Chapter 2:

Yeshua de Nazarene Israëliet

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.

In het laatste hoofdstuk zagen we dat de christenen en de Nazarenes in de vierde eeuw twee volledig gescheiden religies waren – en dat de christenen de Nazarenes vervolgden. De geschiedenis wijst erop dat de Messias Yeshua een Nazarener was. De geschiedenis is echter niet genoeg – we moeten alles uit de Schrift bewijzen. Was Yeshua een christen, of was Hij een Nazarener?

Het Vernieuwde Verbond (Nieuw Testament) vertelt ons dat de Messias Yeshua een Nazarener zou worden genoemd omdat Hij opgroeide in een stad genaamd Nazareth (Natseret, נצרת). Laten we eens kijken naar de Arameese Peshitta.

Mattheüs 2:23 MGI
23 En hij kwam [and] in de stad die Nazareth heet, [so] opdat het vervuld zou worden wat door de profeet werd gesproken: ‘Hij zal een Nazarener worden genoemd.’
Oost-Peshitta
(23) ואתא עמר במדינתא דמתקריא נצרת איך דנתמלא מדם דאתאמר בנביא דנצריא נתקרא

Soms zoeken de mensen deze verwijzing in Engelse vertalingen van Tanach (Oude Testament), maar zij vinden het niet omdat de verwijzing naar Hebreeuws van Jesaja 11:1 is, waar men zei dat een Staaf (Koning David) uit de stam van Jesse, de vader van David zou groeien- en dat een Tak (Yeshua) uit zijn wortels zou groeien. Het Hebreeuwse woord voor “tak” is Netzer (נצר) (weergegevenin het schaduwrijke gebied).

Jesaja 11:1 NKJV
11 Er zal een Staaf uit de stam van Jesse tevoorschijn komen, en een Tak [Netzer] zal uit Zijn wortels groeien. Hebreeuwse Masoretische tekst
(1) וְיָצָא חֹטֶר מִגֵּזַע יִשָׁי | וְנֵצֶר מִשָּׁרָשָׁיו יִפְרֶה

Matthew wordt getoond in het Aramees en Jesaja is in het Hebreeuws, maar door het weglaten van de klinkers kunnen we zien dat Nazarene (נצריא) en Netzer (נצר), hebben dezelfde wortel (נצר), dus het was juist voor Matthew om te zeggen dat Yeshua zou worden genoemd een Nazarene.

In het Hebreeuws en Aramees, als Yeshua een Nazarener zou worden genoemd, dan zouden Zijn volgelingen ook Nazarenes zijn. Daarom beschuldigden de Farizeeën in Handelingen 24:5 de apostel Shaul (Paulus) ervan geen christen te zijn, maar een leider te zijn van de sekte van de Nazarenes.

Ma’asei (Handelingen) 24:5
5 “Want wij hebben deze man een plaag gevonden, een schepper van verdeeldheid onder alle Joden over de hele wereld, en een leider van de sekte van de Nazarenes.”

Maar waarom zeiden de Farizeeën dat de apostel Shaul deel uitmaakte van een sekte? In het Hebreeuws is de term voor “sekte” min (מן), wat betekent, een vertrek. Het basisidee is dat het geloof dat Jahweh Israël op de berg Sinaï gaf, het enige ware en correcte geloof is – en dat al het andere van dat geloof afwijkt. Daarom, voor de Farizeeën om te zeggen dat Shaul deel uitmaakte van een “sekte” was om te zeggen dat hij was afgeweken van de waarheid. Shaul, echter, voelde hij niet de waarheid had verlaten, omdat hij nog alles geloofde dat in Thora en in de Helderzienden werd geschreven.

Ma’asei (Handelingen) 24:14
14 “Maar dit beken ik aan u, dat volgens de Weg die zij een sekte [KJV: ketterij] noemen, dus ik aanbid de Elohim [God] van mijn vaderen, gelovend alle dingen die in de Wet [of Moshe] en in de Helderzienden.”

We zullen dit onderwerp opnieuw in latere hoofdstukken, zodra we wat meer achtergrondinformatie. Echter, voor nu, laten we er rekening mee dat Shaul nooit beweerde dat hij een christen was. Integendeel, hij beweerde een Israëliet te zijn – en hij zei dat hij nog steeds geloofde alle dingen die zijn geschreven in de wet en in de profeten. Dit is iets wat de meeste christenen niet eerlijk kunnen zeggen.

