Chapter 26:

Over de Uitspraak “Yehovah”

This post is also available in: English Español Deutsch Indonesia српски Français Português

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.”

Het beleid van Nazarener Israël met betrekking tot de heilige namen is dat leiders en leraren de naam moeten uitspreken als Yahweh of Yahuweh. Als je echter gelooft dat de naam van de Schepper wordt uitgesproken als Yehovah, of Yahovah, of Yahuah (of een andere variant van de uitspraak), dan accepteren we je in liefde in het lichaam. Alleen, we staan niemand toe om les te geven tenzij ze de naam Yahweh of Yahuweh gebruiken, om redenen die we in dit artikel zullen uitleggen.

De reden voor dit artikel is dat sommigen onderwijzen dat de naam van de Schepper wordt uitgesproken als Yehovah. Dit is niet bedoeld als een uitputtende studie, maar we zullen laten zien waarom die uitspraak niet correct kan zijn.

Het Derde Gebod

In het derde gebod zegt Jahweh ons om zijn naam niet ijdel te gebruiken, want Hij zal niemand onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Dit betekent veel meer dan niet vloeken of vloeken in Zijn naam.

Exodus 20: 7
7 “Gij zult de naam van de HEER, uw Elohim, niet ijdel gebruiken, want de HEER zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.”
(7) לֹא תִשָּׂא אֶת שֵׁם יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לַשָּׁוְא | כִּי לֹא יְנַקֶּה יְהוָה אֵת אֲשֶׁר יִשָּׂא אֶת שְׁמוֹ לַשָּׁוְא

Het woord ijdel is Strong’s Oude Testament 7723, wat verwijst naar het verwoesten van de naam, of ‘het tot niets brengen’, vooral door valsheid. Sommige mensen denken dat dit betekent dat we geen valse of verkeerde namen mogen gebruiken.

OT: 7723 shav ‘(shawv); of scheren (scheren); uit hetzelfde als OT: 7722 in de zin van troosteloos; kwaad (als destructief), letterlijk (ruïne) of moreel (vooral bedrog); figuurlijk afgoderij (als vals, subjectief), nutteloosheid (als bedrieglijk, objectief; ook bijwoordelijk, tevergeefs):

Of ze het nu weten of niet, zowel christenen als joden maken de naam van Jahweh teniet door middel van valse namen. Bijvoorbeeld, in het boek van wijlen dokter CJ Koster, Kom Uit Haar, Mijn Volk , Laat dokter Koster zien hoe “Lord” is afgeleid van de naam van de heidense zonnegod Lordo of Larth. Toen het christendom voor het eerst naar Europa kwam, aanbaden de mensen Lordo (of Larth). Omdat ze gewend waren de godheid Lordo of Larth te noemen, leerde de katholieke kerk hen deze naam te gebruiken voor de Hebreeuwse Schepper. Hoewel je zou kunnen zeggen dat dit hielp om de zaken in de goede richting te bewegen (als een halve stap), is het aanroepen van Jahweh bij de naam van een zonnegod (dwz Lucifer) niet hetzelfde als Hem bij Zijn ware naam noemen.

Broeder Juda noemt Jahweh ook met valse namen, maar om verschillende redenen. Terwijl Juda de naam van Jahweh kent, gelooft hij dat het zijn plicht is om de naam verborgen te houden voor de heidenen (dat wil zeggen, ons), om te voorkomen dat we het ijdel spreken (omdat ze geloven dat alleen Joden het mogen spreken). Daarom noemt broeder Juda Jahweh bij de titel HaShem (wat betekent “de Naam”) op weekdagen, en dan op de sabbatten en feesten noemt hij Jahweh bij de titel, Adonai. Deze term Adonai is een meervoudige nadrukkelijke vorm voor royalty, verwijzend naar “Mijn Heer / de Koning der koningen”. Je zou kunnen denken dat het goed is om Jahweh bij deze naam te noemen, want Hij is de Koning der koningen! Adonai is echter geen naam, maar een titel, en het is ook historisch gebruikt om naar heidense goden te verwijzen. Plus, om Jahweh bij Zijn titel Adonai te noemen is een vorm van vervanging of misbruik.

