Chapter 12:

De Achtste Dag Vergadering

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.”

Toen Jahweh ons de Thorakalender gaf, koos Hij niet willekeurig de dagen. Integendeel, Hij verwerkte specifieke dagen in Zijn kalender om ons profetische schaduwfoto’s te geven van de dingen die Hij tot doel heeft te bereiken.

In het laatste hoofdstuk over Sukkot spraken we kort over de Laatste Grote Dag van het feest. Deze Laatste Grote Dag wordt ook wel ‘Shemini Atzeret’ genoemd, wat in wezen ‘De Vergadering van de Achtste Dag’ betekent.

Terwijl de Vergadering van de Achtste vaak wordt gezien als gewoon als de laatste dag van het Feest van Sukkot, is het eigenlijk een apart festival. Dit is op vrijwel dezelfde manier als het Pascha wordt gevolgd door de zeven dagen van ongezuurd brood. Echter, in dit geval, de zeven dagen van Sukkot worden gevolgd door de eendaagse Vergadering van de Achtste (Shemini Atzeret).

In het Hebreeuws betekent het woord ‘Atzeret’ (עֲצֶרֶת) niet alleen ‘een assemblage’, maar een heel bijzonder soort montage. Het geeft aan dat iemands gastheer niet iemand naar huis laat gaan. Integendeel, iemands gastheer is ‘bedrijf een over’ voor een langere periode van tijd. Strong’s Concordance definieert het woord atzeret (עצרת) op deze manier:

OT:6116 ‘atsarah (ats-aw-raw’); of ‘atsereth (ats-eh’-reth); van OT:6113; een vergadering, vooral op een festival of vakantie:

Als we de wortel opzoeken bij Strong’s OT:6113, krijgen we:

OT:6113 ‘atsar (aw-tsaar’); een primitieve wortel; in te sluiten; naar analogie, om zich in te houden; ook te handhaven, regel, monteren:
KJV – in staat zijn, close-up, vasthouden, snel, houden (zelf dicht, nog steeds), zegevieren, refrein, refrein, regeren, beperken, houden , houden (omhoog), slap, verblijf, stoppen, achterhouden (zelf).

Shemini Atzeret laat ons dan ook zien dat Jahweh van plan is ons tegen te houden, ons vast te houden of ons voor de achtste dag op een bepaalde manier ’te sluiten’. Maar op welke manier wil Jahweh ons ‘vasthouden’, of ons ‘vasthouden’?

De apostel Kepha (Petrus) vertelt ons dat een profetische dag duizend aardejaar kan symboliseren.

Kepha Bet (2e Peter) 3:8
8 Maar, geliefde, vergeet dit ene ding niet: dat met Jahweh, op een dag is als duizend jaar, en duizend jaar is als een dag.

Merk dan op dat de Schrift ons vertelt dat de Scheppingsweek zeven dagen lang was.

B’reisheet (Genesis) 2:2
2 En op de zevende dag beëindigde Elohim Zijn werk dat Hij had gedaan, en Hij rustte op de zevende dag van al Zijn werk dat Hij had gedaan.

Als de Scheppingsweek zeven dagen duurde, en als één profetische dag duizend aardejaar kan vertegenwoordigen, dan staat de Scheppingsweek symbool voor een zevenduizend jaarplan voor de aarde en haar bewoners.

Maar als de aarde zevenduizend jaar zal duren, waarom zou het Feest van Sukkot dan acht dagen duren? En wat is de symboliek van de achtste dag?

In werkelijkheid duurt het Feest van Sukkot slechts zeven dagen. We weten dit omdat de kinderen van Israël slechts zeven dagen in cabines moeten wonen.

Vayiqra (Leviticus) 23:41-43
41 U zult het zeven dagen in het jaar als een feest voor Jahweh houden. Het zal een statuut voor altijd zijn in jullie generaties. Je zult het vieren in de zevende maand.
42 U zult zeven dagen in hokjes wonen. Allen die inheemse Israëlieten zijn, zullen in cabines wonen,
43 dat uw generaties misschien weten dat ik de kinderen van Israël in cabines heb laten wonen toen ik ze uit het land Egypte bracht: Ik ben Jahweh uw Elohim.'”

De achtste dag van Sukkot is dan ook echt een apart festival. Leviticus 23:36 vertelt ons dat we op deze achtste dag een vergadering (עֲצֶרֶת) moeten houden om een aanbod van vuur te brengen. We moeten ook geen gewoon of moeizaam werk doen.

Vayiqra (Leviticus) 23:36
36 Gedurende zeven dagen zult u een aanbod van vuur aanbieden aan Jahweh. Op de achtste dag zult u een braakliggde verzameling hebben, en u zult een offer van vuur aanbieden aan Jahweh. Het is een set-apart assemblage, en je zult er geen gebruikelijk werk aan doen.

Vers 39 vertelt ons dan om de eerste en de achtste dagen van het festival te houden als set-apart sabbatten van rust.

Vayiqra (Leviticus) 23:39
39 ‘Ook op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer jullie je in de vrucht van het land hebben verzameld, zul je het feest van Jahweh zeven dagen houden; op de eerste dag zal er een sabbat-rust zijn, en op de achtste dag een sabbat-rustplaats.

Het lijkt waarschijnlijk dat de eerste dag van het feest symboliseert de eerste dag van de Week van de Schepping, toen Jahweh Elohim schiep de hemelen en de aarde.

B’reisheet (Genesis) 1:1-2
1 In het begin schiep Elohim de hemelen en de aarde.
2 De aarde werd vormloos en nietig gemaakt; en de duisternis was op het gezicht van de diepte.

In Openbaring en de Eindtijden leggen we uit hoe de aarde een tijdje zal “teer” zijn na de tweede oorlog van Gog en Magog (nadat het millennium is afgelopen). Dit zal niet een volledige duizend jaar, maar slechts een deel van die tijd, vergelijkbaar met hoe we breken kamp en ga naar huis op de achtste dag van het feest.

Er is een aantal interessante symboliek rond de nummer acht in de Thora. De eerste zeven dagen is een schaap of een geit niet acceptabel voor Jahweh. Echter, op de achtste dag is het aanvaardbaar. Dit kan symboliseren hoe we niet aanvaardbaar zijn voor Jahweh de eerste 7.000 jaar, maar daarna zullen we.

Vayiqra (Leviticus) 22:26-27
26 En Jahweh sprak met Moshe en zei:
27 “Wanneer een stier, een schaap of een geit wordt geboren, zal het zeven dagen met zijn moeder zijn; en vanaf de achtste dag en daarna zal het worden aanvaard als een offer van vuur aan Jahweh.”

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give