Chapter 4:

De Nieuwe Maandagen

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.

Terwijl de Romeinse Gregoriaanse kalender is gebaseerd op de bewegingen van de zon, de Thora kalender is gebaseerd op de bewegingen van de maan, en de agrarische cycli in het land Israël.

We zullen bespreken hoe de landbouwcycli in het land Israël zich verhouden tot de Thorakalender in de komende hoofdstukken, maar eerst moeten we het belang van Jahweh’s Nieuwe Maandagen bespreken, en de geboden die Hij wil dat we op hen uitvoeren.

Wanneer een tempel of Tabernakel staat, israël is om een dagelijks offer offer van twee lammeren, samen met hun bijbehorende maaltijd en drank aanbod.

Bemidbar (Nummers) 28:2-3
2 “Beveel de kinderen van Israël en zeg tot hen: “Mijn offer, Mijn voedsel voor Mijn offers gemaakt door vuur als een zoete aroma aan Mij, zult u voorzichtig zijn om aan Mij te bieden op hun afgesproken tijd.”
3 “En jullie zullen tot hen zeggen: “Dit is het offer dat door vuur is gedaan dat jullie aan Jahweh zullen aanbieden: twee mannelijke lammeren in hun eerste jaar zonder smet, van dag tot dag, als een regelmatig brandoffer.”

In aanvulling op de twee lammeren Jahweh beveelt ons om te brengen als een dagelijkse brandoffer, Jahweh beveelt Israël om nog twee lammeren te brengen op de wekelijkse sabbat (voor een totaal van vier, op een regelmatige sabbatdag).

Bemidbar (Nummers) 28:9-10
9 ‘En op de sabbatdag twee lammeren in hun eerste jaar, zonder smet, en twee tienden van een ephah van fijne bloem als graanoffer, gemengd met olie, met zijn drankaanbod
10 dit is het brandoffer voor elke sabbat, naast het reguliere brandoffer met zijn drankoffer.

Het aanbod dat gebracht moet worden zijn additief. In aanvulling op de dagelijkse en / of de sabbat aanbod, Jahweh vertelt ons om nog meer offers te brengen op de eerste dag van de maand, die we zullen zien is de dag dat de eerste halve maan strook van de nieuwe maan wordt waargenomen.

Bemidbar (Nummers) 28:11-15
11 “‘Aan het begin van jullie maanden zullen jullie een brandoffer aan Jahweh presenteren: twee jonge stieren, één ram en zeven lammeren in hun eerste jaar, zonder smet;
12 drie tienden van een ephah van fijne bloem als graanoffer, gemengd met olie, voor elke stier; twee tienden van een ephah van fijne bloem als graanoffer, gemengd met olie, voor de ene ram;
13 en een tiende van een ephah van fijne bloem, gemengd met olie, als een graan aanbieden voor elk lam, als een verbrand aanbod van zoete aroma, een aanbod gemaakt door vuur aan Jahweh.
14 Hun drankoffer zal een halve hin wijn zijn voor een stier, een derde van een hin voor een ram, en een vierde van een hin voor een lam; dit is het brandoffer voor elke maand gedurende de maanden van het jaar.
15 Ook een kind van de geiten als zondeoffer aan Jahweh zal worden aangeboden, naast het reguliere brandoffer en het drankaanbod.””

De reden dat Jahweh meer offers op de feestdagen nodig heeft, is dat er meer bezoekers naar de tempel komen tijdens de bedevaartsfestivals: daarom moeten er meer priesters zijn. Omdat er op die dagen meer priesters in de tempel aanwezig zijn, hebben ze meer voedsel nodig om ze in stand te houden.

Er wordt soms gedacht dat de Nieuwe Maan Dag is een bevolen sabbat van rust. Hoewel er vele redenen zijn om dit te geloven, moeten we er rekening mee houden dat de Thora ons niet dwingt om het werk op een gewone nieuwe maandag te staken.

De Nieuwe Dag van de Maan van de zevende maand is echter anders. De nieuwe maan van de zevende maand heet Yom Teruah (יוֹם תְּרוּעָה). Hoewel deze zin zich technisch gezien vertaalt als de ‘Dag van de Blazen’ of de ‘Dag van het Schreeuwen’, wordt het normaal gesproken de ‘Dag van de Trompetten’ genoemd. Op deze dag zal heel Israël ophouden met zijn reguliere werk en zich verzamelen in een braakligge kom op een verzameling.

