Chapter 1:

Over Voorbestemming

This post is also available in: English Español Deutsch Indonesia српски Français Português

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.

Een van de eerste lessen van de Schrift is dat wij mensen, aan onze eigen apparaten overgelaten, een inherente neiging hebben om de verkeerde keuzes te maken. We kiezen wat goed zal voelen voor ons vlees, in plaats van wat juist is.

B’reisheet (Genesis) 3:6
6 Dus toen de vrouw zag dat de boom goed was voor voedsel, dat het aangenaam was voor de ogen, en een boom wenselijk om een wijze te maken, nam ze van haar vrucht en at. Ze gaf ook aan haar man met haar, en hij at.

Naast het feit dat een historische, letterlijke vrouw, de grote matriarch van de hele mensheid is ook symbolisch voor Israël. Hoewel de vrouw werd bedrogen, lijkt het ook duidelijk dat ze een persoonlijke vrije wil recht om te kiezen uitgeoefend.

Dat mannen en vrouwen vrije wilskeuze hebben, is duidelijk. Echter, hebben mannen niets meer dan vrije wil keuze? Kepha (Peter) vertelt ons dat het ministerie van Yeshua vóór de stichting van de wereld werd voorgehefd.

Kepha Aleph (1e Petrus) 1:20-21
20 Hij werd inderdaad voorgelet voor de stichting van de wereld, maar was in deze laatste tijden voor jullie duidelijk.
21 die door Hem in Elohim geloven, die Hem uit de dood ophief en Hem glorie gaf, zodat uw geloof en hoop in Elohim zijn.

Als Yeshua’s rol in de geschiedenis werd voorbestemd van vóór de stichting van de wereld, dan moet de rest van de acties van de mensheid meer zijn dan alleen de resultaten van de vrije wilskeuze. Hoewel Yeshua op het juiste moment op de juiste plaats was om de profetieën te vervullen, als de rest van de acties van de mensheid niet gescript is, hoe kan Jahweh dan weten dat Zijn volk zal zijn waar ze moeten zijn, wanneer ze daar moesten zijn, om zijn profetische woorden te vervullen?

Ephesim (Efeziërs) 1:3-6
3 Gezegend zijn de Elohim en Vader van onze Meester Yeshua Messias, die ons heeft gezegend met elke geestelijke zegen op de hemelse plaatsen in Messias,
4 net zoals Hij ons in Hem koos voor het fundament van de wereld, opdat wij uit elkaar en zonder schuld voor Hem in liefde zouden worden geplaatst,
5 ons voorbestemd om als zonen door Yeshua Messias aan Zichzelf te worden goedgekeurd, volgens het goede genoegen van Zijn wil,
6 tot de lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waardoor Hij ons in de Geliefde tot aanvaard heeft gemaakt.

Het heeft geen zin dat Jahweh de vervulling van Zijn woord aan het toeval overlaat. Shaul (Paulus) vertelt ons zelfs dat onze adoptie als zonen voorbestemd is. Nochtans, als onze goedkeuring als zonen voorbestemd is, dan op het hoogste niveau, maakt niemand van ons werkelijk een keus om Yeshua te goedkeuren of te verwerpen. Op het hoogste niveau moet onze keuze om verlossing te aanvaarden iets zijn dat ons als een geschenk wordt gegeven, zodanig dat we het niet kunnen verwerpen.

Qorintim Aleph (1e Korintiërs) 4:7
7 Voor wie maakt je verschillen van een ander? En wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Nu als u het inderdaad ontving, waarom schept u op alsof u het niet had ontvangen?

We weten dat de Schrift vol paradoxen zit, maar hoe kan de Schrift spreken over zowel de vrije wilskeuze van een man als over de voorbestemming van een man tot de adoptie als zonen? Als een man theoretisch kan kiezen tussen goed en kwaad, hoe kan zijn voorbestemming dan zeker zijn?

