Chapter 14:

Herstellen van Rechtvaardig Geld

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.”

Jahweh vertelt ons om eerlijke schalen te hebben, en om geen onrecht in meting van lengte, gewicht, of volume te doen.

Leviticus 19:35-36
35 “U zult geen onrecht in oordeel, in meting van lengte, gewicht, of volume doen.
36 U zult eerlijke schalen, eerlijke gewichten, een eerlijke ephah en een eerlijke hin hebben: ik ben Jahweh uw Elohim, die u uit het land Egypte heeft gehaald.”
35 לֹא תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט | בַּמִּדָּה בַּמִּשְׁקָל וּבַמְּשׂוּרָה:
36 מֹאזְנֵי צֶדֶק אַבְנֵי צֶדֶק אֵיפַת צֶדֶק וְהִין צֶדֶק יִהְיֶה לָכֶם | אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם

Het onderwerp hier is geld. Jahweh zegt dat we volkomen eerlijk moeten zijn wanneer we hoeveelheden goederen meten, en ook om eerlijk te zijn bij het meten van de betaling van goud en zilver. Hij vindt dit zo belangrijk dat wie zich ongerechtvaardigd gedraagt met geld een gruwel is in Zijn ogen.

Devarim (Deuteronomium) 25:13-16
13 “U zult niet in uw zak verschillende gewichten, een zware en een licht.
14 U zult geen verschillende maatregelen in uw huis hebben, een grote en een kleine.
15 U zult een perfect en rechtvaardig gewicht hebben, een perfecte en rechtvaardige maatregel, opdat uw dagen verlengd kunnen worden in het land dat Jahweh uw Elohim u geeft.
16 Voor allen die zulke dingen doen, allen die zich onrechtvaardig gedragen, zijn een gruwel voor Jahweh uw Elohim.

In vers 15 zien we een gebod met een belofte. Jahweh vertelt ons dat als we willen dat onze dagen lang zijn, we perfecte en alleen gewichten en maatregelen moeten gebruiken. Als we een lang en vreedzaam leven willen, moeten we op geldkwesties goed letten. Dit is ongeveer net zo ernstig een gezondheidswaarschuwing als er is; en zoals we zullen zien, heeft de Amerikaanse samenleving over de lijn op een aantal angstaanjagende en catastrofale manieren.

In Jahweh’s manier van denken, kan men vertellen hoe rechtvaardig een natie is (en of het kan worden verwacht om te overleven, in de meest letterlijke termen) door het onderzoeken van haar geld. Elke maat van waarde is om rechtvaardig, en perfect. Omdat Jahweh’s wetten geen verjaringstermijn hebben, is deze regel tijdloos, en het zal zelfs in de komende Millennial Tempel nog steeds van toepassing zijn.

Yehezqel (Ezechiël) 45:9-10
9 ‘Aldus zegt Jahweh Elohim: “Genoeg, O prinsen van Israël! Verwijder geweld en plundering, voer gerechtigheid en gerechtigheid uit en stop met het onteigenen van Mijn volk”, zegt Jahweh Elohim.
10 “U zult eerlijke schalen, een eerlijke ephah, en een eerlijk bad hebben.”

Let op:

 1. In de dagen van de Duizendjarige Tempel,
 2. Jahweh zal onze leiders vertellen om het geweld te stoppen, om te stoppen met plunderen, en ook om te stoppen met het onteigenen van Zijn volk
 3. door eerlijke waardemaatregelen te herstellen (d.w.z. door eerlijk geld te herstellen).

Dus als Israël in de toekomst eerlijk geld zal hebben, en als het hebben van dit eerlijke geld zal stoppen met het plunderen, het geweld en de onteigening, dan moeten de volgende dingen logischerwijs waar zijn:

 • A. We hebben nu geen eerlijk geld; En
 • B. Omdat we nu geen eerlijk geld hebben, hebben we geweld, plundering en onrecht onder onze mensen; En
 • C. omdat we geen eerlijk geld hebben, zullen we waarschijnlijk blijven worden onteigend totdat Jahweh commando’s onze
 • komende prinsen om eerlijk geld te herstellen.

Dus als we eerlijk geld nodig hebben om in vrede van een lang leven te genieten en niet meer onteigend te zijn, wat is er dan nodig om eerlijk geld in de ogen van Jahweh te hebben? En hoe verschilt het van het geld dat we nu hebben?

Micah vertelt ons dat we rechtvaardig moeten doen, om genade lief te hebben, en nederig te lopen met Jahweh onze Elohim.

Micah 6:8-16
8 Hij heeft jullie laten zien, O man, wat goed is; En wat vraagt Jahweh van je, maar om rechtvaardig te doen, om genade lief te hebben, en nederig te lopen met je Elohim?

Realiseren we ons dat Micah het in zijn context over geld heeft? Maar hoe houden we van genade, en lopen nederig, met geld? Jahweh geeft ons een mysterieus antwoord.

9 Jahweh’s stem huilt naar de stad – “Wijsheid zal zien Uw naam: Hoor de staaf! Wie heeft het benoemd?

Wat betekent Jahweh, “Hoor de staaf”? Wanneer een kind zijn ouders niet gehoorzaamt, wordt hij gecorrigeerd met een staaf van discipline (b.v. Spreuken 13:24, 22:15). Op dezelfde manier, Jahweh disciplines Zijn kinderen als ze ongehoorzaam Hem. En net zoals elk wijs kind probeert te ontdekken wat hem heeft geslagen (zodat hij kan voorkomen dat hij in de toekomst een pak slaag krijgt), zien en horen de mensen van Jahweh ook de naam van Jahweh’s hengel, die wordt gestuurd om degenen te straffen die de schatten van goddeloosheid verzamelen, en die de “korte maatregel gebruiken die een gruwel is.”

10 Zijn er nog de schatten van goddeloosheid in het huis van de goddelozen, en de korte maatregel die een gruwel is?
11 Zal ik zuivere wegen tellen met de goddeloze schubben, en met de zak van bedrieglijke gewichten?