Wat we hier moeten zien, is dat hoewel de meeste Efraïmieten (dwz christenen) de naam van Jahweh niet gebruiken omdat ze niet weten wat het is, de meeste Joden weten wat Zijn naam is, maar ze opzettelijk verbergen voor heidenen (dat wil zeggen, wij) door de plaatsvervangende namen HaShem en Adonai te gebruiken. En velen geloven dat Yehovah aan die lijst moet worden toegevoegd, omdat het ook een vervanging is voor Jahweh’s ware naam.

De Toevoeging van Schriftelijke Klinkerpunten

Voordat we kunnen begrijpen waar de plaatsvervangende naam Yehovah vandaan komt, moeten we ons eerst realiseren dat er vóór de middeleeuwen geen geschreven klinkerpunten in het Hebreeuws waren. Er zijn bijvoorbeeld nergens in de Dode Zeerollen geschreven klinkerpunten. Hierboven ziet u een afbeelding van de Oorlogsrol, uit de Dode Zeerollen. Merk op dat er helemaal geen geschreven klinkerpunten zijn.

Sommige rabbijnen en sommige Karaïeten beweren (als een dogma-kwestie) dat de geschreven klinkerpunten door Jahweh werden gegeven toen de Torah aan Mosje werd gegeven in de woestijn van Sinaï, maar het feit is dat geschreven Hebreeuwse klinkerpunten voor het eerst voorkomen in het Hebreeuwse Masoretische Tekst, geschreven (of beter gezegd: gestandaardiseerd) in de middeleeuwen. (De masoretische tekst is de tekst die in de meeste Hebreeuwse versies van de Tenach wordt aangetroffen [Old Testament]).

Omdat de geschreven klinkerpunten niet bestonden voordat de Hebreeuwse Masoretische Tekst in de Middeleeuwen werd gestandaardiseerd, hoeven we niet eens diep in de Hebreeuwse taal te duiken om aan te tonen dat de uitspraak Yehovah verkeerd is. Het punt is dat sommige mensen leren dat de naam van de Schepper naar verluidt als Yehovah wordt uitgesproken, omdat de naam zo wordt aangeduid met de klinker in honderden zogenaamde “oude Hebreeuwse manuscripten”. Wanneer we ons echter realiseren dat deze geschreven klinkerpunten slechts ongeveer duizend jaar oud zijn, dat ze niet eens bestonden in Yeshua’s tijd (laat staan in Moshe HaNavi’s tijd), dan kunnen we ons realiseren dat dergelijke “argumenten van de klinkerpunten” betekenen niets, en we kunnen ze weggooien. Dit komt omdat deze klinkerpunten door mensen gemaakte toevoegingen aan tekst zijn, en ons wordt vaak verteld om niets toe te voegen en niets weg te nemen van de Schrift.

Mishle (Spreuken) 30: 6
6 Voeg niets toe aan Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraft en u een leugenaar wordt bevonden.

We moeten ook toevoegen dat, zelfs als we het voordeel van de twijfel geven, er bewijs is dat suggereert dat de geschreven klinkerpunten werden toegevoegd om de ware naam van Jahweh te verhullen voor heidenen (misschien eerst Babyloniërs of Grieken, en daarna niet-Joodse christenen). Laten we, om dat te zien, eerst praten over het dogma van broeder Juda dat de Schrift soms anders moet worden gesproken dan hoe ze is geschreven.

De Gesproken Qere en de Geschreven Kativ

In het jodendom is er een masora (of traditie) dat de manier waarop de Schrift wordt uitgesproken (de qere, קרי) kan verschillen van hoe het is gespeld (de kativ, כתיב). Bijvoorbeeld, in Genesis 8:17, in de kativ (geschreven tekst), laat het zien dat Jahweh tegen Moshe zegt om alle dieren uit de ark te halen, terwijl de qere laat zien dat Moshe de dieren uit de ark drijft. In het onderstaande citaat is de qere in [brackets], en het volgt onmiddellijk de kativ.