De oplossing is dat Jahweh zit buiten de tijd, en al weet alles wat er zal gebeuren voordat het gebeurt. Hij heeft de gebeurtenissen van onze tijd al in Zijn boek geschreven.

Tehillim (Psalmen) 139:16
16 Uw ogen zagen mijn substantie, die nog ongevormd was, en in Uw boek werden zij allen geschreven, de dagen die voor mij werden gevormd, toen er nog geen van hen waren.

Om ervoor te zorgen dat Zijn profetieën vervuld zullen worden, bepaalde Jahweh alles wat er ooit zal gebeuren. Dit is zo zeer het geval dat Hij zelfs weet wanneer de herten en de wilde berggeiten hun jongen zullen dragen.

Iyob (Job) 39:1-2
39:01 “Ken je de tijd dat de wilde berggeiten jong zijn? Of kun je markeren wanneer het herten bevallen?
2 u de maanden nummeren die zij vervullen? Of weet je hoe laat ze jong zijn?”

Sommige mensen denken dat er een logisch conflict is tussen voorbestemming en vrije wilskeuze, maar in werkelijkheid is er geen conflict. Dit komt omdat predestinatie groot genoeg is om rekening te houden met de vrije wilskeuze van de mens. Deze theorie zegt Jahweh al weet wie is en is niet voorbestemd om de goedkeuring als zonen, omdat Hij zit buiten de tijd, en heeft al gezien elke beslissing die we ooit zullen maken. Hij heeft de dingen op een bepaalde manier laten verlopen, om zijn volmaakte wil te vervullen.

Romim (Romeinen) 8:28-30 (van NASU)
28 En wij weten dat Elohim ervoor zorgt dat alle dingen ten goede samenwerken aan degenen die van Elohim houden, voor hen die volgens Zijn doel geroepen worden.
29 Voor degenen die Hij voordeed, was Hij ook voorbestemd om zich te conformeren aan het beeld van Zijn Zoon, zodat Hij de eerstgeborene onder vele broeders zou zijn;
30 en zij die Hij voorbestemd was, hij riep ook; en zij die Hij riep, rechtvaardigde Hij ook; en zij die Hij rechtvaardigde, verheerlijkte Hij ook.

Jahweh wist van tevoren dat het huis van Juda Yeshua zou verwerpen. Hij wilde dat Juda een tijd en met een doel verblind zou worden. Hij wilde zelfs dat de Joden op een dag Yeshua zouden accepteren, want Zijn roeping op Zijn volk is onherroepelijk.

Romim (Romeinen) 11:28-32
28 Wat het Goede Nieuws betreft, zijn zij vijanden voor jullie, maar wat de verkiezing betreft zijn zij geliefd omwille van de vaders.
29 Voor de geschenken en de roeping van Elohim zijn onherroepelijk.
30 Want zoals jullie ooit ongehoorzaam waren aan Elohim, maar nu genade hebben verkregen door hun ongehoorzaamheid,
31 zelfs zo zijn deze nu ook ongehoorzaam geweest, dat zij door de getoonde barmhartigheid ook genade kunnen verkrijgen.
32 Want Elohim heeft hen allen toegewijd aan ongehoorzaamheid, opdat Hij genade voor allen zou hebben.

Hoewel onze Joodse broeders hun vrije wilskeuze uitoefenden om Yeshua te verwerpen, kwam het niet als verrassing voor Jahweh Elohim. Hij wilde niet alleen dat het huis van Juda de verkeerde keuze zou maken, maar Hij stond het ook toe, zodat Zijn profetische woord vervuld kon worden. Alles gebeurde net zoals Jahweh Elohim had gepland voordat de aarde werd gecreëerd, en toch ontslaat dit ons niet van onze persoonlijke verantwoordelijkheden.