Bemidbar (Nummers) 29:1-6
1 “‘En in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, zult u een set-apart bijeenkomst hebben. Je zult geen gebruikelijk werk doen. Voor jullie is het een dag van blazen (de bazuinen).
2 U zult een brandoffer aanbieden als zoete aroma aan Jahweh: één jonge stier, één ram, en zeven lammeren in hun eerste jaar, zonder smet.
3 Hun graanaanbod is fijn meel vermengd met olie: drie tienden van een ephah voor de stier, twee tienden voor de ram,
4 en een tiende voor elk van de zeven lammeren;
5 ook één kind van de geiten als zondeoffer, om verzoening voor u te maken;
6 naast het brandoffer met zijn graanoffer voor de Nieuwe Maan, het regelmatige brandoffer met zijn graanoffer, en hun drankoffers, volgens hun verordening, als zoet aroma, een offer dat door brand aan Jahweh wordt gemaakt.'”

Laten we er nogmaals op wijzen dat, terwijl vers 1 ons duidelijk vertelt niet te werken aan de nieuwe maan van de zevende maand (Yom Teruah), is er geen dergelijke parallelle opdracht om het werk op de reguliere nieuwe maandagen te staken.

Amos 8 wordt soms gebruikt om te betogen dat de reguliere Nieuwe Maandagen ook dagen van rust worden bevolen. Echter, zoals we zullen zien, Amos 8 spreekt niet over de reguliere nieuwe maandagen, maar over Yom Teruah.

Jahweh gebruikt vaak speelt op woorden als een soort woordspeling. In Amos 8 maakt Jahweh een woordspeling tussen het woord ‘zomer’ (keitz, קָיִץ), en ‘het einde’ (ha-ketz הַקֵּץ).

Amos 8:1-6
1 Alzo toonde Yahweh Elohim mij: Zie, een mand met zomervruchten (קָיִץ).
2a En Hij zei: “Amos, wat zie je?” Dus ik zei: “Een mandje zomerfruit.”
2b Toen zei Jahweh tegen mij: “Het einde (הַקֵּץ) is op Mijn volk Israël gekomen. Ik zal ze niet meer passeren.
3 En de liederen van de Tempel zullen op die dag jammeren,” zegt Jahweh Elohim – “Vele dode lichamen overal, zij zullen in stilte worden weggegooid.”
4 Hoor dit, jullie die de behoeftige opslokken en de armen van het land doen falen,
5 Zeggen: “Wanneer zal de Nieuwe Maan (Dag) voorbij zijn, opdat wij graan kunnen verkopen? En de sabbat, opdat we tarwe mogen verhandelen?
Het maken van de ephah klein en de shekel groot, het vervalsen van de schalen door bedrog,
6 Dat we de armen voor zilver kunnen kopen,
En de behoeftige voor een paar sandalen –
Zelfs verkopen de [chaff of] tarwe?”

Bij de eerste lezing zou men gemakkelijk kunnen concluderen dat Jahweh boos was omdat Zijn mensen op de reguliere Nieuwe Maandagen kochten en verkochten. We moeten echter begrijpen Jahweh’s woordspel hier, omdat de zomer (קָיִץ) vruchten komen aan het einde (הַקֵּץ) van de zomer, dat is wanneer Yom Teruah wordt gehouden, in de zevende maand. Zo lijkt het erop dat het niet zomaar een Nieuwe Maan Dag dat Jahweh was boos over zijn volk breken, maar Yom Teruah. Daarom kunnen we, bij gebrek aan een sterker bewijs dat Zijn volk niet op de gewone nieuwe maandagen moest kopen of verkopen, niet overtuigend zeggen dat de reguliere nieuwe maandagen dagen van rust van al het werk worden bevolen.

Maar zelfs als we niet verplicht zijn om het werk aan de Nieuwe Maandagen te staken, is er nog enige vraag of we het bevel krijgen om ons te verzamelen. Er zijn vier specifieke passages in de Schrift die sommigen zien als bewijs dat we zijn te verzamelen op de reguliere Nieuwe Maan Dagen. Laten we ze van dichtbij bekijken, want het bewijs kan verwarrend lijken.

De eerste verwijzing naar het verzamelen op de Nieuwe Maan Dag is te vinden in 1e Samuël 20:5, waar David vertelt Jonathan dat hij moet eten aan de tafel van de koning “morgen”, want het zal de Nieuwe Maan Dag.