Genesis 8:17
17 “Al het levende van alle vlees dat bij je is: vogels en vee en al het kruipende dat op de aarde kruipt, breng [drive out qere] zodat ze overvloedig mogen zijn op aarde, vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen op aarde. “
(17) כָּל הַחַיָּה אֲשֶׁר אִתְּךָ מִכָּל בָּשָׂר בָּעוֹף וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל הָרֶמֶשׂ הָרֹמֵשׂ עַל הָאָרֶץ הוצא [הַיְצֵא קרי] אִתָּךְ | וְשָׁרְצוּ בָאָרֶץ וּפָרוּ וְרָבוּ עַל הָאָרֶץ

Waarom is deze wijziging aangebracht? We weten het niet zeker, maar je zou kunnen raden dat het gemaakt was omdat de soferim (Karaïtische schriftgeleerden) de manier waarop de tekst werd gelezen niet prettig vonden, dus ‘corrigeerden’ ze het.

Dergelijke veranderingen zijn niet ongebruikelijk. In het verleden was het een goed bewaard geheim dat niet alle wijzigingen die in de Hebreeuwse tekst zijn aangebracht, gemarkeerd zijn. U kunt bijvoorbeeld op internet zoeken naar wat de emendaties van de soferiem (tiqqun soferiem) worden genoemd. Er zijn twee lijsten, een met 18 emendaties en een andere met minstens 134, en er kunnen er nog veel meer zijn waarvan we niets weten. De meeste hiervan zijn zoals ons bovenstaande voorbeeld, waar de schriftgeleerden het niet leuk vonden hoe de tekst werd gelezen, dus veranderden ze het. Dit is in directe strijd met de woorden van Jahweh, om niets toe te voegen of weg te nemen.

D’varim (Deuteronomium) 4: 2
2 “U mag niets toevoegen aan het woord dat ik u gebied, noch ervan afdoen, opdat u de geboden van de HEER, uw God, onderhoudt, die ik u gebied.”

De 134 emendaties van de soferim maken deel uit van het wetenschappelijke verslag en worden ook besproken in de studie van dokter Koster, Kom Uit Haar, Mijn Volk .

Merk nu op dat de kativ in Genesis 8:17 [הוצא] is geen klinkerpunt. Dat komt omdat er vóór de middeleeuwen (dat wil zeggen, toen de karaïtische schriftgeleerden de klinkerwijziging van de masoretische tekst standaardiseerden) er geen klinkerpunten waren. Toch leren sommige Karaïeten en rabbijnen ons dat de klinkerpunten door Jahweh aan Moshe werden gedicteerd – en dan gaan ze de leer vaststellen op basis van de klinkerpunten (wanneer ze beter zouden moeten weten).

De Naam van Jahweh Verbergen

Broeder Judah gelooft dat de Goddelijke Naam verborgen moet blijven voor de heidenen, omdat zij geloven dat het godslastering is voor iedereen behalve de Joden om de naam van Jahweh te spreken (en zelfs dan, slechts één keer per jaar, op Yom Kippur). Er is absoluut geen schriftuurlijke ondersteuning voor deze traditie, en er is vers op vers dat bewijst dat Jahweh wil dat we anders doen. In feite wordt ons vaak verteld om de naam van Jahweh te verheerlijken en bekend te maken.

Shemote (Exodus) 9:16
16 “Maar voor dit doel heb Ik u opgewekt, opdat Ik Mijn kracht in u mag tonen, en dat Mijn naam op de hele aarde bekend zal worden gemaakt.”

Sommige mensen geloven dat broeder Juda de naam van Jahweh begon te verbergen toen ze in ballingschap in Babylon gingen, om te voorkomen dat de Babyloniërs de naam van Jahweh ijdel gebruikten. Dit is logisch, aangezien rabbijnse joden berucht zijn vanwege het creëren van zogenaamde hekwetten, dit zijn wetten die ze maken naast de wetten die Jahweh beveelt. En hoewel hun redenen misschien goed in de oren klinken, overtreden ze uiteindelijk het gebod van Jahweh (om Zijn geboden op geen enkele manier te veranderen).

