Chapter 12:

Geen Andere Stichting

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.”

In “The Separation of Assembly and State” lieten we zien hoe jodendom, katholicisme, islam en protestantisme zijn als vier clusters van pijlen die elk hebben gemist de bullseye een beetje. Het jodendom mist het merk in dat het beweert Jahweh gaf de rabbijnen de bevoegdheid om de Thora te herschrijven. Katholicisme mist het merk in dat het beweert Jahweh gaf het gezag om de Thora te herschrijven aan de paus. De islam leert de verkeerde Thora helemaal, omdat ze de verkeerde profeet (en de verkeerde Elohim) volgen, terwijl het protestantisme de satanische leer heeft aangenomen: Ieder zijn eigen, en geen mens heeft het recht om iemand anders te beoordelen, of om Jahweh’s wetten af te dwingen!

Een politiek vacuüm ontstond toen de protestanten Jahweh’s koningen afwezen. Plotseling moesten de protestanten een vervangende vorm van leiderschap vinden – en Satan geeft ons graag vervangers voor de dingen die Jahweh ons vertelt te doen. In Amerika richtten de Founding Fathers een Democratische republiek in Romeinse stijl op. Satan hield hiervan, omdat democratische republieken in Romeinse stijl gebaseerd zijn op het idee dat mannen beter weten hoe ze zichzelf moeten regeren dan Jahweh. Daarom is democratie, als we bereid zijn het te accepteren, gewoon een andere vorm van geloven dat we als Elohim zijn, wetende dat het verschil tussen goed en kwaad.

B’reisheet (Genesis) 3:4-5
4 En de slang zei tot de vrouw: “Jullie zullen zeker niet sterven:
5 Want Elohim weet dat op de dag dat jullie ervan eten, jullie ogen geopend zullen worden, en dat jullie als Elohim zullen zijn, goed en kwaad kennend.”

Romeinse republieken zijn gebaseerd op het idee dat mannen kunnen doen wat ze willen, zolang de meerderheid het ermee eens is. Echter, voor hen om het eens moeten ze ook compromissen met elkaar (dat is waarom ze zeggen: “Compromis is de essentie van de deal”). In business compromis werkt, maar in de overheid is dit een fout, omdat compromitterende op Jahweh’s manieren om mannen te behagen is een andere manier om te zeggen “man-verheugend.”

Galatim (Galaten) 1:10
10 Want overtuig ik nu mannen, of Elohim? Of probeer ik mannen te behagen? Want als ik nog steeds mannen zou bevielen, zou ik geen bondig van Messias zijn.

Mens aangenaam is een voorwaarde voor elke populistische, democratische en / of Romeinse stijl republiek (zelfs als de burgers protestanten), want om de stemming te winnen, moet je het grootste aantal mensen te behagen (of op zijn minst, ontevreden het minste aantal mensen). Dit systeem van mens-verheugend gaf de illusie van werkbaarheid in de vroege jaren van de Amerikaanse republiek omdat de meerderheid van de bevolking minstens nominaal Christelijk was, en over een groot aantal dingen kon akkoord gaan. Nochtans, zoals wij in “De Scheiding van Assemblage en Staat,” wanneer er geen Christelijke koning is, houdt niets de mensen tegen weg van Jahweh, en na hun eigen genoegen zoekend en lusten (aangezien het in Amerika en het democratische Westen vandaag is).

Zowel protestantisme als Romeinse republieken zijn gebaseerd op een afwijzing van Jahweh’s regeringsvorm, namelijk theocratie. Interessant is dat dit de reden is waarom democratie nooit echt aanslaat in de islamitische samenleving. Hoewel onze Ismaëlite neven Jahweh niet kennen, accepteren ze de theocratie veel beter.

In tegenstelling tot het moderne protestantisme, de islam leert de praktijk van een levensstijl. Veel meer dan alleen een dag van aanbidding en rust, deze levensstijl regelt alles wat ze doen. Dit is zeer veel een principe Van Thora (hoewel het droevig in Mohammedanisme verkeerd wordt toegepast).

In de christelijke wereld vraagt het idee van rentmeesterschap om alle levensenergie en -capaciteiten te beheren om de Grote Commissie te bevorderen en Zijn koninkrijk te vestigen. Nochtans, terwijl een paar Christenen proberen om dit principe in praktijk te brengen, is het niveau van Christelijk rentmeesterschap bijna een grap in vergelijking met het niveau van toewijding dat door onze Islamitische neven wordt getoond. Onze islamitische neven wijden hun hele leven aan de praktijk van de jihad, hun corrupte versie van de Grote Commissie. Ter vergelijking, met uitzondering van een paar zendelingen en monniken, lijkt de protestantse inzet enigszins gebrek aan.

