Chapter 2:

Boom van Kennis, Boom van het Leven

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.”

Openbaring 22:14 vertelt ons dat degenen die Zijn geboden voeren het recht zullen hebben op de Boom des Levens, opdat zij de poorten van de stad binnen mogen gaan (Vernieuwd Jeruzalem).

Hitgalut (Openbaring) 22:14-15
14 Gezegend zijn zij die Zijn geboden voeren, opdat zij het recht op de Boom des Levens hebben en door de poorten de stad in mogen.
15 Maar buiten zijn honden en tovenaars en seksueel immorele en moordenaars en afgodendienaren, en wie houdt van en praktijken een leugen.

Maar wat symboliseert deze Boom des Levens? En waarom zou het belangrijk zijn? Om daar achter te komen, laten we eens kijken naar de Boom des Levens in de Hof van Eden.

Jahweh Elohim plantte een tuin oostwaarts in Eden, en daar zette Hij de man die Hij had gevormd.

B’reisheet (Genesis) 2:8-9
Jahweh Elohim plantte een tuin oostwaarts in Eden, en daar zette Hij de man die Hij had gevormd.

In deze tuin liet Jahweh Elohim elke boom groeien die aangenaam is voor het zicht, en goed voor voedsel. Met andere woorden, Adam en Havvah (Eva) zouden daar alles hebben wat ze nodig hadden.

9a En uit de grond Jahweh Elohim maakte elke boom groeien dat is aangenaam om het zicht en goed voor voedsel.

Daarnaast plaatste Jahweh twee speciale bomen in het midden van de Hof van Eden. Deze twee speciale bomen werden de Boom des Levens genoemd, en de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad.

9b De Boom des Levens was ook in het midden van de tuin, en de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad.

Yahweh vertelde Adam dat hij vrij van elke boom (met inbegrip van de Boom des Levens) kon eten maar dat hij niet van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad kon eten, want in de dag hij deelnam van het zou hij zeker sterven.

B’reisheet (Genesis) 2:15-17
15 Toen nam Jahweh Elohim de man en zette hem in de hof van Eden om het te verzorgen en te houden.
16 En Jahweh Elohim beval de man en zei: “Van elke boom van de tuin mag je vrij eten;
17 maar van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad zullen jullie niet eten, want op de dag dat jullie er van eten, zullen jullie zeker sterven.”

Echter, de tegenstander verleidde de vrouw, waaruit haar blijkt dat de boom goed was voor voedsel, het was aangenaam voor de ogen, en het was wenselijk om een wijze te maken. Dus, hoewel Jahweh had de boom off limits, het idee leek goed in haar ogen, en dus beet ze.

B’reisheet (Genesis) 3:6a
6a Dus toen de vrouw zag dat de boom goed was voor voedsel, dat het aangenaam was voor de ogen, en een boom wenselijk om een wijze te maken, nam ze van haar fruit en at.

In plaats van het gebod van Jahweh te gehoorzamen, nam Havvah (Eva) deel aan de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad door te beslissen om te doen wat goed leek in haar eigen ogen. Dit is het ding dat de Schrift ons beveelt niet te doen, over en weer.

Bemidbar (Nummers) 15:39-40
39 En u zult de kwast hebben, opdat u ernaar kijken en alle geboden van Jahweh mag gedenken en ze doen, en dat u de niet mag volgen waar uw eigen hart en uw eigen ogen op af zijn,
40 en dat u zich al Mijn geboden herinnert en doet, en voor uw Elohim wordt onderscheiden.’

In plaats van te doen wat goed of juist lijkt in onze eigen ogen (of in de ogen van andere mannen), moeten we eerst zoeken Jahweh onze Elohim, en doen wat goed lijkt in Zijn ogen. We moeten oppassen dat we ons beperkte intellect niet gebruiken om erachter te komen wat ‘goed’ voor ons lijkt, of om naar ons eigen hart te luisteren, want Jahweh vertelt ons dat het hart wanhopig goddeloos en egoïstisch is, en dat het ons zal leiden om elke keer de verkeerde keuzes te maken.

Yirmeyahu (Jeremia) 17:9
9 “Het hart is bedrieglijk boven alle dingen, en wanhopig goddeloos.
Wie kan het weten?”

In plaats van de bevelen van Jahweh te horen en te gehoorzamen, leunde de vrouw op haar eigen begrip, en deed wat juist in haar eigen ogen scheen, enkel aangezien Israël voortdurend doet.

Mishle (Spreuken) 3:5-6
5 Vertrouw op Jahweh met heel je hart, en leun niet op je eigen begrip;
6 Op al uw manieren kent U Hem, en Hij zal jullie wegen leiden.

Het was de daad van het gebruik van haar eigen menselijke intellect om te beslissen wat was ‘goed’ en ‘niet goed’ dat leidde tot de grote val uit de gunst (genade). Met andere woorden, het was de handeling van het nemen van beslissingen afgezien van Jahweh dat was zonde.