Devarim (Deuteronomium) 12:32
32 “Wat ik u ook beveel, wees voorzichtig om het te observeren; jullie zullen er niet aan toevoegen en er niet aan afnemen.”

Een andere theorie is dat het verbod op het uitspreken van de naam begon tijdens de Macedonische (Griekse) bezetting van het land Israël. Terwijl Alexander de Grote Juda oorspronkelijk had toegestaan het judaïsme te beoefenen, besloot zijn opvolger Antiochus Epiphanies dat al zijn onderdanen Griekse manieren moesten leren en Griekse goden moesten aanbidden. Er was een verbod op Hebreeuwse aanbidding in welke vorm dan ook. Hierover wordt geschreven in de boeken van de Makkabeeën.

1 Makkabeeën 1: 41-50 KJV
41 Bovendien schreef koning Antiochus aan zijn hele koninkrijk, dat alles één volk zou zijn,
42 En ieder van hem zou zijn wetten moeten verlaten: zodat alle heidenen het eens waren volgens het gebod van de koning.
43 Ja, ook velen van de Israëlieten stemden in met zijn religie, offerden aan afgoden en ontheiligden de sabbat.
44 Want de koning had brieven van boodschappers naar Jeruzalem en de steden van Juda gezonden dat zij de vreemde wetten van het land zouden volgen,
45 En verbied brandoffers, en offeranden, en drankofferen in de tempel; en dat ze de sabbatten en feestdagen zouden ontheiligen:
46 En verontreinigen het heiligdom en de heilige mensen:
47 Richt altaren op, en bosjes, en kapellen van afgoden, en offer varkensvlees en onreine dieren.
48 Dat zij ook hun kinderen onbesneden zouden achterlaten, en hun ziel verfoeilijk zouden maken met allerlei onreinheid en ontheiliging:
49 Ten slotte zouden ze de wet kunnen vergeten en alle verordeningen kunnen veranderen.
50 En wie niet wilde doen volgens het bevel van de koning, zei hij, hij zou sterven.

Joden zijn erg slimme mensen, en als ze onder dwang staan, kunnen ze op heel normale toon bidden (alsof ze gewoon een normaal gesprek voeren). Het lijkt waarschijnlijk dat de soldaten van Antiochus Epiphanies geen Hebreeuws kenden, en daarom zouden ze niet hebben kunnen zeggen of broeder Juda in het Hebreeuws bad of alleen Hebreeuws sprak. De gemiddelde soldaat kon echter de naam van Jahweh leren herkennen en iedereen arresteren die hem uitsprak. En als dat het geval was (wat waarschijnlijk lijkt), kan het zijn dat dit de aanleiding was voor broeder Juda om Jahweh bij plaatsvervangende namen te noemen. Laten we deze mogelijkheid nu eens nader bekijken.

Het Qere Perpetuum en de naam van Jahweh

Om technisch te worden, heeft broeder Juda verschillende soorten qere (gesproken uitspraken). Een daarvan wordt het qere perpetuum of de eeuwigdurende qere genoemd. Interessant genoeg zijn er hiervan maar een paar speciale gevallen, en in veel daarvan is de naam van Jahweh betrokken.

Een qere perpetuum is anders dan ons voorbeeld hierboven, in die zin dat het niet nodig is om de qere erin te plaatsen [brackets] naast de kativ. In plaats daarvan plaatst men eenvoudig de klinkerpunten van de qere op de kativ, en een ingewijde lezer zal weten dat hij de qere moet spreken (in plaats van de kativ).

Om te zien hoe het qere perpetuum van toepassing is op Yahweh’s naam, laten we eerst erkennen dat Yahweh’s naam wordt gespeld als Yod-Hay-Vav-Hay (יהוה). Dit wordt vaak het Tetragrammaton (de vierletterige naam) genoemd. De Joodse historicus Flavius Josephus vertelt ons dat deze vier letters allemaal klinkers zijn. Hierdoor is het niet nodig om ze klinkerpunten te geven (aangezien men geen extra klinkerpunten aan klinkers hoeft toe te voegen). Deze passage verwijst naar de hoofdbedekking van de hogepriester.