Er is een politiek incorrecte grap die gaat zoiets als dit: In de hemel, de politie zijn allemaal Engels, de bedrijven zijn allemaal Duits, en de koks zijn allemaal Frans- maar in de hel, de koks zijn Engels, de politieagenten zijn allemaal Duits, en de bedrijven zijn allemaal Frans. We zouden soortgelijke grappen en vergelijkingen kunnen maken over de monotheïstische religies van de wereld.

Terwijl het Jodendom nog steeds gelooft in het houden van de Thora, veranderen ze het om zichzelf aan te passen. Terwijl het katholicisme nog gelooft in het aanbidden van een Joodse Messias, hebben zij hem veranderd in een wetteloze Grieks-Roman heiden. Terwijl de islam nog steeds gelooft in onderwerping aan een elohim, en in het wijden aan het bevorderen van een koninkrijk, kregen ze de verkeerde – en terwijl het protestantisme gelooft in het beoefenen van liefde, vergaten ze dat Jahweh weet dat we van Hem houden als we Zijn bevelen gehoorzamen.

Yochanan (John) 14:15
15 “Als u Mij liefhebt, onderneem dan mijn geboden.”

Kinderen denken dat hun ouders van ze houden als hun ouders ze goede dingen geven, en wanneer ze de regels voor hen buigen. Echter, in tegenstelling, ouders weten dat hun kinderen van hen houden als ze gelukkig doen wat ze gevraagd worden. Protestanten vergeten dat bij de vaststelling van de democratische en satanische motto, “Aan elk zijn eigen, en niet oordelen!” ze zijn het er in wezen over eens dat ze moeten kunnen doen wat ze willen, hoe ze willen- en dat als anderen een oogje dichtknijpen voor hun falen om Jahweh’s Thora te gehoorzamen, zullen ze de gunst terug. Jahweh ziet deze weigering echter niet om Zijn wetten te gehoorzamen en Zijn oordelen en decreten uit te voeren, als liefde.

Yeshua houdt zoveel van ons dat Hij bereid was voor ons te sterven, en we voelen Zijn liefde – maar hoeveel van ons tonen werkelijk onze liefde voor Hem door ons leven voor Hem neer te leggen en de Grote Commissie uit te voeren, zoals Hij vraagt? Hoeveel van ons hebben echt rentmeester al onze levensenergie, zodat we Jahweh dienen met alles wat we hebben?

Devarim (Deuteronomium) 6:5
5 “Je zult Jahweh je Elohim liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, en met al je kracht.”

Dus nu komen we bij de vijfde cluster van pijlen, dat is de Messiaanse beweging. Wij Messianics zouden kunnen denken dat we van Jahweh houden met alles wat we hebben, maar doen we dat echt? Als we goed kijken, zijn er dan geen enkele kritische meningsverschillen tussen wat we weten dat de Thora zegt, en wat we eigenlijk doen? Het is dit verschil tussen wat we weten dat we moeten doen, en wat we eigenlijk doen, waarin Satan woont.

Ya’akov (Jakobus) 4:17
17 Daarom, aan hem die weet om goed te doen en doet het niet, voor hem is het zonde.

De Protestantse Reformatie begon toen een monnik genaamd Maarten Luther vond een aantal discrepanties tussen wat de Schrift zei, en wat de kerk in zijn tijd aan het doen was. Hij vond het een probleem dat de kerk iets anders deed dan wat in zijn boek stond – en hij kon er niet mee leven. Hoe zit het met ons?

Broeder, als we kijken naar wat de apostelen in de eerste eeuw deden, en het vergelijken met de manier waarop we dingen doen in de Messiaanse wereld van vandaag, is het dan hetzelfde? Ik zou rechtvaardigen dat er een aantal enorme verschillen- en dat Jahweh zal ons verantwoordelijk houden, omdat we niet echt doen wat de Schrift zegt te doen.

Ik ben onlangs naar een toespraak geweest door een onafhankelijke minister. Hij sprak over de deugden van onafhankelijk zijn (wat betekent dat hij theoretisch aan niemand verantwoording afdraagt). Hij bagatelliseerde ook het feit dat zijn huwelijk net was uit elkaar, omdat hij er was om mensen zijn boek te laten kopen. Terwijl ik daar zat te luisteren, bleef ik me afvragen of dit is hoe de apostelen dingen zouden doen, als ze hier vandaag waren?