Shemuel Aleph (1e Samuel) 20:5
5 En David zei tegen Jonathan: “Morgen is inderdaad de Nieuwe Maan, en ik moet niet nalaten om met de koning te zitten om te eten.”

Het zou kunnen dat de verwijzing naar de Nieuwe Maan hier is een verwijzing naar Yom Teruah, zoals het was in Amos 8. Het is echter ook mogelijk dat het de gewoonte van koning Shaul was om zijn hof te assembleren op de Nieuwe Maandagen. Hoe dan ook, we kunnen geen Thora-eis bewijzen om zich te verzamelen op de Nieuwe Maandagen, omdat de Thora ons niet dwingt om te rusten op een gewone nieuwe maandag.

De tweede passage die suggereert een possibile noodzaak om te monteren op de reguliere nieuwe maandagen is te vinden in Second Kings 4:22-23.

2e Koningen 4:22-23
22 Toen riep zij tot haar man en zei: “Stuur mij alstublieft een van de jongemannen en een van de ezels, opdat ik naar de man van Elohim (Elisha) kan rennen en terug kan komen.”
Dus hij zei: “Waarom ga je vandaag naar hem toe? De dag is noch een nieuwe maan, noch een sabbat.”
En zij zei: “Shalom, het zal goed zijn.”.
(22) וַתִּקְרָא אֶל אִישָׁהּ וַתֹּאמֶר שִׁלְחָה נָא לִי אֶחָד מִן הַנְּעָרִים וְאַחַת הָאֲתֹנוֹת | וְאָרוּצָה עַד אִישׁ הָאֱלֹהִים וְאָשׁוּבָה:
(23) וַיֹּאמֶר מַדּוּעַ אתי [אַתְּ קרי] הלכתי [הֹלֶכֶת קרי] אֵלָיו הַיּוֹם לֹא חֹדֶשׁ וְלֹא שַׁבָּת | וַתֹּאמֶר שָׁלוֹם

De echtgenoot van de vrouw van Shunem vroeg haar waarom ze elisha wilde gaan zien, aangezien het noch ‘een’ nieuwe maan was, noch een sabbat. Als hij naar ‘de’ nieuwe maan had verwezen, zouden we aannemen dat hij het over Yom Teruah had. Echter, omdat hij merkte alleen dat het niet ‘een’ nieuwe maan, kan het zijn dat het een gewoonte voor de mensen te verzamelen op de nieuwe manen. We kunnen echter niet concluderen dat we op de gewone nieuwe maandagen moeten samenkomen, omdat de Thora ons niet beveelt om ons te verzamelen op de Nieuwe Maandag.

De derde verwijzing naar het verzamelen op de Nieuwe Dag van de Maan is te vinden in de profetieën in Ezechiël. Dit is een interessant geval, omdat het lijkt te wijzen op een noodzaak om te monteren aan de oostelijke poort van de tempel op de sabbat en de Nieuwe Maan Dagen, hoewel de Thora geeft ons geen dergelijke eis op dit moment.

Ezechiël 46:1-3
1 ‘Aldus zegt de Meester Jahweh: “De poort van het binnenhof dat naar het oosten kijkt, zal de zes werkdagen worden gesloten; maar op de sabbat zal het worden geopend, en op de dag van de Nieuwe Maan zal het worden geopend.
2 De prins zal via de vestibule van de poort van buitenaf binnenkomen en bij de poortpost staan. De priesters zullen zijn brandoffer en zijn vredesoffers voorbereiden. Hij zal aanbidden op de drempel van de poort. Dan zal hij uitgaan, maar de poort zal niet gesloten zijn tot ’s avonds.
3 Eveneens zullen de mensen van het land bij de ingang aan deze poort op de Sabbatten en de Nieuwe Manen vóór Jahweh aanbidden.
(1) כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה שַׁעַר הֶחָצֵר הַפְּנִימִית הַפֹּנֶה קָדִים יִהְיֶה סָגוּר שֵׁשֶׁת יְמֵי הַמַּעֲשֶׂה | וּבְיוֹם הַשַּׁבָּת יִפָּתֵחַ וּבְיוֹם הַחֹדֶשׁ יִפָּתֵחַ:
(2) וּבָא הַנָּשִׂיא דֶּרֶךְ אוּלָם הַשַּׁעַר מִחוּץ וְעָמַד עַל מְזוּזַת הַשַּׁעַר וְעָשׂוּ הַכֹּהֲנִים אֶת עוֹלָתוֹ וְאֶת שְׁלָמָיו וְהִשְׁתַּחֲוָה עַל מִפְתַּן הַשַּׁעַר וְיָצָא | וְהַשַּׁעַר לֹא יִסָּגֵר עַד הָעָרֶב:
(3) וְהִשְׁתַּחֲווּ עַם הָאָרֶץ פֶּתַח הַשַּׁעַר הַהוּא בַּשַּׁבָּתוֹת וּבֶחֳדָשִׁים | לִפְנֵי יְהוָה

