Chapter 17:

Vragen over Kledingstukken Beantwoorden

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.”

Kledingstukken geven ons een gevoel van continuïteit met ons erfgoed en onze geschiedenis. In veel opzichten zijn onze traditionele kledingstukken een verklaring van wie we zijn als volk. Omdat er veel veelgestelde vragen zijn over kledingstukken, zullen we hier enkele van de meest voorkomende vragen beantwoorden, zodat u de antwoorden heeft die u nodig heeft voor de vragen die u waarschijnlijk zult worden gesteld.

Om de oude Hebreeuwse kledingstukken te begrijpen, is het eerste dat u beseft hoe belangrijk het handweefgetouw speelde. Omdat de meeste kleding op het handweefgetouw was geweven, bleven de patronen en stijlen redelijk constant, behalve wanneer Israël werd binnengevallen door buitenlanders of in gevangenschap werd gevoerd.

Op het handweefgetouw werden de lengtedraden (ketting) strak gespannen met gewichten en vervolgens werden de horizontale (inslag) draden met de hand geweven. De gemakkelijkste vorm van decoratie was het maken van verticale strepen door gekleurde draden in de lengte (op de ketting) te hangen. Dan kon men dezelfde kleur horizontaal heen en weer inslaan, van links naar rechts en van rechts naar links. (Horizontale strepen en patronen werden ook gebruikt, maar aangezien effen kleuren en lengtestrepen minder inspanning en concentratie vergen, kwamen ze in de oudheid vaker voor.)

Zoals eerder vermeld, was de snit van kleding meestal ook veel duidelijker omdat al het naaien met de hand werd gedaan. Als men eenmaal een stuk stof had getooid (of had betaald om het te laten weefgetouwen), wilde men al het kleed dragen waarvoor men had betaald. Omdat het naaien met de hand gebeurde, werd de stof vaak gewoon langs de zijkanten aan elkaar genaaid, wat resulteerde in een zeer volledige snit. Deze vollere snit wordt ook als zeer bescheiden beschouwd, omdat het het lichaam goed verbergt.

Terwijl Israëlieten neigen naar traditie, beïnvloedden buitenlandse indringers of buitenlandse veroveraars de kledingstijlen. Maar ondanks dat alles was de kleding van een vrouw meestal lang, tot halverwege de kuit of tot aan de enkels en bedekte de dij (zo niet het hele been). Afhankelijk van het tijdperk kan het zijn dat een vrouw haar armen of zelfs een schouder blootstelt, misschien omdat dit het gemakkelijker maakte om te werken.

Vóór de Romeinse tijd droegen mannen hun kleding meestal ook tot aan de enkels. Dit zorgde voor meer bescherming, maar ook voor beperkte mobiliteit. Als een man zich vrijer moest bewegen (voor werk of voor de strijd), zou hij zijn lendenen omgorden. Hij zou het rokgedeelte van zijn ketonet (tuniek) optillen, de overtollige stof naar voren halen en het dan door zijn benen laten zakken. Dan reikte hij naar achteren en bracht de helft van de stof rond elke kant, en bond die aan de voorkant. Het effect was als een grote luier, maar toen kon hij rennen of veel vrijer bewegen.

Melachim Aleph (1 Koningen) 18:46
46 Toen kwam de hand van Yahweh op Eliyahu; en hij omgordde zijn lendenen en rende voor Achab uit naar de ingang van Jizreël.

Israëlieten waren conservatief, maar praktisch. Ze zouden hun lendenen omgorden als er zware arbeid was, of als ze oorlog moesten voeren of vluchten. Toen er echter geen beweeglijkheid meer was, maakten ze hun lendenen los om de dijen bedekt te houden. (Dit veranderde in de Romeinse tijd, omdat de Romeinen vonden dat een volle rok voor mannen verwijfd was.)

Over Schriftuurlijke ‘Naaktheid’

In sommige culturen is men van mening dat een heer zijn jas altijd in het openbaar moet dragen. Zelfs als het warm weer is, wordt hij beschouwd als ‘niet gekleed’ als hij uitgaat met alleen een overhemd. Evenzo werd het in latere tijden als ongepast beschouwd voor een Israëlitische man om in het openbaar uit te gaan zonder zijn simlah (zijn vierhoekige bovenkleed). Als hij in het openbaar naar buiten ging zonder zijn simlah (dat wil zeggen, hij droeg alleen zijn tuniek), dacht men dat hij naakt was. Dit was het geval in Jesaja 20.