TimaTheus Aleph (1 Timoteüs) 3:2-5
2 Een opzichter moet dan onschuldig zijn, de echtgenoot van één vrouw, gematigd, nuchter, van goed gedrag, gastvrij, in staat om les te geven;
3 niet gegeven aan wijn, niet gewelddadig, niet hebzuchtig voor geld, maar zacht, niet ruziënd, niet begerig;
4 een die regels zijn eigen huis goed, met zijn kinderen in onderwerping met alle eerbied
5 (want als een man niet weet hoe hij zijn eigen huis moet regeren, hoe zal hij dan zorgen voor de assemblage van Elohim?) ….

Het concept hier is dat wanneer een mens in leiding is, en voor de assemblage opstaat, hij als voorbeeld aan anderen wordt gehouden, of hij het leuk vindt of niet. En als een man wordt opgehouden als een voorbeeld voor de kudde, dan lijkt het verkeerd voor hem om weg te leggen het feit dat zijn huwelijk net mislukt (zodat hij kan verkopen zijn boeken). Verder is het verkeerd dat hij een onafhankelijke minister is.

Broeders, als we Jahweh willen dienen, moeten we Hem dan niet dienen op een goede onderbouwing? En geen andere stichting kan een mens leggen dan dat wat al gelegd is- namelijk Yeshua Messias.

Qorintim Aleph (1 Korintiërs) 3:11
11 Want niemand anders kan leggen dan wat gelegd wordt, namelijk Yeshua Messias.

Shaul zegt dat wanneer we bouwen op deze stichting, ons werk zal worden getest, en bewezen als door vuur. Als we bouwen in hout, hooi en stoppels, dan terwijl we kunnen worden gered op het einde, zullen we ook lijden een verlies.

Qorintim Aleph (1 Korintiërs) 3:12-15
12 Nu als iemand bouwt op deze stichting met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi, stro,
13 ieders werk zal duidelijk worden; want de Dag zal het verklaren, omdat het door vuur zal worden geopenbaard; en het vuur zal ieders werk testen, van wat voor soort het is.
14 Als iemands werk dat hij erop heeft gebouwd standhoudt, zal hij een beloning ontvangen.
15 Als iemands werk wordt verbrand, zal hij verlies lijden; maar hij zelf zal gered worden, maar toch door vuur.

Shaul vertelt ons dat wij de tempel van de levende Elohim zijn, en de Geest van Elohim woont in ons.

Qorintim Aleph (1 Korintiërs) 3:16-17
16 Weet u niet dat u de tempel van Elohim bent en dat de Geest van Elohim in u woont?
17 Als iemand de tempel van Elohim bezoedelt, zal Elohim hem vernietigen. Want de tempel van Elohim is apart gezet, welke tempel je bent.

Maar merk op dat we niet veel verschillende tempels (of veel verschillende lichamen) zijn – integendeel, we worden geroepen om één enkele tempel en één lichaam te zijn. Dit vereist dat we verbonden zijn met de rest van het lichaam, en op de juiste manier. Om te suggereren dat Yeshua’s lichaam onafhankelijke ledematen kan hebben is absurd- alsof Zijn lichaam kan worden samengesteld uit een aantal verschillende lichaamsdelen die niet in contact met elkaar, en die niet worden gecoördineerd op enigerlei wijze (dat is een eerlijke beschrijving van de Messiaanse beweging vandaag).

Hoe kunnen onafhankelijke ministers Jahweh echt dienen? Als Jahweh een grote Herder was met 144.000 schapen, zou Hij dan blij zijn met onafhankelijke ondersheerders die concurreerden over welk schaap van wie was? Zou Hij niet veel blijer zijn als Zijn dienaren zich allemaal vernederden en besloten zich te organiseren, om te zien hoeveel beter ze zijn schapen konden dienen, als ze allemaal samenwerkten?

Kan een wereldlijk bedrijf functioneren als de werknemers niet samenwerken? En als wereldse werknemers moeten samenwerken om een bedrijf te laten functioneren, hoeveel meer moeten Jahweh’s herders dan allemaal samenwerken, in plaats van zelfstandig te opereren?