Jahweh vertelt ons dat Hij niemand zal tellen die slechte schubben gebruikt, of die een “zak van bedrieglijke gewichten” als zuiver heeft. Maar als we niet langer zilver en goud op schalen wegen als we onze goederen op de markt kopen, waar heeft Yahweh het dan over? En hoe kunnen we schuldig zijn aan het gebruik van slechte schalen (en bedrieglijke gewichten) in een samenleving waar we gebruik maken van elektronisch geld?

12 Want haar rijke mannen zijn vol geweld, haar inwoners hebben leugens gesproken en hun tong is bedrieglijk in hun mond.
13 Daarom zal ik u ook ziek maken door u te slaan, door u verlaten te maken vanwege uw zonden.

Waarom zegt Jahweh dat onze rijke mannen vol geweld zitten en dat we leugens hebben gesproken? En waarom zegt Hij dat al onze tongen bedrieglijk zijn in onze mond? En waarom zegt Hij dat wij allemaal gestraft moeten worden, terwijl alleen de rijke mannen vol geweld zijn?
Koning Omri leefde zo’n 150 jaar voor Micah, en toch werden de ‘statuten van Omri’ en de ‘werken van Achab’s huis’ nog steeds bewaard in Micah’s tijd. Jahweh zei dat omdat de mensen nog steeds deze dingen deden, er honger en verwoesting in het land zou zijn.

14 U zult eten, maar niet tevreden zijn; honger zal in jullie midden zijn. Jullie mogen er een wegdragen, maar jullie zullen ze niet redden. En wat je doet redden ik zal overgeven aan het zwaard.
15 “U zult zaaien, maar niet oogsten; jullie zullen de olijven betreden, maar niet zelf met olie zalven; en maak zoete wijn, maar drink geen wijn.
16 Voor de statuten van Omri worden gehouden; alle werken van Het huis van Achab worden gedaan; en u loopt in hun raad, opdat ik u een verlatenheid, en uw bewoners een sisting kan maken. Daarom zult u het verwijt van Mijn volk dragen.”

Wat zijn deze ‘statuten van Omri’? De Schrift geeft ons niet veel details. Aan de oppervlakte lijkt Omri slechts een kleine koning te zijn die zes jaar lang het Noordelijke Koninkrijk Efraïm (Israël) regeerde.

Melachim Aleph (1e Koningen) 16:25-28
23 In het eenendertigste jaar van Asa koning van Juda, Omri werd koning over Israël, en regeerde twaalf jaar. Zes jaar regeerde hij in Tirzah.
24 En hij kocht de heuvel van Samaria van Shemer voor twee talenten van zilver; toen bouwde hij op de heuvel, en riep de naam van de stad die hij bouwde, Samaria, naar de naam van Shemer, eigenaar van de heuvel.
25 Omri deed kwaad in de ogen van Jahweh, en deed erger dan allen die voor hem waren.
26 Want hij liep op alle manieren van Jeroboam de zoon van Nebat, en in zijn zonde waardoor hij Israël zonde had gemaakt, waardoor Jahweh Elohim van Israël tot woede met hun afgoden werd aangenomen.
27 Nu de rest van de daden van Omri die hij deed, en de macht die hij toonde, zijn zij niet geschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Israël?
28 Dus Omri rustte bij zijn vaders en werd begraven in Samaria. Toen regeerde Achab zijn zoon in zijn plaats.

De Schrift vertelt ons niet veel meer over Omri dan dat hij meer kwaad deed dan al degenen die voor hem waren gegaan; en dat hij de goddeloze koning Achab verwekte. Maar terwijl hij slechts twaalf jaar regeerde, was Omri zo invloedrijk, en leidde het Noordelijke Koninkrijk zo volledig weg van de Thora dat gedurende vele jaren na zijn dood, de Edomieten en de Assyriërs het Noordelijke Koninkrijk ‘het huis van Omri’ (Mat bit-Humri) noemden.

Als de Schrift ons niet veel details geeft over koning Omri, vertelt het ons meer over zijn zoon Achab. Terwijl vers 16 ons vertelt dat Omri meer kwaad deed dan al degenen die voor hem waren gekomen, vertelt vers 30 ons dat zijn zoon Koning Achab nog meer kwaad deed dan dat.

Melachim Aleph (1e Koningen) 16:29-33
29 In het achtendertigste jaar van Asa koning van Juda, Achab werd de zoon van Omri koning over Israël; en Achab de zoon van Omri regeerde over Israël in Samaria tweeëntwintig jaar.
Nu deed Achab de zoon van Omri kwaad in de ogen van Jahweh, meer dan allen die voor hem waren.
31 En het geschiedde, alsof het voor hem een triviale zaak was geweest om in de zonden van Jeroboam de zoon van Nebat te lopen, dat hij als vrouw Jezebel de dochter van Ethbaal, koning van de Tsidoniërs, nam; en hij diende Baal en aanbad hem.
32 Toen richtte hij een altaar voor Baal op in de tempel van Baal, die hij in Samaria had gebouwd.
33 En Achab maakte een houten beeld. Achab deed meer om Jahweh Elohim van Israël tot woede te provoceren dan alle koningen van Israël die voor hem waren.

Terwijl Juda’s koningen onvolmaakt waren, vreesden velen van hen Jahweh, en vertrouwden erop dat als zij het gezicht van Jahweh in het besluitvormingsproces zochten, dat Jahweh hun mensen met goed zou belonen. Terwijl de toepassing lichtjes verschillend is, geeft Yeshua ons het zelfde principe, dat wij Jahweh eerst, in alle dingen moeten zoeken.

Mattithyahu (Mattheüs) 6:31-33
31 “Maak je dan geen zorgen en zeg: “Wat zullen we eten?” of “Wat zullen we drinken?” of “Wat zullen we dragen?”
32 Want na al deze dingen zoeken de heidenen. Want je hemelse Vader weet dat je al deze dingen nodig hebt.
33 Maar zoek eerst het koninkrijk Elohim en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen aan u worden toegevoegd.’