Yeshayahu (Jesaja) 20: 2
2 Terzelfder tijd sprak de HEERE door Jesaja, de zoon van Amoz, zeggende: “Ga heen, doe de zak van uw lichaam af en doe uw sandalen van uw voeten.” En dat deed hij, naakt en op blote voeten lopend.

Bovenkleding hoefde tijdens het werken niet te worden gedragen. Kepha (Peter) had zich voor zijn werk uitgekleed tot zijn tuniek (chiton, ketonet) en werd dus als naakt beschouwd, ook al droeg hij nog steeds zijn tuniek.

Yochanan (Johannes) 21: 7
7 Daarom zei die discipel van wie Yeshua hield tegen Kepha: “Het is Jahweh!” Toen Shimon Kepha hoorde dat het Jahweh was, trok hij zijn bovenkleed aan (want hij was naakt) en stortte zich in de zee.

We weten niet waarom een Israëliet zonder simlah als naakt werd beschouwd. Het kan te maken hebben met het feit dat de simlah de tsitsiet draagt, en men vond dat een man naakt was als hij zijn tsitsiet niet in het openbaar droeg. Als alternatief kan het ook zijn hoe een vrouw zich (half) naakt voelt als ze in het openbaar uitgaat in alleen een onderjurk of een negligé. Hoewel ze bedekt is, voelt er iets verkeerd aan om alleen een onderkleding als bovenkleding te dragen.

Veel Israëlieten waren ook erg arm, en hun simlah was iets heel waardevols voor hen. Omdat de simlah niet voor het werk werd gedragen, werd de simlah vaak in pand gegeven. In Exodus 22:26 wordt de simlah a genoemd salmah (door letteromzetting), maar het is hetzelfde kledingstuk.

Shemote (Exodus) 22:26
26 “Als u ooit het kledingstuk van uw naaste als onderpand neemt, moet u het hem teruggeven voordat de zon ondergaat.”

Toen de belofte niet werd beantwoord, werd de arme man in feite ‘naakt’, omdat hij zijn bescherming tegen de elementen en ’s nachts tegen de kou werd ontnomen.

Iyov (Job) 22: 6
6 Want je hebt zonder reden beloftes van je broer genomen,
En hun kleren uitgetrokken. “

Spirituele Symboliek van Kledingstukken in de Schrift

Onze kleding heeft ook geestelijke connotaties in de Schrift. Het kan onze rechtvaardige werken, onze innerlijke natuur of onze innerlijke spirituele staat symboliseren. In Openbaring 19: 8 symboliseren onze kleding bijvoorbeeld onze rechtvaardige daden.

Hitgalut (Openbaring) 19: 8
8 En haar werd toegestaan gekleed te gaan in fijn linnen, schoon en glanzend, want het fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen.

Als men denkt dat onze rechtvaardige daden ons kleden, laten we dit dan ook beschouwen met betrekking tot de bruiloftskleding waar Yeshua over spreekt in de gelijkenis van het bruiloftsfeest. Degenen die voor de bruiloft zijn geroepen, maar die geen bruiloftskleed hebben (rechtvaardige daden), zullen in de buitenste duisternis worden geworpen.

Mattityahu (Mattheüs) 22: 11-14
11 Maar toen de koning binnenkwam om de gasten te zien, zag hij daar een man die geen bruiloftskleed droeg.
12 Hij zei tegen hem: ‘Vriend, hoe bent u hier binnengekomen zonder bruiloftskleed?’ En hij was sprakeloos.
13 Toen zei de koning tegen de dienaren: ‘Bind hem aan handen en voeten, neem hem weg en werp hem in de buitenste duisternis; er zal geween zijn en tandengeknars. ‘
14 “Want velen worden geroepen, maar weinigen worden gekozen.”

Jesaja 61: 3 vertelt ons dat degenen die Yeshua echt volgen en dienen met rechtvaardige daden, een “kleed van lof” zullen krijgen om hun geest van zwaarte (rouw) te vervangen.