We leven stenen in Zijn tempel, en Shaul zegt dat we moeten worden geplaatst op de stichting van de apostelen en profeten, met Yeshua Messias Zelf als de belangrijkste hoeksteen.

Efeze (Efeziërs) 2:19-22
19 Nu, daarom, zijn u niet langer vreemden en buitenlanders, maar medeburgers met de heiligen en leden van het huishouden van Elohim,
20 zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, Yeshua Messias Zelf is de belangrijkste hoeksteen,
21 in wie het hele gebouw, wordt gemonteerd in elkaar, groeit uit tot een set apart tempel in de Meester,
22 waarin jullie ook samen worden gebouwd voor een woonplaats van Elohim in de Geest.

Maar als de Messiaanse beweging is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarom zien we dan nooit apostelen en profeten in deze beweging? Is het niet echt beter om te zeggen dat we zijn gebouwd op de basis van de onafhankelijke boek-en tape verkopers?

Broeder, in alle ernst, op wat voor soort stichting bouwen we voort? Als we georganiseerd zijn rond het boek en tape verkopers, in plaats van de apostelen en de profeten, hoe zal ons werk staan, in de dag dat Jahweh test ons werk door vuur? En hoe zal Jahweh gelukkig zijn, als we niet doen wat Zijn woord zegt te doen?

Zoals we uitleggen in Openbaring en de Eindtijden, zal seal 6 worden gekenmerkt door een nucleaire gebeurtenis (althans in het Midden-Oosten, als het geen nucleaire wereldoorlog is).

Hitgalut (Openbaring) 6:12-17
12 Ik keek toen Hij het zesde zegel opende, en zie, er was een grote aardbeving; en de zon werd zwart als zakdoek van haar, en de maan werd als bloed.
13 En de hemelsterren vielen op de aarde, terwijl een vijgenboom zijn late vijgen laat vallen wanneer hij wordt geschud door een machtige wind.
14 Toen trok de hemel zich terug als een rol toen deze werd opgerold, en elke berg en het eiland werd van zijn plaats verplaatst.
15 En de koningen van de aarde, de grote mannen, de rijke mannen, de commandanten, de machtige mannen, elke slaaf en elke vrije man, verborg zich in de grotten en in de rotsen van de bergen,
16 en zei tot de bergen en rotsen: “Val op ons en verberg ons voor het gezicht van Hem die op de troon zit en uit de toorn van het Lam!
17 Want de grote dag van Zijn toorn is gekomen en wie is in staat om te staan?”

Zoals we uitleggen in Openbaring en de Eindtijden, de aardbeving die plaatsvindt op seal 6 waarschijnlijk verwijst naar een shakeup in de sociale orde. Dit kan dezelfde shakeup zijn die plaatsvindt in Ezechiël 37, wat leidt tot de vorming van de Stok van Efraïm.

Yehezqel (Ezechiël) 37:7
7 Dus profeteerde ik zoals ik werd bevolen; en toen ik profeteerde, was er een geluid, en plotseling een rammelend [shaking] ; en de botten kwamen samen, van been tot been.

In Ezechiël 37:7 verwijzen de “botten” naar de leiding. Wanneer de VN op volle kracht komt, en een eenwereldreligie instituten, zal er een schreeuw van de mensen zijn voor hun leiders om iets te doen om de beweging samen te brengen. Dit zal echter niet mogelijk zijn, zolang elke onafhankelijke minister de woorden van Jahweh probeert uit te leggen, om zijn eigen boek- en tapeverkoop te maximaliseren. Geen enkele vakbond zal uiteindelijk mogelijk zijn op de basis van het boek en tape verkopers.

De enige oplossing zal zijn dat de leiding stopt met het spelen van onafhankelijke spelletjes en samen komt op het fundament van de apostelen en de profeten. In plaats van te proberen geld te verdienen met de gratis gave, zullen ministers vrij moeten geven van wat ze vrij hebben ontvangen, en vertrouwen in Jahweh om te voorzien in hun behoeften door middel van de tiende, het geschenk, en het aanbod.

Mattityahu (Mattheüs) 10:7-8
7 “En terwijl u gaat, prediken, zeggende: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.”
8 Genees de zieken, reinig de melaatsen, verhoog de doden, verduit demonen. Vrij hebt jullie ontvangen, vrij geven.”