Terwijl het woord “sekte” kan verwijzen naar een cultus, meestal verwijst het naar een sub-sectie van iets groters. Het christendom kan bijvoorbeeld worden onderverdeeld in verschillende subsekten (katholiek, protestants en orthodox, bijvoorbeeld)-en binnen deze sekten zijn er nog meer subsekten. Bijvoorbeeld, binnen protestantisme zijn er Lutheranen, Baptisten, Methodisten, Pinksteren, enz. Ironisch genoeg beschouwen de leden van sommige sekten de leden van alle andere sekten als ketters – en deze houding is Schriftuurlijk, zelfs als het ten onrechte wordt toegepast.

Het jodendom is eveneens exclusory, en gefragmenteerd. De orthodoxe joden vormen de grootste sekte, maar er zijn ook conservatieve joden, hervorming joden, Karatitische Joden, Spaanse Joden, en anderen. De orthodoxe Joden beschouwen alle andere sekten als ketters (zoals geïmpliceerd in de taal van Handelingen 24:14, hierboven).

Het helpt om te begrijpen dat de Schrift namen groepen mensen volgens hun houding en overtuigingen. Dat wil zeggen, het labelt ze op basis van hun geesten. Dit is de reden waarom dezelfde sekten nog steeds bestaan zoals bestond in de eerste eeuw, alleen met verschillende namen, omdat dezelfde geesten zijn nog steeds rond vandaag.

De Schrift benoemt mensen volgens hun geloof en hun wandeling. Israël wordt bijvoorbeeld Israël genoemd omdat ze geloven in Israëls Elohim. Echter, als we lezen over de Grieken (Hellenisten) van het Vernieuwde Verbond, dit zijn geen etnische Grieken, maar minder vrome Joden die gehoorzaamde een indringer, in plaats van Jahweh. Ongeveer tweehonderd jaar voor Yeshua viel de Helleense koning Antiochus Judea binnen, en hij beval alle Israëlieten om Jahweh te vergeten en in plaats daarvan Griekse goden te aanbidden. Zij die hem gehoorzaamden (zelfs gedeeltelijk) werden genoemd “Grieken” (of Hellenists) als denigrerende termijn, omdat zij Griekse douane en tradities hadden goedgekeurd.De sekte van de Farizeeën van de eerste eeuw veranderde hun naam in de Middeleeuwen, en nu worden ze de orthodoxe joden genoemd. De Karaite Joden van vandaag stammen af van de sekte van de Sadduceeen. Hoewel er geen direct verband is, zijn de Hellenisten van de eerste eeuw (ook wel de “Griekse” Joden in sommige vertalingen genoemd) vergelijkbaar met de Reform Joden van vandaag, omdat ze dezelfde soort geest hebben. Zoals we later zullen zien, zijn de rabbijnse Messiaanse Joden van vandaag als de “Farizeeën die geloofden” van Handelingen 15. (We zullen praten over de Messiaanse Joden in meer detail als we verder gaan.) Omdat het ons later zal helpen, zullen we wat meer tijd besteden aan het leren wie deze groepen nu zijn.

Maqabim Aleph (1 Maccabees) 1:41-43
41 Bovendien schreef koning Antiochus zijn hele koninkrijk, dat iedereen één volk zou moeten zijn,
42 En ieder van hem zou zijn wetten moeten verlaten: zodat alle heidenen het eens waren volgens het gebod van de koning.
43 ja, velen ook van de Israëlieten stemden in met zijn godsdienst, offerden zich op afgoden en profaneerden de sabbat.

Het was gebruikelijk om mensen te benoemen volgens hun geloof tot de Verlichting (dat wil zeggen, het Luciferisme) van de zeventiende en achttiende eeuw. Dit is ook toen hervorming judaïsme ontstond. Hervorming Joden het gevoel dat het goed is om religies te mengen, en ze staan open voor het horen over andere religies. Dit is dezelfde geest als de Grieken (Hellenisten) van de eerste eeuw – en dit kan de reden zijn waarom de Farizeeën zich afvroegen of Yeshua zou gaan onderwijzen onder de Grieken buiten het land.