Romeinen 9:16-28 (aangepast van NASU)
16 Dus dan is het niet van hem die wil, noch van hem die loopt, maar van Elohim die genade toont.
17 Want de Schrift zegt tegen de farao: “Met dit doel heb ik u opgevoed, opdat ik mijn macht in u mag tonen en dat Mijn naam in de hele aarde kan worden verklaard.”
18 Daarom heeft Hij genade voor wie Hij wil, en wie Hij wil verhardt Hij.
19 U zult dan tegen mij zeggen: “Waarom vindt Hij nog steeds een fout? Want wie heeft zich verzet tegen Zijn wil?”
20 Maar o man, wie bent u om tegen Elohim te antwoorden? Zal het gevormde ding tegen hem zeggen wie het gevormd heeft, “Waarom heb je me zo gemaakt?”
21 Heeft de pottenbakker geen macht over de klei, van dezelfde knobbel om het ene vat ter ere en het andere voor schande te maken?
22 Wat als Elohim, hoewel hij bereid is zijn toorn te tonen en Zijn macht bekend te maken, met veel geduld schepen van toorn heeft doorstaan die op vernietiging voorbereid zijn?
23 En Hij deed dit om de rijkdommen van Zijn heerlijkheid bekend te maken op schepen van barmhartigheid, die Hij vooraf voorbereidde op heerlijkheid,
24 zelfs ons, die Hij ook riep, niet alleen uit joden, maar ook uit de heidenen.

Nochtans, terwijl Jahweh voorbestemde wat met Juda zou gebeuren, voorbestemde hij ook wat onder de Ephraimite mensen zou gebeuren.

25 Zoals Hij zegt ook in Hosea,
“Ik zal degenen die niet Mijn volk waren, ‘Mijn volk’ roepen en zij die niet geliefd was, ‘Geliefde.'”
26 “En het zal op de plaats zijn waar tot hen werd gezegd: “Jullie zijn geen Mijn volk, daar zullen zij zonen van de Levende Elohim worden genoemd.”
27 Jesaja schreeuwt uit over Israël,
“Hoewel het aantal zonen van Israël als het zand van de zee is, is het het overblijfsel dat gered zal worden;
28 Want Jahweh zal Zijn woord op aarde grondig en snel uitvoeren.”
(NASU gecorrigeerd voor namen)

Als Jahweh plannen heeft om Zijn volk te vervullen, dan is het alleen maar logisch dat de vrije wilskeuze die Hij ons geeft de vrije wilskeuze is die perfect in Zijn plannen werkt.

Ephesim (Efeziërs) 1:11
11 In Hem hebben wij ook een erfenis verkregen, die voorbestemd is volgens het doel van Hem, dat alle dingen volgens de raad van Zijn wil werkt.

De dingen die Jahweh Elohim doet zijn allemaal slechts een deel van een verborgen wijsheid die Hij voorbestemd van vóór het begin van de eeuwen.

Qorintim Aleph (1e Korintiërs) 2:6-7
6 Toch spreken wij wijsheid onder hen die volwassen zijn; een wijsheid, echter, niet van deze leeftijd noch van de heersers van deze leeftijd, die overgaan;
7 maar we spreken Elohim’s wijsheid in een mysterie, de verborgen wijsheid die Elohim voorbestemd voor de eeuwen aan onze glorie ….
(NASU gecorrigeerd voor namen)

Als onze erfenis is voorbestemd volgens Jahweh’s grote doel, dan moeten onze keuzes in overeenstemming zijn met Zijn wil. In feite vertelt Shaul ons dat al onze vrije wilskeuzes, inclusief onze keuze om Yeshua te accepteren of te verwerpen, werden vastgesteld volgens Jahweh’s doeleinden nog voordat de tijd begon.

TimaTheus Bet (2e Timotheüs) 1:8-9
8 Schaam je daarom niet voor het getuigenis van onze Meester, noch voor mij zijn gevangene, maar deel met mij in het lijden voor het Goede Nieuws volgens de macht van Elohim,
9 die ons heeft gered en ons heeft geroepen met een braakliggend roeping, niet volgens onze werken, maar volgens Zijn eigen doel en genade die ons in Messias Yeshua werd gegeven voordat de tijd begon….