En van hun kant, de mensen zullen moeten serieus te krijgen ook. Zij zullen moeten stoppen met het helpen en medeplichtigheid aan het boek en de bandverkopers in hun streven om het fundament van de apostelen en profeten te vervangen door de basis van het boek en tapeverkopers – want geen enkele andere stichting kan een mens leggen, dan wat al is gelegd – het fundament van de apostelen en de profeten, Yeshua Messias zelf is de belangrijkste hoeksteen.

Efeze (Efeziërs) 2:19-22
19 Nu, daarom, zijn u niet langer vreemden en buitenlanders, maar medeburgers met de heiligen en leden van het huishouden van Elohim,
20 zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, Yeshua Messias Zelf is de belangrijkste hoeksteen,
21 in wie het hele gebouw, wordt gemonteerd in elkaar, groeit uit tot een set apart tempel in de Meester,
22 waarin jullie ook samen worden gebouwd voor een woonplaats van Elohim in de Geest.

De apostelen zouden in opstand komen als ze vandaag terug zouden komen, en zien wat een corrupte, egoïstische variatie van het geloof de boekverkopers hebben gemaakt met het bloed van Yeshua.

Philippim (Filippenzen) 3:18-19
18 Voor velen lopen, van wie ik u vaak heb verteld, en u nu zelfs huilend vertellen, dat zij de vijanden zijn van de ring van Messias:
19 wiens einde vernietiging is, wiens elohim hun buik is, en wiens heerlijkheid in hun schaamte is — die hun geest op aardse dingen zetten.

En van zijn kant zou Yeshua woedend zijn.

Yochanan (Johannes) 2:14-16
14 En Hij vond in de tempel degenen die ossen en schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars die zaken deden.
15 Toen Hij een zweep van koorden had gemaakt, dreef Hij hen allen uit de tempel, met de schapen en de ossen, en goot het geld van de wisselaars uit en kantelde de tafels.
16 En Hij zei tot hen die duiven verkochten: “Neem deze dingen weg! Maak van het huis van Mijn Vader geen huis van koopwaar!”

Zoals ik zat daar te luisteren naar het boek verkoper uit te leggen zijn echtscheiding, en ontslaan zijn behoefte om in de juiste verantwoording aan andere ministers Jahweh’s, ik kon het niet helpen, maar denk dat positieve verandering niet zou plaatsvinden totdat de mensen eiste het. Als je naar een supermarkt gaat, is al het verse, gezonde voedsel rond de randen van de winkel – en het centrum van de winkel zit vol met gangpad bij het gangpad van voorbewerkt, suikerhoudende junkfood dat je gezondheid zal ruïneren – en toch dragen de supermarkten het allemaal, want dat is wat de mensen willen eten. De Messiaanse wereld is vrijwel hetzelfde.

Als wij Zijn volk eisen dat onze predikanten het allemaal bij elkaar krijgen, en in de juiste relatie komen op het fundament van de apostelen en de profeten (en weigeren onafhankelijke boekverkopers te steunen), dan zullen we (en alleen dan) het soort eenheid hebben waar iedereen naar hunkert, maar die onafhankelijke boek merchandising nooit zal kunnen leveren.

Yeshua vertelt over het belang van het bouwen van een huis op de juiste basis.

Mattityahu (Mattheüs) 7:24-27
24 “Daarom zal wie deze uitspraken van mij hoort, en ze doet, ik zal hem innen met een wijze man die zijn huis op de rots bouwde:
25 en de regen daalde neer, de overstromingen kwamen, en de wind blies en sloeg op dat huis; en het viel niet, want het werd gebaseerd op de rots.
26 “Maar iedereen die deze uitspraken van mij hoort, en ze niet doet, zal als een dwaze man zijn die zijn huis op het zand bouwde:
27 en de regen daalde neer, de overstromingen kwamen, en de wind blies en sloeg op dat huis; en het viel. En groot was de val.”

Vriend, op welke stichting bouw je je huis van aanbidding? Bouwt u voort op het fundament van de apostelen en profeten, met Messias Yeshua als belangrijkste hoeksteen? En bent u rent al uw leven energieën en middelen in de richting van het bevorderen van de Grote Commissie door middel van de vijfvoudige bediening? Of bouwt u een koffiehuis gemeenschap op de stichting van het boek en tape handelaren?

Kies uw stichting verstandig, want geen enkele andere stichting kan een mens leggen, dan dat wat al is gelegd. Als het niet voldoet aan het voorbeeld dat de apostelen ons in de eerste eeuw hebben gegeven, is het verkeerd.

If these works have blessed you in your walk with our Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give