Een mijter ook van fijn linnen omhulde zijn hoofd, dat was vastgebonden met een blauw lint, waarrond een andere gouden kroon was, waarin de heilige naam was gegraveerd: het bestaat uit vier klinkers …
De Oorlogen van De Joden, Boek 5, hoofdstuk 5, paragraaf 7.

We moeten opmerken dat klinkers over het algemeen worden uitgesproken in zachte tonen, zonder fricatieve geluiden (zoals “v”). Dit toont aan dat de uitspraak “Yehovah” niet kan werken, omdat Yehovah fricatieven vereist (zoals “v”).

Verder wordt in de masoretische (traditionalistische) tekst de naam van Jahweh meestal weergegeven als יְהֹוָה. Volgens de joden geeft deze klinkerwijziging (qere) aan dat het moet worden uitgesproken als אֲדֹנָי Adonai (“Mijn koning / mijn Heer”). Dit is precies wat broeder Juda in de middeleeuwen deed, en het is nog steeds precies wat orthodox Juda vandaag doet. De rabbijnen vertellen ons rechtstreeks dat het een voorbeeld is van qere perpetuum, wat betekent dat de naam van Jahweh wordt uitgesproken als Adonai, omdat de klinkerpunten van Adonai zijn toegevoegd aan het Tetragrammaton.

[Om technisch te worden, zullen Hebreeuwse grammatici opmerken dat de shva-klinker onder de eerste letter van de qere / kativ Yehovah (יְהֹוָה) is anders dan het hataf patakh klinkerpunt onder de eerste letter van Adonai (אֲדֹנָי). Zoals Wikipedia echter uitlegt: “De vocalisaties Yehovah en Adonai zijn niet identiek. De shva in JHWH… en de hataf patakh in (Adonai)… zien er anders uit. De vocalisatie kan worden toegeschreven aan de Bijbelse Hebreeuwse fonologie, waar de hataf patakh grammaticaal identiek is aan een shva, waarbij elke shva nah altijd wordt vervangen door een keelletter. Sinds de eerste letter van אדני is een keelletter, terwijl de eerste letter van יהוה is dat niet, de hataf patakh onder de (keel) alef keert terug naar een reguliere shva onder de (niet-keelklare) Yod. ” Als we ons eenmaal realiseren dat de klinkers onder de Yod veranderd zouden zijn om functioneel identiek te zijn, dan kunnen we zien dat het argument dat Yehovah niet dezelfde functionele klinkers heeft als Adonai onjuist is.]

De Onmogelijke Variant Klinkerpunten, Die Bestaan

Laten we nu even in overweging nemen dat de naam van Jahweh op andere plaatsen in de Hebreeuwse Masoretische Tekst een andere klinker heeft, en dat volgens de logica van degenen die pleiten voor de naam “Yehovah”, zulke afwijkende klinkerpunten onmogelijk zijn (en toch bestaan ze). Het Tetragrammaton is bijvoorbeeld een klinker die is gemarkeerd als יֱהֹוִה in Deuteronomium 3:24 en Psalmen 73:28, wat duidt op een aantal van אֱלֹהִים (Elohim). En er zijn andere klinkertekens in zowel de Leningrad- als de Aleppo-codices, wat onmogelijk zou moeten zijn, volgens degenen die de naam Yehovah uiteenzetten. Hier zijn een paar representatieve voorbeelden, met verwijzingen voor degenen die de verwijzingen in het Hebreeuws willen opzoeken.