Yochanan (Johannes) 7:34-35
34 “Jullie zullen Mij zoeken en Mij niet vinden, en waar ik ben, kun jij niet komen.”
35 Toen zeiden de Joden onder elkaar: “Waar is Hij van plan te gaan dat wij Hem niet zullen vinden? Is Hij van plan om naar de verspreiding onder de Grieken te gaan en de Grieken te onderwijzen?”

Later zullen we zien dat het christendom waarschijnlijk is ontstaan onder de Helleense Joden, maar wat we hier moeten zien is dat de Schrift ons niet labelt volgens onze genetica, omdat Jahweh niet geeft om onze genetica, maar om ons hart. Dit is ook de reden waarom Yochanan HaMatbil (Johannes de Doper) vertelde de Farizeeën en de Sadducees dat hun genetica was geen garantie voor verlossing.

Mattityahu (Mattheüs) 3:7-9
7 Maar toen hij veel farizeeën en Sadduceen tot zijn onderdompeling zag komen [baptism], zei hij tot hen: “Broed van adders! Wie waarschuwde je om te vluchten voor de toorn om te komen?
8 Dragen daarom vruchten die berouw waardig zijn,
9 en denk er niet aan om tegen uzelf te zeggen: “Wij hebben Avraham als onze vader.” Want ik zeg u dat Elohim in staat is om kinderen op te voeden naar Avraham van deze stenen!”

Vandaag (na de Verlichting) wordt gedacht dat er een verschil tussen een Israëliër en een Israëliër. Om een Israëliër te zijn (d.w.z. om in het land israël te leven) hebt u papierwerk van de staat nodig. Echter, om een Israëliet, je gewoon bekeren tot de verering van de Elohim van Israël, zoals Root (Ruth) deed.

Wortel (Ruth) 1:16-17
16 Maar Ruth zei: “Betreed mij om u niet te verlaten, of om terug te keren van het volgen na u; Want waar je ook gaat, ik ga; En waar je ook logt, ik zal lodge; Jouw volk zal mijn volk zijn, en jouw Elohim, mijn Elohim.
17 Waar jij sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. Jahweh doen mij, en meer ook, Als er iets anders dan de dood delen u en mij.”

Ironisch genoeg, terwijl Ruth werd een Israëliet het moment dat ze trouw gezworen aan de Elohim van Israël, als ze kwam naar de grens van Israël vandaag zonder papierwerk van de regering, zou ze waarschijnlijk worden afgewezen. Dit soort onderscheid bestaat niet in de Schrift, want in de Schrift, maar je aanbidt (en hoe je jezelf identificeert), dat is wie je bent (en dat is wat je genoemd wordt).

Rekening houdend met dit alles, laten we er dan rekening mee houden dat de apostel Shaul zichzelf identificeerde als een Israëliet (een volgeling van de Elohim van Israël), en niet als een christen.

Qorintim Bet (2 Korintiërs) 11:22
22 Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn het Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het zaad van Abraham? Ik ook.

Shaul vertelde de Joden in Rome dat Elohim zijn volk Israël niet had weggeworpen, want hij was ook een Israëliet.

Romim (Romeinen) 11:1
1 Ik zeg dan, heeft Elohim zijn volk weggeworpen? Zeker niet! Want ik ben ook een Israëliet, van het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin.

Toen Shaul naar Rome werd gebracht, wilden de Joden daar horen over de Nazarener-sekte van het Israëlitische geloof (in plaats van over het thoraloze christendom).

Ma’asei (Handelingen) 28:22
22 “Maar wij wensen van u te horen wat u denkt; want wat deze sekte betreft, weten we dat het overal tegen wordt gesproken.”

Het verschil tussen het oorspronkelijke Nazarener geloof en het torahless christendom heeft veel te maken met wat zou kunnen worden genoemd ijver voor de drie Ls:

  1. Het land Israël
  2. De Hebreeuwse taal
  3. De wet van Moshe

De Nazarenes klampten zich ijverig vast aan hun erfenis in het land Israël, de Hebreeuwse taal en de wet van Moshe, want zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, begrepen ze de wet van Moshe als een echtelijk verbond tussen hen en Jahweh Elohim, dat ze moesten gehoorzamen als ze deel wilden uitmaken van de bruid.

In tegenstelling, de christelijke kerk leert dat de wet is niet een echtelijke verbond, en dat het is weggedaan met (“en goede riddance!” velen van hen zou zeggen).

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give