In tegenstelling, de koningen van het noorden bijna nooit gezocht Jahweh’s gezicht tijdens het besluitvormingsproces. In plaats daarvan probeerden ze eerst nationale veiligheid en welvaart tot stand te brengen door verdragen en allianties met de heidense naties te smeden; en pas daarna zochten zij de zegeningen van Jahweh. De parallel tussen “de werken van het huis van Achab” en de leiders van Amerika is bijna nauwkeurig.

Achab trachtte rijkdom en veiligheid te bevorderen door strategische allianties met andere naties te smeden. Zijn huwelijk met Jezebel, dochter van de Tsidonian (Fenecian) koning was waarschijnlijk gemaakt van onverschilligheid voor Yahweh’s Thora, en / of uit een verlangen om een strategische alliantie met de Tsidonians cement. Zijn motief was waarschijnlijk een impuls te geven aan de Ephraimite economie door het verkrijgen van toegang tot de enorme maritieme markten van de Tsidonians.

Hoewel Achab zijn huwelijk in het Tsidonian Imperium kan hebben in werking gesteld om de economische weal en nationale veiligheid te verhogen, hield hij geen rekening met dat Jahweh in controle van alle dingen is. Achab’s alliantie met de Tsidonians weerhield koning Ben-hadad van Syrië (Aram) er niet van hem aan te vallen. Omdat het Syrische leger zo sterk in de minderheid was met Achab, leek de nederlaag van Achab zeker; en toch nam Jahweh genade op Achab en leverde hem, zodat hij ‘Jahweh zou kennen.’

Melcahim Aleph (1e Koningen) 20:13
13 Plotseling naderde een profeet achab koning van Israël, zeggende: “Aldus zegt Jahweh: ‘Heb je al deze grote menigte gezien? Zie, ik zal het vandaag in uw hand afleveren, en u zult weten dat ik Jahweh ben.'”

Echter, Achab niet vernietigen Ben-Hadad, en dus Ben-Hadad weer aangevallen het volgende jaar. Jahweh leverde Achab nog eens, maar opnieuw impliceerde Hij dat Achab het Syrische leger zou vernietigen, in die plaats dat het Syrische leger ‘in zijn hand zou worden geleverd.’

Melachim Aleph (1e Koningen) 20:26-28
26 Zo was het, in de lente van het jaar, dat Ben-Hadad de Syriërs ophaalde en naar Aphek ging om tegen Israël te vechten.
27 En de kinderen van Israël werden opges verzamel en kregen voorzieningen, en zij gingen tegen hen in. Nu kampeerden de kinderen van Israël voor hen als twee kleine kuddes geiten, terwijl de Syriërs het platteland vulden.
28 Toen kwam een man van Elohim en sprak tot de koning van Israël, en zei: “Aldus zegt Jahweh: “Omdat de Syriërs hebben gezegd: “Jahweh is Elohim van de heuvels, maar Hij is niet Elohim van de valleien,” daarom zal ik al deze grote menigte in uw hand leveren, en u zult weten dat ik Jahweh ben.'”

Achab’s troepen leidden het Syrische leger, en koning Ben-Hadad vluchtte voor zijn leven. Echter, toen Ben-Hadad Achab toegang bood tot de bloeiende markten van Damascus, sneed Achab een verbond (een verdrag) met hem.

Melachim Aleph (1e Koningen) 20:34
34 Ben-Hadad zei dus tot hem: “De steden die mijn vader van uw vader heeft afgenomen, zal ik herstellen; en u marktplaatsen voor uzelf opzetten in Damascus, zoals mijn vader in Samaria deed.
Toen zei Achab: “Ik zal jullie wegsturen met dit verdrag.” Dus sloot hij een verdrag met hem en stuurde hem weg.

De wereld zou denken dat het sparen van het leven van onze vijanden is een ‘mooi’ ding om te doen, en ze zouden goedkeuren. Het enige probleem is dat Jahweh al had gezegd dat Hij wilde dat het Syrische leger vernietigd. Koning Shaul’s ongehoorzaamheid toen hij er niet in slaagde koning Agag en de Amaleqite-kudden ter dood te brengen, werd vergeleken met afgoderij in Eerste Samuël 15, en dus was het ook voor koning Achab. Het enige verschil was dat de motivatie van Achab niet alleen nalatigheid maar ook hebzucht was, aangezien hij door het vooruitzicht van toegang tot de markten van Damascus werd beïnvloed.

Als koning Achab nog leefde vandaag, zou hij waarschijnlijk een Amerikaanse president of een pijler in de Wereldhandelsorganisatie, de Wereldbank, de Verenigde Naties, of een van de andere talrijke organisaties die proberen te negeren Jahweh’s instructie om de internationale handel te verbeteren. Dit soort organisaties zijn gevuld met staatslieden van ahab’s wereldse ilk; en net als Achab bevorderen zij tolerantie naar andere godsdiensten in naam van internationale handel. Merk echter op dat toen Achab baal-aanbidding bestrafte omwille van zijn Tsidoniaanse vrouw Jezebel, het uiteindelijk de massale slachting en vervolging van Jahweh’s profeten inluidde.

Melachim Aleph (1e Koningen) 18:4
4 Want het was, terwijl Jezebel de profeten van Jahweh afslachtte, dat Obadiah honderd profeten had genomen en hen had verborgen, vijftig tot een grot, en hen met brood en water had gevoed.

De financiële successen van Achab typeren de “Schatten van Goddeloosheid” waar Micah 6:10 ons voor waarschuwt. Deze Schatten van Goddeloosheid zijn voordelen die niet voortkomen uit het zoeken naar eerst het Koninkrijk Elohim (en Zijn gerechtigheid), maar van het zoeken naar eerst de materiële zegeningen die we willen dat Jahweh aan ons toevoegt.

