Chapter 13:

Bouwen van Yeshua’s huis

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.” 

Toen ik en 1999 voor het eerst tot inkeer werd geroepen, leidde Jahweh me rechtstreeks naar wat toen de Messiasbelijdende Israëlische beweging werd genoemd. Omdat ik op zoek fue naar een leraar, schreef ik de leiders van de beweging, om te beseffen dat de beweging toen een split onderging. Ik was geschokt toen ik keek naar een privé vlammenoorlog tussen deze leiders, die beledigingen heen and weer slingerden with lettertypen van maat 72 in alle kleuren. Elke partij probeerde de oorlog te “winnen” door elkaar te slaan met de grootste humillaciones. Hier es een oude glijbaan die ik in die tijd maakte.

Omdat ik bleef zoeken naar een leider of een leraar waar ik onder kon discipelen, werd mij uiteindelijk altijd gevraagd om de mening van de leraar over een zaak te accepteren, ook al kon hij mij geen hoofdstuk en gedicht geven. (Omgekeerd, toen ik hoofdstuk en vers hoorde, klopte het niet.) Iedereen had meningen, en iedereen had ideeën, maar het was alsof hun ideeën allemaal gebrekkig waren, en slechts “halfbakken”.

Hoshea (Hosea) 7:8
8 “Efraïm heeft zich onder de volkeren gemengd; Efraïm is een onomkeerbare koek”.

Toen, zoals nu, zouden de ministers snel en gemakkelijk ministeries bouwen door boeken en tapes te verkopen die gevuld zijn met populaire halve waarheden. Ik zag een aantal grote ministeries snel opkomen, roem en succes verwerven, en dan ineens vallen. En de reden dat ze vielen is dat ze de dingen anders deden dan Yeshua. Terwijl ze alles over Jesjoea predikten, modelleerden ze hem of zijn bedieningsmodel niet echt.

Qorintim Aleph (1 Korintiërs) 3:11-15
11 Want geen ander fundament kan iemand leggen dan datgene wat is gelegd, dat is Jesjoea Messias.
12 Als iemand nu op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi, stro,
13 ieders werk zal duidelijk worden; want de Dag zal het verkondigen, want het zal door het vuur geopenbaard worden; en het vuur zal ieders werk op de proef stellen, van wat voor soort het is.
14 Als iemand het werk dat hij erop heeft gebouwd doorstaat, zal hij een beloning ontvangen.
15 Als iemand zijn werk verbrandt, zal hij verlies lijden; maar hijzelf zal gered worden, maar wel door het vuur.

De Apostolische Stichting

Ik bedank Yahweh voor het feit dat hij mij in een vroeg stadium heeft laten zien dat het voor onze natie noodzakelijk is om zich te verenigen, eerst zou het nodig zijn om een goede en zorgvuldig onderzochte doctrinaire basis te leggen.

Amos herinnert ons eraan dat twee mensen niet samen kunnen lopen, tenzij ze het met elkaar eens zijn.

Amos 3:3
3 Kunnen twee personen samen lopen, tenzij ze akkoord gaan?

Dus als we het niet met elkaar eens zijn omdat we het niet eens zijn over de leer, hoe kunnen we dan samen met elkaar lopen? En als we het niet eens zijn met Jahweh in de zin dat we een ander begrip hebben van wat Hij wil dan Hij, hoe kunnen we dan samen met Hem lopen?

Hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik me realiseerde dat het essentieel was om de dingen grondig te bestuderen, zodat we met zekerheid konden weten wat Yahweh wilde dat we deden.

Jesjoea vertelt ons dat de tijd komt, en nu is het zover, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden, zowel in Geest als in waarheid, want de Vader zoekt die om Hem te aanbidden.

Yochanan (John) 4:23-24
23 “Maar het uur komt eraan, en nu is het, wanneer de ware aanbidders de Vader in geest en waarheid zullen aanbidden; want de Vader zoekt er zo naar om Hem te aanbidden.
24 Elohim is Geest, en zij die Hem aanbidden moeten in geest en waarheid aanbidden.’

Zonder echt te weten wat Hij wil, is het onmogelijk om de Vader te behagen. Daarom is de doctrine zo cruciaal.

Bouwen van Yeshua’s huis

Omdat zijn broers hem hebben afgewezen, heeft Jesjoea ervoor gekozen om met het huis van Efraïm te verblijven, en het huis van Efraïm zal worden gerestaureerd als we Jesjoea’s huis (dat is Nazarener Israël) restaureren. En bij de bouw van een huis is het belangrijkste onderdeel de fundering.

Yeshua vertelt ons dat als we op de rots bouwen, ons huis stabiel zal zijn. Maar als we niet op de rots bouwen, zal ons huis vallen en verpest worden.

