hoe het dient als een profetische blauwdruk voor het huwelijk tussen Israël en het Lam (Yeshua).

Nazarene Israël Pascha Studie

Lees dit om het eerste Pesach te begrijpen, en hoe we het Pesach in de verspreiding moeten uitvoeren, nadat Yeshua is opgestaan.

Thora-regering

Dit is een geavanceerd, hoogstaand boek met toegepaste theorie dat ook gemakkelijk te lezen is. Lees dit om te begrijpen waarom het Melchizedekische priesterschap zo is gestructureerd en hoe het zich verhoudt tot de Levitische orde.

Nazarener Schriftonderzoek Boekdeel 1

Nazarener Schriftstudie 1 is een verzameling van belangrijke gedetailleerde studies die laten zien hoe we vandaag de dag moeten lopen en aanbidden. Belangrijk voor gevorderde gelovigen.

Nazarener Schriftonderzoek Boekdeel 2

Nazarener Schriftstudie 2 is een verzameling van belangrijke gedetailleerde studies die laten zien hoe we vandaag de dag moeten lopen en aanbidden. Belangrijk voor gevorderde gelovigen.

Nazarener Schriftonderzoek Boekdeel 3

Nazarener Schriftstudie 3 is een verzameling van belangrijke gedetailleerde studies die laten zien hoe we vandaag de dag moeten lopen en aanbidden. Belangrijk voor gevorderde gelovigen.

Nazarener Schriftonderzoek Boekdeel 4

Nazarener Schriftstudie 4 is een verzameling van belangrijke gedetailleerde studies die laten zien hoe we vandaag de dag moeten lopen en aanbidden. Belangrijk voor gevorderde gelovigen.

Nazarener Schriftonderzoek Boekdeel 5

Nazarener Schriftstudie 5 is een verzameling van belangrijke gedetailleerde studies die laten zien hoe we vandaag de dag moeten lopen en aanbidden. Belangrijk voor gevorderde gelovigen.

Nazarener Schriftonderzoek Boekdeel 6

Nazarener Schriftstudie 6 is een verzameling van belangrijke gedetailleerde studies die laten zien hoe we vandaag de dag moeten lopen en aanbidden. Belangrijk voor gevorderde gelovigen.

De Genesis 35 Alliance v2

Dit boek legt de rol uit die de 4 patriarchale huizen (Juda, Efraïm, Ismaël en Esau) spelen in de ontwikkeling van de eindtijd (apocalyptisch).

Spiritualiteit en hartzaken

In deze serie bespreken we spirituele kwesties en zaken van het hart met betrekking tot echtelijke en persoonlijke relaties vanuit het gezichtspunt van Jesjoea en de Torah. Behandelt onderwerpen die centraal staan in onze geestelijke wandel.

Beit Knesset Leader's Guide

Dit is een hulpmiddel voor beit knesset (synagoge) en huiskameraadleiders, die een beit knesset of huiskameraad willen leiden. Bevat geschiedenis, theorie en praktisch advies.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give