יְהוָה – Yehwah (Genesis 2: 4)
יְהֹוָה – Yehowah (Genesis 3:14)
יֱהֹוִה – Yehowih (Rechters 16:28)
יֱהוִה – Yehuwih (Genesis 15: 2)
יְהֹוִה – Yehowih (1Koningen 2:26)
יְהוִה – Yehwih (Ezechiël 24:24)

De reden dat dit een doodsteek is voor de naam Yehovah is dat Joodse schriftgeleerden nauwgezet waren in het kopiëren van Torah-rollen. Ze volgden een speciale 20-puntsprocedure en als er überhaupt fouten waren, moesten de fouten binnen 30 dagen worden verholpen, anders moest de hele boekrol worden begraven. Daarom lijkt het onmogelijk dat deze andere spellingsvarianten schrijffouten kunnen zijn die in de loop der jaren niet zijn gecorrigeerd, omdat alle rollen met fouten zouden moeten worden vernietigd. Daarom is de enige verklaring dat deze spellingsvarianten traditionalistisch qere / kativ zijn. (Het is niet verrassend dat dit ook precies is wat het reguliere judaïsme ons vertelt dat het is.)

Zodra we ons realiseren dat Yehovah (יְהֹוָה) is een qere / kativ die de ingewijde Jood vertelt om de naam van de Schepper uit te spreken als Adonai, dan kunnen we begrijpen dat Yehovah oorspronkelijk een christelijke fout was. De christenen gingen ervan uit dat de goddelijke naam moest worden uitgesproken als Yehovah, en Juda stond de christenen toe deze fout te maken vanwege zijn oude dogma’s dat alleen joden de goddelijke naam mogen spreken (en dat als niet-joodse christenen de goddelijke naam uitspreken, deze het). Dus liet broeder Juda de Efraïmieten hun fout maken (en heeft het misschien zelfs aangemoedigd).

Er zijn veel zeer verfijnde argumenten die kunnen worden aangevoerd als we toestaan dat de klinkerpunten in de discussie worden gebruikt, maar vanuit ons oogpunt zou dit geen zin hebben, aangezien de geschreven klinkerpunten pas in de middeleeuwen bestonden. . Al deze ‘argumenten van de klinkerpunten’ lopen leeg als we ons realiseren dat de klinkerpunten door mensen gemaakte toevoegingen aan de tekst zijn en niet echt thuishoren in de Schrift, maar alleen worden gebruikt omdat ze (voor het grootste deel) nuttig zijn. voor beginnende lezers die nog niet vloeiend Hebreeuws spreken. In het land Israël bijvoorbeeld worden klinkerpunten aan jonge kinderen geleerd, maar ze worden niet gebruikt na de eerste paar cijfers. Je ziet ze gewoon niet, behalve in boeken voor kinderen en voor degenen die Hebreeuws als extra taal leren.

Zoals we op andere plaatsen uitleggen, als we de extra klinkerpunten afschaffen, en de vier letters van de Goddelijke Naam gewoon soepel uit onze mond laten stromen, zullen de meeste mensen ontdekken dat ze als Jahweh of Yahuweh tevoorschijn komen, zonder fricatieven ( “V” klinkt).

Ondersteuning van de Dode Zeerollen

De Dode-Zeerollen lijken ook aan te geven dat de goddelijke naam werd weergegeven als Iao (Yaho).

Het is vermeldenswaard dat in Lev. iv, 27 (4Q120, fr. 20, 4) het Tetragram (de goddelijke naam JHWH) wordt semi-fonetisch weergegeven als Iao, en wordt niet, zoals later gebruikelijk was, vervangen door het Griekse Kurios (Heer).
[The Complete Dead Sea Scrolls in English, page 472]

Ondersteuning van Externe Bronnen

Er is ook veel bewijs uit externe bronnen dat de Goddelijke Naam oorspronkelijk werd uitgesproken als Yahweh of Yahuweh. De naam Yehovah komt bijvoorbeeld in geen enkel manuscript voor van vóór de 9e eeuw CE, maar Yahweh verschijnt al in de 2e eeuw CE. Laten we het volgende overwegen:

De uitspraak Jahweh wordt aangegeven door transliteratie van de naam in het Grieks in de vroegchristelijke literatuur, in de vorm iaoue (Clemens van Alexandrië) of iabe (Theodoret; tegen die tijd had Gk. B de uitspraak van v) … Strikt genomen is Jahweh de alleen ‘naam’ van God. In Genesis, waar het woord sem (‘naam’) wordt geassocieerd met het goddelijke wezen, is die naam Jahweh ”
[Eerdman’s Bible Dictionary, 1979 p. 478]

En:

Zo’n conclusie, waarbij “Jahweh” wordt gegeven als de uitspraak van de naam, wordt bevestigd door het getuigenis van de Vaders en niet-Joodse schrijvers, waar de vormen IAO, Yaho, Yaou, Yahouai en Yahoue voorkomen. Vooral belangrijk is de verklaring van Theodoret met betrekking tot Ex. lvi., als hij zegt: ‘de Samaritanen noemen het [the tetragrammaton] ‘Yabe’, noemen de Joden het ‘Aia’ … ”
[The New Schaff-Herzog Religious Encyclopedia, “Yahweh”, p. 471]

En:

De ware uitspraak van de naam JHWH is nooit verloren gegaan. Verschillende vroege Griekse schrijvers van de christelijke kerk getuigen dat de naam werd uitgesproken als “Jahweh”.
[Encyclopaedia Judaica, vol. 7, p. 680]

Bewijs van Algemeen Gebruik

Ten slotte zouden we eraan kunnen toevoegen dat we niet “Halleluyeh” (geprezen zij Yah) zeggen, maar Halleluyah (geprezen zij Yah). Als we in Strong’s Concordance kijken, zien we ook dat de uitdrukking “hovah” verwijst naar ruïne of onheil.

OT: 1943 hovah (ho-vaw ‘); een ander formulier voor OT: 1942; ruïneren:
KJV – kattenkwaad.

En hier is de referentie:

OT: 1942 havvah (hav-vaw ‘); uit OT: 1933 (in de zin van gretig begeren en haasten; impliciet vallen); verlangen; ook ruïneren:
KJV – rampspoed, ongerechtigheid, onheil, ondeugend (ding), ondeugendheid, ondeugend, kwaadaardig, pervers ding, substantie, zeer slechtheid.

Conclusie

Er is veel meer bewijs dat we hier zouden kunnen opnemen. In feite zou het gemakkelijk zijn om een heel boek over dit onderwerp te vullen. We zijn echter van mening dat het niet nodig is om een boek te vullen, omdat we voldoende bewijs hebben getoond dat de uitspraak Yehovah oorspronkelijk een christelijk misverstand was van de Joodse qere / kativ. יְהֹוָה, welke broer Judah vocaliseert als Adonai. We hebben ook aangetoond dat deze vocalisatie Adonai waarschijnlijk voortkomt uit een verlangen om de heidense naties en christenen te misleiden met betrekking tot de ware uitspraak van Yahweh’s naam, vanwege het verkeerde geloof van broeder Juda dat hij verondersteld wordt de Goddelijke Naam te verbergen voor de naties (omdat er is macht in de naam), en dat dit geloof van hem niet is wat Jahweh gebiedt.

Maleachi 2: 2
2 “Als u niet wilt horen, en als u het niet ter harte wilt nemen, om eer te geven aan mijn naam”, zegt de HEER van de legermachten, “zal ik een vloek over u zenden, en ik zal uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ze al vervloekt, want je neemt het niet ter harte. “

Maar ondanks dit alles is het beleid van Nazarener Israël met betrekking tot de heilige namen er een van verdraagzaamheid en opleiding, en het helpen van mensen om tot Jahweh’s waarheid te komen zoals de Geest hen leidt. Wij zijn van mening dat leiders en leraren de naam moeten uitspreken als Yahweh of Yahuweh. Als de gemeenteleden echter geloven dat de naam van de Schepper wordt uitgesproken als Yehovah, of Yahovah, of Yahuah (of een andere variant van de uitspraak), dan accepteren we je in liefde in het lichaam. Alleen, we staan niemand toe om les te geven, tenzij ze de naam Yahweh of Yahuweh gebruiken, om redenen die we in dit artikel hebben uitgelegd.

Shalom.

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give