Vers één vertelt ons dat de Oostelijke Poort de zes werkdagen zal worden gesloten, maar dat het op de Sabbat, en op de dag van de Nieuwe Maan zal worden geopend. Omdat Ezechiël de sabbat en de Nieuwe Maan contrasteert met de zes “werkdagen”, lijkt het erop dat de nieuwe maandagen in de toekomst dagen van rust zullen worden bevolen. Dit wordt nog versterkt door het feit dat ons verteld wordt dat de mensen van het land zich zullen moeten verzamelen voor de Oostelijke Poort op de Sabbatten, en op de Nieuwe Manen. Het lijkt erop dat de enige manier waarop dit mogelijk zal zijn is als de mensen niet hoeven te werken op de sabbat en op de nieuwe maandagen.

Het is niet duidelijk waarom Ezechiël ons een vereiste zou geven om ons in de toekomst op de Nieuwe Manen te verzamelen wanneer de Thora ons niet verplicht om ons nu op hen te verzamelen. Jesaja 66:23 geeft ons echter wel een tweede getuige dat in de toekomst heel Israël voor Hem zal moeten verzamelen op de Nieuwe Maandagen.

Jesaja 66:23
23 En het zal zijn dat van Nieuwe Maandag tot Nieuwe Dag van de Maan, en van sabbat tot sabbat, al het vlees zal komen om voor Mij te aanbidden,” verklaart Jahweh.
(23) וְהָיָה מִדֵּי חֹדֶשׁ בְּחָדְשׁוֹ וּמִדֵּי שַׁבָּת בְּשַׁבַּתּוֹ | יָבוֹא כָל בָּשָׂר לְהִשְׁתַּחֲוֹת לְפָנַי אָמַר יְהוָה

In het laatste hoofdstuk zagen we dat de timing van de sabbat wordt bepaald door een ’telling van zeven’. Echter, alle andere benoemde tijden van Jahweh zijn gebaseerd op de nieuwe maandagen. Zo zal het Pascha veertien dagen na de uitgeroepen nieuwe maan van de eerste maand worden gehouden (Exodus 12:6). Jom Kippoer, of de Dag van verzoening zal worden gehouden op de tiende dag na Yom Teruah (de Nieuwe Maan van de Zevende Maand) (Leviticus 23:27). Aangezien de timing van deze festivals is gebaseerd op de timing van de nieuwe manen, als de nieuwe manen worden verklaard op de verkeerde dag, het werpt de timing van alle rest van de festivals ook.

Jahweh benoemt tijden wanneer Hij wil een ontmoeting met zijn toekomstige bruid Israël. Nu, als onze verloofde heeft een datum met ons, maar we niet laten zien, omdat om een of andere reden zijn we niet aandacht besteden aan Zijn kalender, wat gaat Hij denken? Willen we de koning van het universum voor een date houden?

Aangezien de verklaring van de Nieuwe Maan zo essentieel is om te weten wanneer we Jahweh’s festivals moeten vieren, moeten we weten hoe Jahweh wil dat we de Nieuwe Maan bepalen, zodat we Hem kunnen ontmoeten op de tijden die Hij benoemt. Laten we daarom de tijd nemen om meer te weten te komen over de Nieuwe Maandagen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we dingen doen volgens de wil van Jahweh.

 

 

Volgens de moderne astronomie wordt een maan als ‘nieuw’ beschouwd als hij in de rij zit tussen de zon en de aarde (in de 3 uur positie, hierboven). Wanneer de maan in dit soort lineaire uitlijning staat, wordt gezegd dat de maan ‘in combinatie’ is met de aarde.