Micah 6:10-11
10 Zijn er nog de schatten van goddeloosheid in het huis van de goddelozen, en de korte maatregel die een gruwel is?
11 Zal ik zuivere wegen tellen met de goddeloze schubben, en met de zak van bedrieglijke gewichten?

Op het moment van dit schrijven (in 2009 CE), Amerika is nog steeds op zoek naar Jahweh’s zegeningen zonder eerst op zoek naar Zijn gezicht; en Jahweh’s roede van discipline nadert snel. Laten we daarom ogen zien en oren horen en leren hoe we in zoveel problemen zijn gekomen.

De Vier Verschillende Soorten Geld

Vanuit een schriftuurlijk oogpunt zijn er vier fundamentele soorten geld, in aflopende volgorde van wenselijkheid.

 1. Het geld van de goederen (wettig)
 2. Door grondstoffen gesteund geld (rechtmatig),
 3. Fiat-geld (onwettig), en
 4. Schuldgeld (onrechtmatig).

Een ‘commodity’ is alles wat intrinsieke wenselijkheid en waarde heeft op de open markt. Historisch gezien is grondstoffengeld zilver, goud en ook koper. In Tanach (Oude Testament) tijden, betaling werd gedaan door het meten van specifieke gewichten van de gewenste ‘specie metalen.’

B’reisheet (Genesis) 23:14-16
14 En Ephron antwoordde Avraham en zei tegen hem:
15 “Adoni, luister naar mij; het land is de moeite waard vierhonderd shekels van zilver. Wat is dat tussen jou en mij? Dus begraaf je doden.”
16 En Avraham luisterde naar Ephron; en Avraham woog het zilver voor Ephron die hij had genoemd in de hoorzitting van de zonen van Heth, vierhonderd sjekels van zilver, valuta van de kooplieden.

Het gebruik van specie metalen als geld eert Elohim’s oordelen. Omdat onze voorouders Elohim niet gehoorzaamden, oredeerde Hij dat we zouden moeten zwoegen om ons voedsel en ons levensonderhoud te verkrijgen, ‘door het zweet van ons gezicht’.

B’reisheet (Genesis) 3:17-19
17 Toen zei Hij tot Adam: “Omdat u de stem van uw vrouw hebt gehoord en van de boom hebt gegeten waarvan ik u beval, zeggende: “U zult er niet van eten,” vervloekt is de grond voor uw bestwil. In toil zul je er alle dagen van je leven van eten.
18 Zowel doornen als distels zal het voor jullie voortbrengen, en jullie zullen het kruid van het veld opeten.
19 In het zweet van jullie gezicht zult u brood eten tot jullie terugkeren naar de grond, want uit het ontnomen wordt u; voor stof dat jullie zijn, en om jullie te stof zullen jullie terugkeren.”

Omdat Elohim oordeelde dat de mens moest werken, is werk zowel nobel als goed. Verder, omdat we moeten zwoegen ‘door het zweet van ons gezicht’ om edele metalen te verkrijgen, eren ze de arbeid die Elohim de mens te doen gaf; en daarom eren ze Elohim ook.

Omdat goud en zilver beperkt zijn in aanbod, en omdat ze nuttig en universeel wenselijk zijn, hebben ze wat bekend staat als ‘inherente waarde’. Zolang het goud en de splinter is van een bekende zuiverheid en de gewichten en schalen gebruikt om ze te meten zijn nauwkeurig, specie metalen vormen wat wordt genoemd ‘wettig geld.’ Dat wil zeggen, Jahweh beschouwt specie metalen als ‘eerlijk.’

De Amerikaanse Founding Fathers waren zich bewust van de inherente desirablilty van goud en zilver, en dat Jahweh vereerd als wettig geld, en dit is een reden waarom de Amerikaanse grondwet verleent de federale regering het recht (en door implicatie, de verantwoordelijkheid) om geld munt, en om de waarde daarvan te reguleren. Het woord “munt” hier verwijst specifiek naar specie metalen.

Sectie 8. Het Congres zal macht hebben… Om geld te munten, regelen de waarde daarvan … en vast te stellen de standaard van gewichten en maatregelen ….

Beschouwd vanuit een andere hoek, misschien is de reden specie metalen zijn rechtmatig is dat ze een zuivere vorm van ruilhandel vormen. In wezen ruilt men een bekende hoeveelheid metaal voor welke andere goederen of diensten men wil kopen, net als Avraham deed. Het enige verschil is dat schalen niet nodig zijn, omdat de zuiverheid en hoeveelheid wordt vastgesteld en gereguleerd door de munt.

Zolang het metaal is van bekende zuiverheid en gewicht, het enige echte probleem met het gebruik van specie metalen in de handel is het ongemak. Goud en zilver zijn zwaar, en omvangrijk, en het is onpraktisch om ze te gebruiken in elektronische transacties. Om deze redenen geven de meeste regeringen zowel papieren als elektronische ‘valuta’s’ uit in plaats van gouden en zilveren munten. Dergelijke valuta’s kunnen rechtmatig zijn, maar alleen wanneer ze één op één worden ondersteund door goud en zilver, en alleen wanneer ze op elk moment kunnen worden ingeruild voor goud of zilver. Wanneer gesteund een-op-een, en wanneer men ze vrij kan inwisselen op elk gewenst moment, dan zijn dergelijke commodity-gebaseerde valuta’s letterlijk “zo goed als goud”; en daarom zijn ze geoorloofd. Echter, wanneer al deze dingen niet waar zijn, dan is het geld is niet legaal geld, maar wat wordt genoemd ‘fiat’ geld.

Genesis 1:3
3 Toen zei Elohim: “Laat er licht zijn.” en er was licht. VUL Genesis 1:3
dixitque Deus fiat lux et facta est lux

In het Latijn betekent het woord ‘fiat’ ‘laat er zijn’. In de Latijnse Vulgaat, in het verslag van de schepping, toen Elohim zei: ‘Laat er licht zijn’, is het Latijn ‘fiat lux’.