Als onze taak als Nazarene Israelites is om te leren hoe de wereld te overwinnen, wat is dan de wereld? Yochanan (Johannes) vertelt ons dat alles wat in de wereld is de lust van het vlees, de lust van de ogen en de trots van het leven vertegenwoordigt.

Yochanan Aleph (1e Johannes) 2:16-17
16 Want alles wat er in de wereld is – de lust van het vlees, de lust van de ogen en de trots van het leven – is niet van de Vader, maar van de wereld.
17 En de wereld gaat voorbij, en de lust ervan; maar hij die de wil van Elohim doet blijft voor altijd.

Als alles wat in de wereld is de lust van het vlees, de lust van de ogen, en de trots van het leven, dan zijn dit de dingen die we moeten overwinnen, met Zijn hulp.

Er zijn parallellen tussen wat Havvah wenste in de Boom der Kennis, en wat Yochanan ons vertelt is in de wereld.

Goed voor eten (maag) Lust van het vlees
Aangenaam voor de ogen Lust van de ogen
Wenselijk om een wijze te maken Trots van het leven

De Boom van de Kennis van Goed en Kwaad staat dan ook symbool voor de geneugten en bevredigingen van de materiële wereld. Terwijl de dingen van de wereld wenselijk zijn, en terwijl Jahweh wenst om ons al deze goede dingen, is het belangrijk dat we gaan over het verkrijgen van hen op de juiste manier.

Mattithyahu (Mattheüs) 6:31-33
31 “Maak je dan geen zorgen en zeg: “Wat zullen we eten?” of “Wat zullen we drinken?” of “Wat zullen we dragen?”
32 Want na al deze dingen zoeken de heidenen. Want je hemelse Vader weet dat je al deze dingen nodig hebt.
33 Maar zoek eerst het koninkrijk Elohim en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen aan u worden toegevoegd.’

Jahweh wil ons allemaal goede dingen geven, als we Hem geduldig dienen. Terwijl we ons concentreren op het gehoorzamen van Hem, moeten we geduldig en vreugdevol bidden, met dankzegging.

Phillipim (Filippenzen) 4:6-7
6 Wees angstig voor niets, maar in alles door gebed en smeekbede, met dankzegging, laat uw verzoeken aan Elohim bekend worden gemaakt;
7 en de vrede van Elohim, die alle begrip overtreft, zullen jullie harten en geesten bewaken door Messias Yeshua.

De Boom des Levens en de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad waren “in het midden” van de tuin. Dat wil zeggen, ze waren in het centrum.

9b De Boom des Levens was ook in het midden van de tuin, en de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad.

Als de Hof van Eden ons leven hier in deze wereld vertegenwoordigt, vertegenwoordigt de Boom des Levens de eeuwige beloning die we ontvangen als we Hem gehoorzamen. Dit staat centraal in het doel en de wil van Yahweh voor ons.

De Boom van de Kennis vertegenwoordigt onze natuurlijke menselijke neiging om onze eigen beslissingen te nemen, gebaseerd op wat wij denken dat ‘goed’ of ‘kwaad’ is. Deze aangeboren natuurlijke neiging staat centraal in ons wezen, maar moet worden overwonnen.

Om deel te nemen aan de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad betekent dat in plaats van het horen en gehoorzamen van Jahweh’s stem en het onderhouden van Zijn geboden, we in plaats daarvan kiezen om onze eigen gedachten te maken over wat ‘goed’ en ‘kwaad’ zijn. In wezen vertegenwoordigt de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad ons natuurlijke vleselijke verlangen om ‘ons eigen ding te doen’ en onze eigen beslissingen te nemen.

Zo natuurlijk als het is, om deel te nemen van de Boom der Kennis speelt recht in de handen van Satan. Dit is precies de reden waarom Satan de vrouw verleidde om aan de boom deel te nemen.

In 1904 schreef de vader van het moderne satanisme, een Engelsman genaamd Aleister Crowley, zijn “Boek van de Wet”, dat hem volgens hem door Satan zelf werd gedicteerd. De eerste regel in zijn Boek van de Wet was:

“‘Doe zoals gij wilt’ zal de hele wet zijn.”

Het idee dat Satan wil dat we ‘bijten’ is dat we niet moeten luisteren naar Jahweh’s stem of zijn geboden moeten onderhouden, maar dat we in plaats daarvan onze eigen wil moeten doen.

Volgens Aleister Crowley en zijn zelfbenoemde discipel, professor Timothy Leary, moeten we altijd ‘ons eigen ding doen’. Dit komt omdat onze wil en Jahweh’s wil zijn op loggerheads. Dus, als we ons eigen ding doen, zullen we Jahweh niet horen of gehoorzamen.