Om het op een andere manier te bekijken, wanneer de maan in combinatie is, zit de maan in dezelfde algemene richting van de aarde als de zon. De reden dat de maan niet zichtbaar is, is omdat hij ‘verbonden’ is met de zon (en dus de naam , ‘lunar conjunction’).

Een totale zonsverduistering is een soort maanjunctie. Een totale zonsverduistering vindt plaats wanneer de maan direct tussen de zon en de aarde zit en het licht van de zon blokkeert. De maan hoeft de zon echter niet te verduisteren om in aanmerking te komen als een conjunctie.

Nogmaals, de reden dat we niet elke maand een totale zonsverduisteringen hebben, is dat de banen van de aarde, de zon en de maan niet perfect vlak en parallel zijn. Integendeel, ze zitten haaks op elkaar.

Zoals getoond in het diagram op de vorige pagina, de reden waarom de maan conjunctie niet kan worden gezien vanaf de aarde is dat het licht van de zon weerkaatst naar de zon. Echter, als de maan blijft om de aarde cirkel (tegen de klok in de eerdere illustratie), het al snel bereikt een positie (halverwege tussen 2 en 3 uur in de eerdere illustratie) waar een deel van de zonnige kant van de maan kan nu worden gezien vanaf de aarde, op eventide. Deze dunne reflectie heet de Eerste Halve Maan Van de Nieuwe Maan, en dit is de Nieuwe Maan van de Schrift.

In de onderstaande grafiek komt de Nieuwe Maan overeen met de vierde rij vanaf de bovenkant en het derde of het vierde frame van links. Precies hoe helder de maan moet worden voordat hij vanaf de aarde te zien is, heeft te maken met verschillende factoren, waaronder wolken, weer, stof in de lucht en andere factoren die van invloed zijn op het zicht.

Zodra de eerste halve maan van de nieuwe maan kan worden gezien vanaf de aarde, is de Nieuwe Dag van de Maan verklaard.

De bovenstaande grafiek geeft ons een typische progressie van de fasen van de maan over weken. Het eerste frame (in de linkerbovenhoek) toont de maan in het eerste kwartaal, bij 50% verlichting. Acht dagen later is de maan vol, bij 100% verlichting. Dan, ongeveer zeven dagen later de maan beweegt in zijn laatste kwartaal, op iets meer dan 50% verlichting. Ten slotte, ongeveer zeven dagen en de maan weer beweegt in combinatie, en kan niet worden gezien, omdat alle van het licht van de zon weerkaatst af van de andere kant. (Dit wordt ook wel een ‘geen maan’ genoemd). Dan acht dagen later is het terug in het eerste kwartaal weer, hoewel in deze grafiek is het op iets meer dan 50%.

Merk op dat er ten minste twee dagen in de bovenstaande grafiek waarin de maan zichtbaar ‘vol’ is. Er zijn ook twee dagen waarin de maan in combinatie is (d.w.z. niet zichtbaar is). Dit is vrij normaal, en het onderstreept de reden waarom het zo belangrijk is om de Nieuwe Dag van de Maan volgens de waarneming van de eerste zichtbare halve maanspluk te vestigen.

Omdat de zon, de maan en de aarde geen perfect cirkelvormige banen hebben, en omdat hun banen allemaal schuin ten opzichte van elkaar staan, kan het aantal dagen waarin de maan in combinatie is of zichtbaar ‘vol’ is overal tussen de 1,5 en 3,5 dagen fluctueren. Daarom zouden we de Nieuwe Maandag 1,5 tot 3,5 dagen moeten vieren, anders zouden we een van deze 1,5 tot 3,5 conjunctive dagen als ‘de’ Nieuwe Maandag moeten kiezen. Dit zou onmogelijk zijn om te doen, omdat de Schrift geeft ons geen criteria voor hoe dat te doen.

De reden dat de lengte van de combinatie schommelt tussen 1,5 tot 3,5 dagen is dat de aarde niet alleen beweegt in een elliptische baan, maar het zit ook in een hoek als het draait om de zon (boven). Alle hemellichamen bewegen in onvolmaakte ellipsen, en dit maakt de lengte van de maan conjuncies groeien langer en korter in de tijd.

Merk echter op dat Jahweh ons niet beveelt om de Nieuwe Maan 1,5 tot 3,5 dagen te vieren, maar om de Nieuwe Maandag op één dag te vieren. Daarom moeten we weten hoe we kunnen vaststellen welke dag de Nieuwe Maandag is.