De reden dat geld dat niet wordt ondersteund door goud of zilver heet ‘fiat’ geld is dat net zoals Jahweh riep de wereld in het bestaan wanneer er niets bestond voordat het, regeringen soms ook geld te worden, zelfs wanneer het niet wordt ondersteund door iets, en vertegenwoordigt geen harde fysieke grondstof waarvoor mannen bereid zijn om te werken. Omdat ‘fiat’ geld niet eerlijk is, eert Jahweh het niet; en daarom is het onwettig.

Door de geschiedenis heen hebben verschillende regeringen geprobeerd om fiat geld systemen vast te stellen, maar ze altijd mislukken. Niet alleen theorie, maar ook harde ervaring bewijzen dat wanneer geld niet één-op-één wordt ondersteund door een harde grondstof zoals zilver of goud, problemen steevast ontstaan, waarvoor geen oplossingen zijn. Daarom zei de Franse staatsman Voltaire dat ‘papier’ geld altijd terugkeert naar zijn intrinsieke (inherente) waarde, die nul is.

“Papiergeld keert uiteindelijk terug naar zijn intrinsieke waarde —- nul.” — Voltaire

Het is nogal een ding voor een natie valuta systeem om al zijn waarde te verliezen. Democratieën lijken vooral gevoelig voor dit soort dingen; maar hoe gebeurt het?

In theorie worden kiezers in een democratie in ieder geval geacht nobele burgers te zijn die zichzelf opvoeden, om zo de best gekwalificeerde kandidaten te kiezen. Op hun beurt worden de kandidaten geacht verkiezingen te winnen door een verstandig platform voor te stellen dat alle betrokken partijen ten goede komt. Echter, alle theorie terzijde, de Schrift vertelt ons dat de natuur van de mens is niet echt bewonderenswaardig, maar kwaad.

Yirmeyahu (Jeremia) 17:9
9 “Het hart is bedrieglijk boven alle dingen, en wanhopig goddeloos; wie kan het weten?”

In werkelijkheid stemmen seculiere kiezers meestal niet voor het beste belang van iedereen, maar voor hun eigen egoïstische belangen. Ditzelfde principe van seculiere zelfzoekende geldt ook voor de kandidaten, die meestal winnen hun verkiezingen (of herverkiezingen) door te beloven om de mensen meer dan ze nemen van hen in de belastingen. Jahweh eert echter geen plannen om ‘iets voor niets te krijgen’, zelfs als de kandidaten doen alsof ze in Hem geloven. Aan wie meer wordt gegeven, is meer vereist; en net als bij koning Achab, wanneer leiders en hun burgers de instructies van Jahweh onteren, is er altijd een prijs te betalen.

Er is niets verborgen dat niet aan het licht zal komen. Alle regeringen worden geconfronteerd met begrotingsdruk, maar hoe zij deze begrotingsdruk oplossen, onthult hun ware karakter. Wanneer de overheid haar munt één-op-één moet steunen door zilver of goud, dan moet zij minstens zo veel geld binnenbrengen aangezien het elk jaar besteedt; en daarom moet zij haar begroting in evenwicht brengen. Echter, wanneer de mensen geen grenzen stellen aan hoeveel geld de overheid kan afdrukken, wordt het makkelijker gewoon om meer geld af te drukken, dan het is om nieuwe belastingen te verhogen.

Echter, wanneer de overheid drukt meer geld dan het heeft zilver of goud om het te steunen, het zet een verwoestende trein van gebeurtenissen in beweging. Onmiddellijk, elke dollar vertegenwoordigt een kleiner deel van alle federale activa, en dus het aantal dollars die nodig is om een gegeven grondstof te kopen gaat omhoog. Het resultaat is inflatie; en terwijl de inflatie bijna wordt geaccepteerd als ‘onvermijdelijk’ in het hedendaagse Amerika, bestaat het niet buiten fiat geld culturen. Wat de inflatie is, dan is gewoon een vloek voor het niet gehoorzamen van Jahweh’s instructies met betrekking tot eerlijk geld.

Een andere een van de oordelen van Jahweh is dat wanneer men iets steelt van een onschuldige buurman, moet men dan terug te geven vele malen meer dan een in eerste instantie nam.

Shemote (Exodus) 22:1
1 “Als een mens een os of een schaap steelt, en het slacht of verkoopt, zal hij vijf ossen voor een os, en vier schapen voor een schaap herstellen.”

Als een man viervoudig gestraft wordt voor het stelen van een onschuldige buurman, hoeveel meer zal Jahweh ons straffen voor het stelen van onze kinderen? En hoeveel zullen onze kinderen moeten lijden, als gevolg van generatiezonde?

Wanneer een natie probeert te voorkomen dat het betalen voor haar regering op het moment dat diensten worden verleend, betaalt het altijd meer op het einde. Inflatie brengt verborgen belastingen op spaargeld, want wat geld men plaatst in besparingen houdt zijn waarde niet (maar het verslechtert). Dit geeft de mensen een echte ontmoediging om te redden; en deze ontmoediging veroorzaakt nog meer problemen, omdat alle commerciële economieën besparingen nodig hebben om te kunnen functioneren.

Nieuwe bedrijven hebben bijvoorbeeld vaak kapitaal nodig om op te starten. Echter, als niemand heeft geen geld bespaard, dan nieuwe bedrijven kunnen niet lenen het opstarten kapitaal dat ze nodig hebben; en dus kunnen ze niet beginnen. Het resultaat is een veel zwakkere economie die niet in staat is om te profiteren van de beste nieuwe technologieën en ideeën.

Echter, de real time-bomb effect is ingesteld wanneer de mensen beginnen te accepteren het idee dat ze niet hoeven te betalen voor hun regering als ze gaan. Wanneer de kiezers onbewust beginnen te verwachten dat hun vertegenwoordigers ‘gewoon meer geld af te drukken,’ dan is de mensen onvrijwillig beginnen te accepteren het idee van de financiering van de overheid op krediet nu, en het verlaten van de schuld voor hun kinderen om later te betalen. Echter, dit is precies het tegenovergestelde van de schriftuurlijke principe, dat is niet om een schuld voor onze kinderen te betalen, maar een erfenis voor hen te houden.