Mattityahu (Mattheus) 7:24-27
24 “Daarom, wie deze woorden van Mij hoort en ze ook doet, ik zal hem vergelijken met een wijs man die zijn huis op de rots heeft gebouwd:
25 en de regen daalde af, de overstromingen kwamen, en de winden bliezen en sloegen op dat huis; en het viel niet, want het werd gegrondvest op de rots.
26 “Maar iedereen die deze uitspraken van Mij hoort en ze niet doet, zal zijn als een dwaas die zijn huis op het zand heeft gebouwd:
27 En de regen daalde af, de overstromingen kwamen, en de winden bliezen en sloegen op dat huis, en het viel. En groot was de val.”

Het is niet eenvoudig om een basis te leggen. Het is vies, hard werken, en de meeste tijd die wordt besteed aan het bouwen van een huis wordt doorgebracht in de fase van het grondwerk. (De muren en het dak gaan snel omhoog in vergelijking). En in ons voorbeeld vertegenwoordigt de stichting de doctrine waarmee de beit din leadership council opereert.

Efeze (Efeziërs) 2:19-22
19 Nu, daarom, zijn u niet langer vreemden en buitenlanders, maar medeburgers met de heiligen en leden van het huishouden van Elohim,
20 zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, Yeshua Messias Zelf is de belangrijkste hoeksteen,
21 in wie het hele gebouw, dat samen wordt ingericht, uitgroeit tot een braakgelegde tempel in Jahweh,
22 waarin jullie ook samen worden gebouwd voor een woonplaats van Elohim in de Geest.

Zoals we laten zien in
Torah Overheid
en
Acten 15 Orde
, Yeshua is de Chief Cornerstone van de stichting en de apostelen en oudsten die de rest van de stichting vormen, moeten voortdurend met Hem in contact staan. Alleen wanneer de fundering in contact komt met Yeshua zorgt deze voor een stabiele ondergrond waarop gebouwd kan worden. De meer dan 21 jaar van zorgvuldige doctrinaire studies die Nazarener Israël heeft geschreven vormen de doctrine voor deze stichting. Deze doctrinaire studies geven ons een basis voor overeenstemming, en ze geven ons ook een middel voor een juiste beslissing in zaken van interne rechtvaardigheid. Een dergelijk systeem van rechtvaardigheid gebaseerd op Elohim’s woord is noodzakelijk voor elke natie om te groeien en zich te ontwikkelen.

De Kolommen en Muren

Hoewel Nazarener Israël nieuwe doctrinaire studies zal blijven opzetten, zal het ook de bestaande studies op een georganiseerde manier op video zetten, om de basis te vormen voor een yeshiva (seminarie) en shul (school). Op deze manier kunnen we georganiseerde discipelschaps- en trainingsprogramma’s opzetten voor de afgescheiden priesters, gemeentelijke oudsten, diakenen, discipelen, gezinnen en kinderen. Deze opleiding en certificering zal ons de basis geven voor zelfbestuur en scholen, zodat echte eenheid voor ons volk weer een realiteit kan zijn.

Het dak

In ons voorbeeld zal het “dak” bestaan uit fysieke en virtuele gemeenschappen en gemeenschapsmiddelen. En omdat we zijn gevestigd op basis van een doctrine in plaats van individuele ministers en persoonlijkheden, geeft het ons ook de mogelijkheid om meerdere leraren samen te laten werken, zodat echte eenheid wordt bereikt.

De weg vooruit

Op het moment van dit schrijven (2020 CE) leggen we de laatste hand aan de funderingsfase. Na 21 jaar hebben we nu een gecoördineerde, bewezen set van doctrinaire materialen die ons vertellen wat Yeshua wil dat we doen, en hoe hij wil dat we het doen. Wat op dit punt overblijft, is dat we het moeten doen.

Terwijl we van plan zijn om de fundering verder te versterken en te laten groeien, bereiden we ons nu voor om de muren (en dan op een dag het dak) te plaatsen. Dit zijn dingen die iedereen die van Yeshua houdt zullen helpen.

El koninkrijk de Yeshua es gebaseerd op dienstbaarheid en opoffering. Als u ons kunt helpen om koninkrijk volgens Zijn woord vooruit te helpen, zal het helpen om het koninkrijk van onze man hier op deze aarde te vestigen. Dit zal zowel Yeshua als Zijn Vader (die alles in handen heeft) zeer tevreden stellen.

Als u Jahweh en Jesjoea wilt behagen, bid dan dat ze Nazarener Israël helpen om de visie en missie te vervullen die ons in 1999 CE werd gegeven. Het zal de komende jaren een betere, meer trouwe wereld voor u en uw familie betekenen.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give