Als we bereid zijn om het te accepteren, Jahweh is zo volledig soeverein dat zelfs een mus niet op de grond valt, tenzij Hij het wil. Zelfs het aantal haren op ons hoofd is allemaal vooraf bepaald voor ons.

Mattithyahu (Mattheüs) 10:29-30
“Zijn niet twee mussen verkocht voor een koperen munt? Maar geen van hen valt op de grond, afgezien van de wil van je Vader.
30 Maar de haren van je hoofd zijn allemaal genummerd.”

Wanneer voor het eerst blootgesteld aan predestinatie, kan het concept lijken verontrustend, en zelfs beangstigend. Echter, zodra we wennen aan het idee, dan kunnen we beginnen te ontspannen in de wetenschap dat Jahweh is volledig soeverein over het universum. Niets dat ooit gebeurt vond bij toeval plaats, maar alleen door Zijn plezier. Wanneer we ons dit realiseren, dan kunnen we beginnen te ontspannen in de wetenschap dat Jahweh alles perfect onder controle heeft, en dat Zijn volmaakte wil altijd wordt gedaan, op aarde zoals het is in de hemel.

Yeshayahu (Jesaja) 46:9-10
9 Denk aan de vroegere dingen van vroeger, want ik ben Elohim, en er is geen andere; Ik ben Elohim, en er is niemand zoals ik,
10 Het einde verklaren vanaf het begin, en van de oudheid dingen die nog niet gedaan zijn, zeggende: “Mijn raad zal staan, en al mijn plezier dat ik zal doen….’

Als Jahweh zo volledig de leiding heeft over de wereld dat er niets gebeurt behalve Zijn wil, dan is het onze plicht om Hem te prijzen; want het was puur door Zijn genade en volmaakte wil dat Hij ons het prachtige gedeelte en de erfenis heeft gegeven die Hij heeft.

Devarim (Deuteronomium) 32:8-9
8 Toen de Allerhoogste hun erfenis aan de volken verdeelden, toen Hij de zonen van Adam scheidde, stelde Hij de grenzen van de volkeren vast op basis van het aantal kinderen van Israël.
9 Voor Jahweh’s gedeelte is Zijn volk. Jacob is de plaats van Zijn erfenis.

Hij had ons net zo goed ons deel in de naties kunnen geven. Hij koos ons echter, en houdt eerst van ons en gaf ons het eeuwige leven. Daarom, hoe groot is onze schuld aan Hem?

Zodra we beseffen hoe volledig de leiding Jahweh is, echte nederigheid wordt veel gemakkelijker. Ook wordt het duidelijk dat wanneer we geconfronteerd worden met overweldigende problemen, of als individuen, of als een natie, het eerste wat we moeten doen is om ons tot Hem te wenden in gebed.

Divre HaYamim Bet (2 Chron.) 7:13-14
13 Wanneer ik de hemel besmeed en er is geen regen, of de sprinkhanen bevelen om het land te verslinden, of pest onder Mijn volk te sturen,
14 Als Mijn volk, die door Mijn naam geroepen wordt, zich zal vernederen, en mijn gezicht zal bidden en zoeken, en zich van hun slechte wegen zal afkeren, dan zal ik uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land genezen.

Terwijl Satan is degene die alle problemen veroorzaakt, geen probleem bestaat, maar dat Jahweh onze Elohim staat het toe. En daarom moeten we ons tot Hem wenden om problemen af te wenden en Hem eerst te zoeken.

Als we begrijpen hoe gescript leven is, dan kunnen we bedanken voor alle dingen.

Thessaloniqim Bet (2 Thess.) 2:13-14
13 Maar wij zijn gebonden om Elohim altijd voor u te danken, broeders geliefd bij Jahweh, omdat Elohim u vanaf het begin koos voor verlossing door heiliging door de Geest en geloof in de waarheid,
14 waarop Hij u door ons Goed Nieuws riep, voor het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Meester Yeshua Messias.

If these works have been a help to you and your walk with our Messiah, Yeshua, please consider donating. Give