Mishle (Spreuken) 13:22
22 Een goede man laat een erfenis na aan de kinderen van zijn kinderen….

Als we meer uitgeven dan we binnenbrengen, ontwikkelen we een zogenaamd ‘begrotingstekort’. Op de een of andere manier moeten we het verschil lenen, en dat verschil is nu onze ‘schuld’, waar we rente over moeten betalen. Als we volgende maand niet genoeg inkomsten hebben om onze uitgaven te dekken, dan hebben we nog een ander tekort, en dus moeten we nog meer geld lenen; en toch moeten we nog steeds de rente betalen op onze lening van vroeger. Als we elke maand een nieuw tekort hebben, blijven we lenen en blijft onze schuld groeien. Binnenkort de rente op onze lening wordt zo groot dat het duurt al het geld dat we hebben alleen maar om de rente te betalen, en we hebben geen geld voor iets anders. Deze situatie heet ‘faillissement’, en het is het logische gevolg van het gebruik van fiat geld.

“Als de mensen vinden dat ze zelf geld kunnen stemmen, zal dat het einde van de republiek inluiden.”
—Benjamin Franklin

Als fiat geld is al erg genoeg om de republiek neer te halen, hebben de Verenigde Staten iets veel ergers aangenomen. De Verenigde Staten hebben een zogenaamde ‘schuldgeld’ aangenomen. De duivel verbergt zich twee keer in deze details.

Met fiat geld, de overheid creëert geld dat wordt ondersteund door geen echte activa. In feite, de regering zegt: “Laat er contant geld”; en dan drukt de overheid contant geld af; en de regering zegt: “Het is goed.”

Echter, met schuld geld, de overheid doet een ding dat geen zin heeft. In plaats van het afdrukken van haar eigen fiat geld, de overheid benadert een prive-groep van bankiers en zegt: “Gelieve lening ons contant geld tegen rente.” Dan creëren deze bankiers fiatgeld. Ze zeggen: “Laat er geld zijn”; en er is geld. Dan lenen deze private bankers dit geld aan de federale regering tegen een rente die de ‘Prime Rate’ wordt genoemd.

“Als het Amerikaanse volk ooit toestaan dat particuliere banken om de kwestie van hun geld te controleren, eerst door de inflatie en vervolgens door deflatie, de banken en bedrijven die zullen opgroeien om hen heen (rond de banken), zal de mensen van hun eigendom te beroven totdat hun kinderen zullen wakker dakloos op het continent hun vaders veroverd.”
—Thomas Jefferson

Zo waanvoorstellingen als het idee van het omarmen van schuld geld klinkt, vroeg in de jaren 1900, Amerikaanse vertegenwoordigers een ontmoeting in prive met de grote bankfamilies van Europa en Amerika om een private banking kartel dat was om een schuld-geld systeem voor de Verenigde Staten vast te stellen, en vervolgens lening dit nieuw gecreëerde schuld geld aan de Regering van de Verenigde Staten, tegen de ‘Prime Rate’ van de rente. De Amerikaanse Federal Reserve was geboren.

“Deze wet (de Federal Reserve Act, 23 december 1913) stelt het meest gigantische vertrouwen op aarde. Wanneer de president (Woodrow Wilson) ondertekent het wetsvoorstel, de onzichtbare regering van de Monetaire Macht zal worden gelegaliseerd … De ergste wetgevende misdaad van de leeftijden wordt gepleegd door deze bank-en valutarekening.” – Charles Lindbergh Sr.

De Federal Reserve Board werd opgericht in 1913. Op het moment van dit schrijven (in 2009 CE), Amerikanen zijn in rekening gebracht misschien wel vier procent (4%) rente per jaar alleen voor het gebruik van Federal Reserve dollars in plaats van de afgifte van hun eigen valuta; en dit is al de afgelopen zesennegentig (96) jaar aan de gang. Hoewel er veel meer factoren zijn om rekening mee te houden, als we de vergelijking vereenvoudigen, moeten we kunnen zien dat als men begint met (V) waarde van een dollar in 1913, gedevalueerd op 4% rente per jaar voor ongeveer 96 jaar, dan is de uiteindelijke waarde (FV) van de dollar in 2009 is iets meer dan twee procent van de oorspronkelijke waarde in 1913; of iets meer dan twee cent over.

FV = V x [(1 – 4%) (96-1)]
= 1 x [(.96) 95] = .02069
= ongeveer twee cent op de oorspronkelijke dollar van 1913.

Aangezien de inflatie niet bestaat afgezien van fiat geld, heeft de Federal Reserve Board misschien 98% van de rijkdom van het Amerikaanse volk overgedragen aan de private banking families in de afgelopen 96 jaar. Zou dit de reden waarom de bankklas blijft steeds rijker, terwijl iedereen blijft steeds armer?

“Het financiële systeem is overgedragen aan de Federal Reserve Board. Die raad beheert het financiële systeem door gezag van een zuiver woekerende groep. Het systeem is privé, uitgevoerd met als enig doel het verkrijgen van de grootst mogelijke winst uit het gebruik van andermans geld”
—Charles A. Lindbergh Sr., 1923

Veel commentatoren wijzen erop dat, hoewel seculiere sociale modellen zoals socialisme en communisme aantrekkelijke kenmerken hebben, ze inherent vijandig zijn tegenover joods-christelijke overtuigingen en beginselen. Dit komt omdat wat seculiere sociale modellen doen, in wezen, is het aanbieden van een vals systeem waarmee burgers kunnen vertrouwen op de staat voor al hun behoeften, zonder afhankelijk te zijn van (of gehoorzamen) Jahweh. In wezen dienen ze als een aantrekkelijke misleiding voor Jahweh’s manier. Deze commentatoren wijzen er ook op dat de statisten meestal proberen om hun wetgevende doelstellingen te bereiken door het uitroepen van de noodtoestand, en vervolgens de nodige wetgeving. De Schrift verwijst naar dit als ‘het bedenken van het kwaad door de wet.’