Yeshayahu (Jesaja) 61: 3
3 ‘Om hen te troosten die in Sion treuren,
Om ze schoonheid te geven voor as,
De olie van vreugde om te rouwen,
Het kleed van lof voor de geest van zwaarte;
Dat ze bomen van gerechtigheid mogen worden genoemd,
Het planten van Jahweh, opdat Hij verheerlijkt moge worden. “

Er kan ook spirituele symboliek zijn in Lucas 8:27, waar de door demonen bezeten man spiernaakt lijkt.

Luqa (Lucas) 8:27
27 En toen Hij het land betrad, ontmoette Hem een zekere man uit de stad die lange tijd demonen had gehad. En hij droeg geen kleren en woonde ook niet in een huis maar in de graven.

Maar kort na zijn uitdrijving is de man nu “gekleed en bij zijn volle verstand”. Heeft iemand hem kleren meegebracht? Of verwijst dit naar zijn spirituele en mentale toestand?

Luqa (Lucas) 8:35
35 Toen gingen ze uit om te zien wat er was gebeurd, en kwamen bij Yeshua, en vonden de man van wie de demonen waren vertrokken, zittend aan de voeten van Yeshua, gekleed en bij zijn volle verstand. En ze waren bang.

Kledingstukken zijn ook gerelateerd aan onze geestelijke toestand in de gelijkenis van de verloren zoon. Wanneer de jongste zoon (Efraïm) berouw heeft, keert hij terug naar het huis van zijn vader, waar hij de beste mantel krijgt, die ook een symbool kan zijn van spirituele autoriteit.

Luqa (Lucas) 15:22
22 Maar de vader zei tegen zijn dienaren: ‘Haal het beste kleed tevoorschijn, doe dat hem aan en doe een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten.’

De Processie van de Aamu (Aramu / Arameeërs)

De kledingstijlen van Israël zijn in de loop van de tijd veranderd. Ze zijn zowel getroffen toen ze werden binnengevallen als toen ze naar vreemde landen gingen. Een oude Egyptische hiëroglief genaamd de Processie van de Aamu laat zien wat sommige geleerden geloven dat Israël is toen ze naar Egypte gingen. Er wordt gedacht dat de term Aamu kan verwijzen naar de Aramu (Arameeërs), herinnerend dat Avraham een Arameeër (Syriër) werd genoemd in Deuteronomium 26: 5.

D’varim (Deuteronomium) 26: 5
5 “En gij zult voor het aangezicht van de HEERE, uw Elohim, antwoorden en zeggen: ‘Mijn vader was een Arameeër, die op het punt stond om te komen, en hij ging naar Egypte en woonde daar, weinigen in aantal; en daar werd hij een natie, groot, machtig en dichtbevolkt. ”

We kunnen dit beter interpreteren als we ons herinneren dat dit was voordat de Torah werd gegeven. Op dat moment stond Israël nog steeds onder de orde van Melchizedek (en de orde van Melchizedek stond nog steeds buiten Israël). De mannelijke tuniek heeft geen mouwen en een schouder is bloot. Sommige mannen dragen alleen lendendoeken. De kleding stopt onder de knie en ze dragen sandalen. De mannen dragen geen symbolen van gezag op hun hoofd, misschien omdat de mannen voorafgaand aan het geven van de Thora nog niet tot enig priesterschap behoorden.

De leider van de processie wordt geïdentificeerd als Avisha de Hyksos. Avisha is een Hebreeuwse naam die geschenk van de Vader betekent. De naam Hyksos kan betekenen: “heerser van vreemde landen.” Josephus zegt in zijn werk Against Apion dat de naam Hyksos verwijst naar herderskoningen of gevangengenomen koningen, en hij identificeert de Hyksos met Israël in de uittocht uit Egypte. (Deze afbeelding is van het origineel en is niet geretoucheerd.)

Voor de vrouwen is het kledingstuk ook mouwloos en is een schouder bloot. De rok lijkt halverwege de kuit te stoppen (wat langer is dan de herenkleding). De vrouwen dragen ook zachte laarzen (met gesloten tenen). Ze hebben misschien zelfs een soort sok, maar in elk geval verbergen hun schoenen de voeten. En hoewel dit spreekt van een tijd voordat de Torah werd gegeven, dragen de vrouwen een hoofdband, wat misschien een symbool is van onder gezag staan.