In sommige christelijke kringen wordt het horen en gehoorzamen van Jahweh’s stem soms “in Hem blijvend” genoemd. Het wordt ook wel ‘wandelen met Hem’ genoemd. Wat het betekent om ‘met Hem te wandelen’ is dat we goed luisteren naar Zijn stem om ons te vertellen wat we moeten zeggen, wat we moeten doen en zelfs wanneer en hoe we dat moeten doen. We nemen niet langer beslissingen voor onszelf, maar zoeken Zijn leiding en leiding in alles.

Yeshayahu (Jesaja) 30:20-21
20 En hoewel Jahweh u het brood van tegenspoed en het water van ellende geeft, zullen uw leraren niet meer in een hoek worden bewogen, maar uw ogen zullen uw leraren zien.
21 Uw oren zullen een woord achter u horen en zeggen: “Dit is de weg, loop erin,” wanneer u naar de rechterhand draait of wanneer u naar links draait.

Wanneer we gered worden, moeten we de controle over ons leven aan Hem overhandigen. We ‘overhandigen hem het stuur’, bij wijze van spreken. Of, zoals het spreekwoord van onze vaders zegt: “Als G-d (Elohim) je co-piloot is, wissel dan van stoel.”

Leren horen en gehoorzamen Jahweh’s stem is geen ‘eenmalige’ gebeurtenis, waarna we altijd perfect zijn stem zullen horen en gehoorzamen. Integendeel, het is een continu leerproces, en het vergt een steeds toenemende mate van inspanning, inzet en toewijding om het volgende niveau van tests te halen. Dit komt omdat wat Jahweh wil is niet voor ons om ‘easy street’ en ‘Christelijke comfort zones, maar Hij geeft ons een kans om te groeien en ons karakter te ontwikkelen.

Hoewel de inzet de hele tijd omhoog gaat, herinnert Shaul ons eraan dat Yahweh ons niet wil verpletteren, maar alleen om ons uit te dagen. Hij zal ons nooit meer geven dan wij aankunnen. Daarom, samen met het proces of de verleiding, Jahweh zal ook geven ons een oplossing of een manier van ontsnappen.

Qorintim Aleph (1e Cor.) 10:12-13
12 Laat hem, die denkt dat hij staat, daarom geen acht nemen, opdat hij niet valt.
13 Geen verleiding heeft u ingehaald, behalve zoals voor de mens gebruikelijk is; maar Elohim is trouw, die jullie niet in de verleiding zal laten komen dan wat jullie kunnen, maar met de verleiding zal ook de weg van ontsnappen, opdat jullie het kunnen dragen.

De reden dat de Havvah faalde voor de test is dat ze luisterde naar de stem van verleiding; en dan misschien zonder na te denken, deed wat goed was in haar ogen.

Zodra we zijn hersteld om gunst door Yeshua, Jahweh is in staat om ons te houden van vallen.

Yehudah (Jude) 24-25
24 Nu aan Hem die in staat is om u te weerhouden struikelen, en om u foutloos voor de aanwezigheid van Zijn heerlijkheid met overschrijding van vreugde,
25 Aan Elohim onze Heiland, die alleen wijs is, zijn glorie en majesteit, overmacht en macht, zowel nu als voor altijd, amein.

De manier waarop we kunnen voorkomen dat vallen is om onze blijvende relatie in Hem te beschermen, noch vooruit te rennen, noch achterop raken.

Yochanan (Johannes) 15:4-8
4 “Blijf in Mij, en ik in jou. Aangezien de tak geen vrucht van zichzelf kan dragen, tenzij zij in de wijnstok blijft, kan jij dat ook niet, tenzij jullie in Mij blijven.
5 Ik ben de wijnstok, jullie zijn de takken. Hij die in Mij en ik in hem blijft, werpt veel vruchten; want zonder Mij kun je niets doen.
6 Als iemand zich niet in Mij houdt, wordt hij verstoten als een tak en wordt verrpend; en zij verzamelen hen en werpen hen in het vuur, en zij worden verbrand.
7 Als jullie in Mij blijven, en Mijn woorden blijven in u, dan zult u vragen wat u wenst, en het zal voor u gedaan worden.
8 Hierdoor wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt; jullie zullen mijn discipelen zijn.”

Yeshua is de Wijnstok. Door ons in Hem zorgvuldig te houden, hebben we toegang tot de Boom des Levens en kunnen we de poorten de stad in gaan.

Hitgalut (Openbaring) 22:14-15
14 Gezegend zijn zij die Zijn geboden voeren, opdat zij het recht op de Boom des Levens hebben en door de poorten de stad in mogen.
15 Maar buiten zijn honden en tovenaars en seksueel immorele en moordenaars en afgodendienaren, en wie houdt van en praktijken een leugen.

Mogen we allemaal gezegend worden om zijn stem in alle situaties te horen en te gehoorzamen, en leren om de verleidingen van het vlees te overwinnen die voor ons zijn geplaatst, met Zijn hulp, zodat we voor altijd in Zijn voordeel kunnen blijven.

In Yeshua’s naam,

Amein, ik weet niet wat ik moet doen.

If these works have blessed you in your walk with our Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give