Tehillim (Psalmen) 94:20
20 Zal de troon van ongerechtigheid, die het kwaad bij wet bedenkt, gemeenschap met U hebben?

De Federal Reserve Act werd aangenomen twee dagen voor Kerstmis als een ‘noodmaatregel,’ zogenaamd nodig om een dreigende ‘nationale noodsituatie af te wenden.’

“Elke collectivistische revolutie rijdt in op een Trojaans paard van ‘noodgeval’.”
—Herbert Hoover

Of deze acties voortkomen uit bewuste kwade bedoelingen, of dat zij slechts uit de geest van Efraïm van opstand tegen de Instructies van Jahweh voortkomen, werd dit zelfde soort ‘nationale noodsituatie’ verklaard in 1933, toen de V.S. President Franklin D. Roosevelt privé eigendom van gouden muntstukken, en alle gouden volmachten criminaliseerde.

Ik, Franklin D. Roosevelt, president van de Verenigde Staten van Amerika, verklaren dat zei nationale noodsituatie nog steeds bestaat en op grond van deze sectie te doen hierbij verbieden de hamsteren gouden munt, goud, en goud certificaten binnen het vasteland van de Verenigde Staten door individuen ….

We kunnen ook opmerken dat de Economic Stimulus Act van 2009 op dezelfde manier werd aangeprezen als een ‘noodmaatregel’, zogenaamd bedoeld om een “nationale catastrofe” af te wenden; maar deze “sociale uitgaven” wetsvoorstel zal meer dan verdrievoudigen van de staatsschuld, waardoor het probleem nog erger.

Ironisch genoeg, een van de meest welsprekende argumenten tegen illegalisering van goud valuta in het voordeel van de schuld geld werd gemaakt door de voormalige Federal Reserve Board voorzitter Alan Greenspan in de vroege dagen van zijn carrière, voordat hij draaide zich om en toegetreden tot de Federal Reserve Board.
Bij gebrek aan de gouden standaard, is er geen manier om besparingen te beschermen tegen confiscatie door middel van inflatie. Er is geen veilige winkel van waarde. Als die er waren, zou de regering haar bedrijf illegaal moeten maken, zoals in het geval van goud werd gedaan. …. Het financiële beleid van de verzorgingsstaat vereist dat er geen manier voor de eigenaars van rijkdom om zichzelf te beschermen. Dit is het armoedige geheim van de tirades van de welzijnsstatisten tegen goud. Tekortuitgaven zijn gewoon een regeling voor de confiscatie van rijkdom. Goud staat dit verraderlijke proces in de weg. Het staat als een beschermer van eigendomsrechten. Als men dit begrijpt, heeft men geen moeite in het begrijpen van de tegenstelling van de statisten ‘antagonisme ten opzichte van de gouden standaard.
— Alan Greenspan

De ‘schuld geld’ de socialisten en de bancaire elites hebben bedacht door de wet is precies de “Korte Maatregel dat is een gruwel” gedecedeerd door de profeet Maleachi. Het is een onrechtvaardig gewicht en een onrechtvaardige maatregel die steelt van de onschuldigen, en geeft aan degenen vol geweld.

Micah 6:8-13
8 Hij heeft jullie laten zien, O man, wat goed is; Maar wat vraagt Jahweh van je, maar om rechtvaardig te doen, om genade lief te hebben, en nederig te lopen met je Elohim?
9 Jahweh’s stem huilt naar de stad – “Wijsheid zal zien Uw naam: Hoor de staaf! Wie heeft het benoemd?
10 Zijn er nog de schatten van goddeloosheid in het huis van de goddelozen, en de korte maatregel die een gruwel is?
11 Zal ik zuivere wegen tellen met de goddeloze schubben, en met de zak van bedrieglijke gewichten?
12 Want haar rijke mannen zijn vol geweld, haar inwoners hebben leugens gesproken en hun tong is bedrieglijk in hun mond.
13 “Daarom zal ik u ook ziek maken door u te slaan, door u desolaat te maken vanwege uw zonden.

Kunnen we de staaf nu horen? De schuld geld opgefokt op ons door de bankiers heeft ontdaan van de eens sterke dollar, en heeft de Verenigde Staten schuld verplichtingen van meer dan 65.500.000.000.000.000,00 dollar, meer dan het bruto binnenlands product van de wereld. Het heeft de armen gebloed en ons allen getroffen en ziek gemaakt; en dat alles in het voordeel van een bankklas waarvan Jahweh’s Thora zegt dat het onwettig is om mee te beginnen.

Devarim (Deuteronomium) 23:19-20
19 “U zult geen rente aan uw broer in rekening brengen – rente op geld of voedsel of iets dat tegen rente wordt uitgeleend.
20 Aan een vreemdeling u rente in rekening brengen, maar aan uw broeder zult u geen rente in rekening brengen, opdat Jahweh uw Elohim u allen kan zegenen waaraan u uw hand in het land zet dat u binnenkomt om te bezitten.

Onze dollar heeft in de afgelopen eeuw zo’n 98% van zijn waarde verloren. Schuld geld is een vloek die is gekomen over ons, omdat onze vaders niet hebben gezocht Jahweh’s gezicht, noch nauwgezet met geld, zoals Hij beveelt.