In First Samuel 20:5 vertelde David Jonathan dat de Nieuwe Maan Dag ‘morgen’ was. Dit vertelt ons dat David niet geloofde dat de Nieuwe Maan Dag duurde ergens van 1,5 tot 3,5 dagen, maar dat hij wist dat het een bijzondere gebeurtenis, die plaatsvindt op een enkele dag.

Shemuel Aleph (1e Samuel) 20:5
5 Dus zei David tegen Jonathan: “Zie, morgen is de Nieuwe Maan, en ik zou moeten gaan zitten om met de koning te eten. Maar laat me gaan, opdat ik me tot de derde avond in het veld mag verstoppen.”

Omdat Jahweh ons beveelt om de Nieuwe Maandag op slechts één dag te vieren, moet er één bijzondere gebeurtenis zijn die het begin van de Nieuwe Dag van de Maan markeert. Zoals we binnenkort zullen zien, is die bijzondere gebeurtenis de waarneming van de Eerste Halve Maan Van de Nieuwe Maan in het Land van Israël, hetzij op de 29e of de 30e dag van de maand.

De Hebreeuwse maand is meestal 29 of 30 dagen lang. Maar waarom is dit? Als de aarde stationair zou zijn, zou de maan een volledige 360 graden baan rond de aarde ongeveer eens per 27.5 dagen (gemiddeld) maken. Dat betekent dat als de aarde stil stond, de maan gemiddeld 27,5 dagen nodig zou hebben om weer in lijn te komen waar de Eerste Halve Maan Sliver vanaf de aarde te zien was. Echter, omdat de aarde niet stationair is (maar beweegt over de zon), moet het meer dan 360 graden reizen. Daarom duurt het de maan twee extra dagen (gemiddeld) voordat het terug komt in een uitlijning van waaruit de Eerste Halve Maan Sliver weer kan worden gezien vanaf de aarde.

Omdat de maan nog ongeveer twee dagen moet reizen voordat de Eerste Halve Maan-Sliver weer vanaf de aarde te zien is, duurt het ongeveer 29,5 dagen (gemiddeld) om van de ene Eerste Halve Maan naar de volgende te gaan. In de praktijk betekent dit dat de Hebreeuwse maand normaal gesproken 29 of 30 dagen lang is; en daarom gaan waarnemers in het Land Israël op de avond die de 29ste dag van de maand afsluit naar buiten vlak voor eventide, en zoeken naar de eerste halve maan van de nieuwe maan aan de hemel. Als ze de Eerste Halve Maansingel zien, gaan ze het priesterschap op de tempelberg vertellen.

Als het priesterschap aan het einde van de 29ste dag ten minste twee verifieerbare waarnemingen ontvangt, verklaren zij de Nieuwe Maan (of ‘heiligen’). Als het priesterschap echter aan het einde van de 29ste dag (om welke reden dan ook) niet ten minste twee verifieerbare waarnemingen ontvangt, wordt de nieuwe maand aan het einde van de dertigste dag standaard aangegeven. Dit komt omdat een Hebreeuwse maand per definitie niet langer dan 30 dagen kan duren; en tenzij de Eerste Halve Maan Sliver aan het einde van de 29e dag fysiek wordt waargenomen, wordt aangenomen dat de maand 30 dagen lang is.

De Talmoed getuigt hier ook van. Hoewel talmoed niet Scripture is, geeft Talmoed ons een historisch verslag van de praktijken en de geloven de rabbijnen die in de Tweede Periode van de Tempel (de tijdperiode was toen Yeshua leefde en diende). Zo registreert Talmud Tractaat Rosj Hasjana (‘Hoofd van het Jaar’) zelfs de ondervragingsmethoden die door het priesterschap worden gebruikt, en vertelt hij ons de vragen die de priesters van de getuigen stelden, om na te gaan of ze de Eerste Halve Maansingel niet daadwerkelijk hadden gezien.