Het Poortboek 

De Egyptenaar Book of Gates is een andere hiëroglief die weergeeft wat de oude Egyptenaren beschouwden als de vier verschillende rassen van de aarde: de Egyptenaren, de Aamu (Arameeërs / Israëlieten), de Nubiërs (in ruwweg beneden-Egypte en boven-Soedan), en de Syriërs.

Slaven in Egypte droegen doorgaans alleen lendendoeken, maar hoewel ze geen vierhoekige kledingstukken hadden, maakten ze nog steeds tsitsiet aan hun lendendoeken vast. Verder waren hun kwastjes blauw en rood (in tegenstelling tot de Talmoedische mythe dat kwasten altijd blauw en wit moeten zijn).

(Voor wat het waard is, dit lijkt in overeenstemming te zijn met de moderne Efraïmische praktijk om tsitsiet aan riemlussen te doen, of op een andere manier tsitsiet aan kleding te doen. Om echt te voldoen aan het gebod om kwastjes aan de vier hoeken van onze kledingstukken te doen re: Numeri 15:38], helpt het om een kledingstuk te hebben met vier hoeken.)

Herstel van het Four Cornered Garment en Tzitzit

Zoals vermeld in het vorige hoofdstuk, bestond de talliet niet in Yeshua’s tijd. In plaats daarvan droeg Yeshua waarschijnlijk een witte wollen (of misschien linnen) simlah met korte kwastjes, en hij sprak zich uit tegen het verlengen van de kwasten voor uiterlijk.

Mattityahu (Mattheüs) 23: 5
5 “Maar al hun werken doen ze om door mensen gezien te worden. Ze maken hun phylacteries breed en vergroten de randen van hun kleding. “

Verder, zoals vermeld in het eerste hoofdstuk, is een al lang bestaande joodse klacht dat ze niet willen dat we ons kleden zoals zij. De orthodoxen dragen specifieke kledingstukken om de ene sekte van de andere te onderscheiden. Ze willen in één oogopslag kunnen vertellen wat iemand gelooft, zodat ze kunnen weten of ze hetzelfde geloven of dat ze hun kinderen met onze kinderen willen laten spelen, enz. Ze zien het in termen van wetten met betrekking tot “waarheid in etikettering”, en het maakt hen tot struikelen als we rabbijnse kledingstukken aannemen (zoals de tallit met verlengde kwastjes).

Verder vermeldden we eerder dat uit een CE-onderzoek uit 2017 door de gerenommeerde Barna Group bleek dat 21% van de Joodse millennials geloofde dat Yeshua de zoon van Elohim is, terwijl nog eens 28% van mening was dat, hoewel Hij niet de zoon van Elohim was, Hij toch wel een belangrijke rabbijn of spirituele leraar. Dat betekent dat 49% van de duizendjarige Joden openstaan voor het horen van de leringen van Yeshua. Joden vinden kleding buitengewoon belangrijk, en het zou hen helpen zich te identificeren met het Nazarener Israël als we een specifieke set kledingstukken hadden waarmee ze zich konden identificeren. Dus waarom zou je de oorspronkelijke vierhoekige simlah en andere vierhoekige kledingstukken niet herstellen, aangezien Yeshua ze ongetwijfeld droeg?

Yeshua Imiteren (Niet de Rabbijnen)

Hoewel ik het niet heb kunnen verifiëren, vertelde een Joodse rebbetzin me ooit dat de strepen op de talliet vroeger in de lengterichting liepen totdat het patroon in de middeleeuwen werd veranderd om horizontaal te lopen (zoals de rabbijnen dachten dat het er beter uitzag). Andere bronnen vertellen ons dat de simlah typisch een effen dunne witte wol was. Dus als het ons zou helpen om een onderscheidend kledingstuk aan te nemen dat Yeshua zou hebben gedragen, waarom zou je dan niet ofwel een effen witte simlah adopteren, of het oude patroon van lengtestrepen gebruiken? En waarom zou je in plaats van een lange rabbijnse kwast met een kabbalistisch kronkelpatroon toe te voegen, dezelfde korte kwastjes gebruiken die Yeshua zou hebben gebruikt? Dit zou zonder een woord te zeggen getuigen dat we geloven dat Yeshua ons voorbeeld is.