Devarim (Deuteronomium) 28:9-14
9 “Jahweh zal u vestigen als een volk dat zich aan Zichzelf onderscheidt, net zoals Hij u heeft gezworen, als u de geboden van Jahweh uw Elohim nakomt en op Zijn wegen wandelt.
10 Dan zullen alle volkeren van de aarde zien dat jullie geroepen worden door de naam Jahweh, en zij zullen bang voor je zijn.
11 En Jahweh zal u veel goederen verlenen, in de vrucht van uw lichaam, in de toename van uw vee, en in de opbrengst van uw grond, in het land waarvan Jahweh jullie vaders zwoer om u te geven.
12 Jahweh zal voor jullie zijn goede schat, de hemelen, openstellen om de regen aan jullie land in zijn seizoen te geven en al het werk van uw hand te zegenen. Jullie zullen aan vele naties lenen, maar jullie zullen niet lenen.
13 En Jahweh zal u het hoofd en niet de staart maken; u zult alleen boven zijn, en niet onder, als u de geboden van Jahweh uw Elohim, die ik u vandaag beveel, en zijn voorzichtig om ze te observeren.
14 Zo zult u zich niet afwenden van een van de woorden die ik u vandaag beveel, naar rechts of links, om achter andere elohim aan te gaan om hen te dienen.”

Vers 12 vertelt ons dat wanneer we Thora gehoorzamen, we aan vele naties zullen lenen en niet zullen lenen. Maar omdat we Thora ongehoorzaam hebben, lenen we nu niet alleen van de Bilderbergers en de Federal Reserve, maar ook van de vijanden van het geloof, zoals het seculiere socialistische China. Wat voorspelt het voor de toekomst van de nationale veiligheid van Amerika dat we nu onze staatsschuld verdrievoudigen? De schuldenaar is de dienaar van de geldschieter.

Mishle (Spreuken) 22:7
7 De rijke regels over de armen, en de lener is dienaar van de geldschieter.

Op het moment van dit schrijven, amerika’s leiderschap is nog steeds bezig om een socialistische regering in Amerika te vestigen. Zij zullen ongetwijfeld slagen, want het is niet de wil van Jahweh dat Zijn volk in de verspreiding blijft leven. Integendeel, uitgelegd in Openbaring en de Eindtijden, Jahweh wil dat het leven in de verspreiding zal blijven verslechteren, zodat Zijn volk zal staan te popelen om terug te keren naar het land Israël wanneer Hij besluit om de deur te openen.

Haggai 1:5-7
5 Nu daarom, aldus Jahweh van gastheren: “Overweeg uw wegen!
6 “Jullie hebben veel gezaaid en brengen weinig binnen; Je eet, maar je hebt niet genoeg;
Je drinkt, maar je bent niet gevuld met drank; Jullie kleden jezelf, maar niemand is warm; en hij die loon verdient,
verdient loon om in een zak met gaten te stoppen.”
7 Aldus zegt Jahweh van gastheren: “Overweeg uw manieren!”

Terwijl een ernstige ‘aanscherping’ proces staat te komen op onze natie, de politici en de privateering bankiers die bracht ons schuld geld zal ook lijden. Op het einde, al degenen die egoïstisch hebben behandeld met Jahweh’s mensen zullen betalen, voor Jahweh is een Elohim van rechtvaardigheid en waarheid. Jahweh zal straffen al degenen die hebben ingesteld “de korte maatregel die een gruwel,” evenals degenen die hebben gebouwd mooie huizen voor zichzelf met behulp van hun buurman monetaire valuta ‘zonder lonen, zonder het geven van (hen) iets.”

Yirmeyahu (Jeremia) 22:13-17
13 “Wee hem die zijn huis bouwt door onrechtvaardigheid en zijn kamers door onrecht, die de dienst van zijn buurman zonder loon gebruikt en hem niets voor zijn werk geeft,
14 Wie zegt: “Ik zal zelf een wijde woning met ruime kamers bouwen, en er ramen voor uitsnijden, het bebouwen met ceder en het schilderen met vermilion.”
15 “Zult u regeren omdat u zich in ceder omsluit? Heeft je vader niet gegeten en gedronken, en gerechtigheid en gerechtigheid gedaan? Toen ging het goed met hem.
16 Hij beoordeelde de oorzaak van de armen en behoeftige; toen was het goed. Was dit niet mij kennen?” zegt Jahweh.
17 “Maar uw ogen en uw hart zijn voor niets anders dan uw begeerte, voor het vergieten van onschuldig bloed, en het beoefenen van onderdrukking en geweld.”

Zoals degenen die egoïstisch handelen zullen leren, is Jahweh niet slap met betrekking tot Zijn beloften, zoals sommigen slapheid tellen.

Terwijl de meeste Amerikanen nog in ontkenning over het komende economische oordeel kunnen zijn, zal Elohim niet worden bespot. Omdat we afgedwaald zijn van het rechtvaardige geld dat Hij ons vertelde te houden, zijn de uitstaande schulden van dit land meer dan onze natie ooit kan betalen. En door onze staatsschuld de komende tien jaar te verdrievoudigen, komen we alleen maar dichter bij totale insolventie.

Maar wat gebeurt er als ’s werelds grootste economie in gebreke blijft? En als het in gebreke blijft, wie heeft er nu genoeg geld om in te grijpen en ons te helpen de stukken op te rapen? En wat wil hij daarvoor?

Het enige goede nieuws is dat ondanks al onze, en al onze goddeloosheid, Jahweh nog steeds van ons houdt met een eeuwige liefde. Als we alleen maar tot Hem terugdraaien, zal Hij ons tot ons wenden en ons weer naar binnen brengen.

Yirmeyahu (Jeremia) 3:1
1 “Zij zeggen: “Als een man van zijn vrouw scheidt, en zij gaat van hem af en wordt van een andere man, mag hij dan weer naar haar terugkeren?” Zou dat land niet sterk vervuild zijn? En je hebt gespeeld de met vele liefhebbers; maar toch terug te keren naar Mij,” zegt Jahweh.

Jahweh is altijd genadig, en vergevingsgezind. Wanneer Hij ons eindelijk terug brengt naar Zijn land, laten we er dan zeker van zijn om al Zijn instructies te houden, en zijn soort geld vast te stellen als onze standaard. En laten we ervoor zorgen dat de slechte werken van Achab’s huis niet langer in Zijn land worden gedaan.

In Yeshua’s naam, amein.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give