Hoe testen ze de getuigen? Het paar dat als eerste aankomt, wordt eerst getest. De oudste van hen wordt binnengebracht en zij zeggen tegen hem: “Vertel ons hoe u de maan zag, voor de zon of achter de zon? Ten noorden of in het zuiden? Hoe groot was het, en in welke richting was het geneigd? En hoe breed was het?”
Als hij zegt :”Voor de zon”, wordt zijn bewijs afgewezen. Daarna zouden ze brengen in de tweede en test hem. Als hun rekeningen geteld hun bewijs werd aanvaard, en andere paren werden slechts kort ondervraagd, niet omdat ze nodig waren op alle, maar zodat ze niet moeten worden teleurgesteld, [and] zodat ze niet moeten worden afgeschrikt van de komst.
[Mishnah, Rosj Hashanah 23b]

De reden dat het priesterschap de getuigen zulke specifieke vragen kon stellen over het uiterlijk van de maan is dat omdat de aarde schuin op zijn as zit, de zomer- en wintervliegroutes van de maan verschillend zijn. Hierdoor wijzen de hoorns van de eerste halve maan in verschillende richtingen op verschillende tijdstippen van het jaar. In de zomer wijzen de hoorns meer naar links, terwijl in de winter de hoorns meer naar boven wijzen, omdat de maan meer ‘op zijn rug’ ligt.

De maan lijkt ook groter of kleiner aan de hemel, afhankelijk van waar de maan zich in zijn baan bevindt. Als de maan dichter bij de aarde staat, lijkt de maan groter; en als de maan verder weg is, lijkt hij kleiner. Hoewel het mogelijk is dat een kwaadwillende getuige zou kunnen bijhouden van deze dingen goed genoeg om zijn getuigenis nep, is het onwaarschijnlijk dat zoiets regelmatig zou de Levitical ondervraging passeren.

Het is belangrijk op te merken dat in de Tweede Periode van de Tempel (d.w.z., de dag van Yeshua), de Nieuwe Manen niet door voorberekening, maar door het zichtbare waarnemen werden bepaald. Dit betekent dat de Rabbinical Joodse Kalender (de zogenaamde Hillel II Kalender) niet in gebruik in de tijd van Yeshua was, aangezien het het begin van zijn maand op complexe wiskundige voorspellingen, eerder dan op getuigen aan de Eerste Halve Maan Sliver baseert. Het toont ons ook dat kalenders zoals de Lunar Sabbath en Lunar Conjunctie Kalenders (die de maand beginnen op de Lunar Conjunctie) waren niet in gebruik in de dag van Yeshua, omdat men niet kan getuigen gebruiken om de Lunar Conjunctie te zien (omdat het onzichtbaar is).

De algemene regel is dat een maand altijd standaard tot een 30 dagen lengte, tenzij de eerste halve maan sliver van de Nieuwe Maan is fysiek waargenomen aan het einde van de 29e dag, waaruit blijkt dat de maand was korter dan de 30 dagen standaard standaard. Echter, gewoon om duidelijk te zijn, laten we er rekening mee dat het hypothetisch mogelijk is om een 28 dagen lange maand, of zelfs hypothetisch een maand die was 27 dagen lang.

Het kost de maan gemiddeld 27,5 dagen om de aarde te draaien, en dan gemiddeld nog twee dagen om terug te keren in een positie van waaruit het weer vanaf de aarde kan worden gezien. Stel dat het winter is, het is bewolkt op het moment dat de eerste halve maan strook moet worden waargenomen. Wanneer dit gebeurt, het verschil tussen de tijd dat de eerste halve maan strook zou zijn gezien, en de tijd dat de Nieuwe Maan Dag werd verklaard door de dertig dagen standaard groeit met een halve dag per maand. Als dit drie maanden op rij gebeurt, neemt de verwachte tijd tot de volgende eerste halve maan af tot 28 dagen. Mocht dit vijf maanden op rij gebeuren, dan daalt de verwachte tijd tot de volgende eerste halve maan tot slechts 27 dagen.

 

Gelukkig is dit soort dingen zeer zeldzaam, omdat het Land van Israël de hele zomer zonnig is en ook de helft van de winter zonnig is. Omdat Israël zo zonnig is, corrigeert de kalender zichzelf automatisch voordat de discrepantie erg groot wordt, en de Nieuwe Maandag bijna altijd in zijn tijd wordt aangegeven.
Sommige geleerden geloven dat wanneer er wolken zijn, we de Nieuwe Maan aan het eind van de 29ste dag zouden moeten verklaren, als de berekeningen ons vertellen dat de Eerste Halve Maan van de Nieuwe Maan aan het eind van de 29ste dag zichtbaar zou geweest zijn, als er geen wolken waren geweest. Echter, de voorstanders van deze theorie erkennen ook dat in de tijd van koning David, de Nieuwe Maan Dag werd bepaald door de zichtbare waarneming van de Eerste Halve Maan Sliver.