Omdat de orthodoxen ons haten en graag voorwaarden dicteren, zullen ze altijd manieren vinden om te klagen, wat we ook doen. Als we Yeshua echter imiteren, zal er niets zijn dat ze echt kunnen zeggen, omdat ons doel niet zal zijn om hen te imiteren (of rabbijnse kledingstukken te gebruiken), maar alleen om onze leider te imiteren. En aangezien het imiteren van de sekteleider de gewoonte was in Yeshua’s tijd (zoals vandaag), zullen ze ons nergens anders van kunnen beschuldigen dan onze sekteleider te imiteren. Dit heeft als bijkomend voordeel dat die Joden die in Yeshua geïnteresseerd zijn, een oude Hebreeuwse uitstraling hebben waarmee ze zich kunnen identificeren, wat hen ook helpt zich te identificeren met hun erfgoed.

Omdat er geen uniforme eis is, kunt u op rabbijnse wijze een kwastje aan de hoeken toevoegen, maar deze moet kort zijn. In plaats van de rabbijnse wikkelpatronen van 10-5-6-5 of 7-8-11-13, zouden een simpele 7 wikkelingen met korte staarten een mooie korte tsitsiet creëren die gemakkelijk te identificeren zou zijn als behorend tot volgelingen van Yeshua.

Dit is een afbeelding van een geweven linnen talliet in een natuurlijke kleur (voor doordeweekse dagen) waarvan de 10-5-6-5 tzitzit-wikkelingen werden doorgesneden en opnieuw opgewonden tot een korte set van 7 wikkelingen. De lengte is net onder een handspanwijdte, dus het is onwaarschijnlijk dat de kwastjes ergens aan blijven haken. (Het blauw is spirulina, hoewel indigo of een ander blauw ook zal werken, zolang het maar niet van een zeeslak komt.)

Hier is een met de hand geweven talliet katan (kleine talliet) in de poncho-stijl met blauwe kettingdraden die aan het weefgetouw zijn toegevoegd. De weefgetouwkunstenaar bond de losse eindjes vast toen ze van het weefgetouw kwamen en maakte kwastjes. Dit is waarschijnlijk hoe de kwastjes eruit zagen in het oude Israël in de dagen dat Jahweh het bevel gaf om een blauwe draad in de kwastjes op de hoek te steken.

De kwastjes aan de zijkanten werden losgemaakt en er werd handmatig een blauwe draad toegevoegd, letterlijk om “een blauwe draad in de kwastjes op de hoeken” van het kledingstuk te steken.

Deze kwastjes zijn in de tzitzit (haarlok) stijl. Ze lijken een beetje lang. U kunt ze desgewenst inkorten. (Deze worden gehalveerd.) Als alternatief kunt u de kwastjes verdraaien om een g’dil-stijl te vormen. Dit kledingstuk is in het wit, met blauw op de rand. (Het weefsel is los en stijf omdat het linnen nog ongewassen is.)

Het voordeel van blauwe kettingdraden precies op de rand plaatsen, is dat wanneer de kwastjes zijn gemaakt, ze al blauw hebben. (Er hoeft geen blauw te worden toegevoegd.)

Hier is een weefpatroon dat we toepassen in Nazarener Israël. Dit patroon zou u moeten identificeren als een Nazarener Israëliet (of Nazarener vriendelijk).

De buitenrand is 6 blauwe kettingdraden (1,25 cm)
Het volgende wit is 12 witte kettingdraden (2,5 cm)
Het volgende blauw is 4 blauwe kettingdraden (0,75 cm)
Het volgende wit is 4 witte kettingdraden (0,75 cm)
Het volgende blauw is 12 blauwe kettingdraden (2,5 cm)
Het volgende wit is 4 witte kettingdraden (0,75 cm)
De binnenkant blauw is 4 blauwe kettingdraden (0,75 cm)

Hier is hoe het eruit ziet als het wordt gemaakt op een klein modern weefgetouw.

Hoewel er geen uniform is, denken we dat het zeer nuttig zou zijn als dit patroon (of soortgelijke longitudinale patronen) en de korte tsitsiet in de stijl van de eerste eeuw breed zouden worden overgenomen door onze mensen. We geloven dat het zou getuigen van ons geloof in Yeshua zonder een woord te zeggen.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give