Shemuel Aleph (1e Samuel) 20:5
5 Dus zei David tegen Jonathan: “Zie, morgen is de Nieuwe Maan, en ik zou moeten gaan zitten om met de koning te eten. Maar laat me gaan, opdat ik me tot de derde avond in het veld mag verstoppen.”

Aangezien de Hebreeën geen gebruik maakten van moderne astronomische berekeningen in de tijd van David, de enige manier waarop David had kunnen zeggen met zekerheid dat de Nieuwe Maan Dag was “morgen” was als de eerste halve maan strook niet was gezien aan het einde van de 29e dag, dus ervoor te zorgen dat de Nieuwe Maan Dag zou worden verklaard op zijn normale, standaard 30-dagen merk.

Tot slot, om compleet te zijn, moeten we psalm 81:3 bespreken. Aangezien geleerden het niet eens over hoe deze passage te interpreteren, zullen we gebruik maken van de Hebreeuwse hier.

3 Blaas in de Nieuwe Maan dag een shofar, in de keseh op de dag van onze bedevaart feest. (3) תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר | בַּכֵּסֶה לְיוֹם חַגֵּנוּ

Geleerden betwisten wat de keseh (כֵּסֶה) is. Strong’s Concordance definieert het op deze manier:

OT: 3677 kece’ (keh’-she); of keceh (keh’-she); blijkbaar van OT:3680; goed, volheid of de volle maan, d.w.z. het festival: KJV – (tijd) benoemd.

Als we de verwijzing naar OT:3680 opzoeken, krijgen we een verwijzing naar iets ‘molligs’. Dit kan verwijzen naar een volle maan, of een maan in zijn volheid (dat is de juiste interpretatie). We krijgen echter ook een verwijzing naar iets dat is gekleed, bedekt of verborgen.

OT: 3680 kacah (kaw-saw’); een primitieve wortel; goed, om te mollige, dat wil zeggen vullen holtes; bij implicatie, ter dekking (voor kleding of geheimhouding):
KJV – gekleed, sluiten, kleden, verbergen, dekking (zelf), (vluchten naar) verbergen, overweldigen. Vergelijk OT:3780.

Men zou kunnen afleiden dat het ding dat is gekleed, bedekt of verborgen is ook de nieuwe maan, behalve dat een nieuwe maan is niet ‘mollige’, ‘gewaxt vet,’ of ‘bedekt met vlees’, zoals de referentie vereist.

OT: 3780 kasah (kaw-saw’); een primitieve wortel; om vet te te verbouwen (d.w.z. bedekt zijn met vlees):
KJV – worden gedekt. Vergelijk OT: 3680.

Het is belangrijk dat we dit goed interpreteren, want als het woord keseh ‘nieuwe maan’ betekent, dan is Psalm 81:3 het bevel om “de shofar op de nieuwe maan van ons pelgrimsfeest te blazen (חַג” Dit is echter onmogelijk, want er zijn geen Nieuwe Maandagen die ook pelgrimsfeesten zijn. Dit komt omdat terwijl Yom Teruah is een afgesproken tijd (מוֹעֲד), is het geen bedevaartsfestival (חַג).
We moeten ook erkennen dat het geen zin heeft om te denken dat Jahweh het woord ‘keseh’ (כֵּסֶה) zou gebruiken om de Nieuwe Maan te beschrijven, toen Hij net het woord Hodesh (חֹדֶשׁ) gebruikte om het te beschrijven. Daarom moet het woord keseh (כֵּסֶה) iets anders betekenen.
Waar het woord keseh (כֵּסֶה) naar verwijst is niet bepaald een volle maan, maar de maan als het ‘mollig’ is, en gekleed met licht. Zoals we in latere hoofdstukken zullen zien, beschrijft dit het Pascha en het Feest van Tabernakels perfect, omdat dit pelgrimsfeesten zijn, en ze beginnen op of over de volle maan, wanneer de maan over het algemeen ‘gewaxt vet’ en ‘mollig’ is, en ‘gekleed is met licht’. Daarom is Psalm 81:3 het bevel om de shofar op het Pascha en op de eerste dag van het Feest van Tabernakels op te blazen.

3 Blaas in de Nieuwe Maan dag een shofar, in de mollige maan, op de dag van onze bedevaart feest. (3) תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר | בַּכֵּסֶה לְיוֹם חַגֵּנוּ

 

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give