Chapter 6:

De Kerk: Stapstenen

“Dit is een automatische vertaling. Als u ons wilt helpen deze te corrigeren, kunt u een e-mail sturen naar contact@nazareneisrael.org.

De relatie tussen de kerk en Nazarene Israël is complex. Later in dit boek zullen we laten zien dat de kerk voldoet aan de profetieën over Mystery Babylon, die ook wordt beschreven als de (Openbaring 17). Ze is een omdat ze geen huwelijksverbond (de Thora) heeft.

In de Schrift, veel dingen zijn een “tweesnijdend zwaard” dat snijdt in beide richtingen. Aan de ene kant zijn de christenen Zijn volk – en aan de andere kant zijn de christenen niet Zijn volk (althans niet in de ruimste zin van het woord). Het vergt een goed beetje geestelijke rijpheid om de Christenen te zien voor wie zij zijn, en van hen te houden (eerder dan hen te veroordelen)-want het is slechts door van iedereen te houden (de Christenen, de Joden, onze Islamitische neven, of seculiere mensen) dat wij hen uiteindelijk dichter bij de waarheid kunnen trekken.

Yeshua vertelde de vrouw bij de bron dat de “ware” aanbidders zijn Vader niet alleen in Geest, maar ook in waarheid moeten aanbidden. Dit is een ongelooflijk belangrijk axioma.

Yochanan (Johannes) 4:21-24
21 Yeshua zei tot haar: “Vrouw, geloof me, het uur komt dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden.
22 U [Samaritans] aanbidt wat jullie niet weten; wij weten wat wij aanbidden, want verlossing [letterlijk: Yeshua] is van de Joden.
23 Maar het uur komt, en nu is het, wanneer de ware aanbidders de Vader in geest en waarheid zullen aanbidden; want de Vader probeert hem te aanbidden.
24 Elohim is Geest, en zij die Hem aanbidden moeten aanbidden in geest en waarheid.’

Toen Yeshua van waarheid sprak, bedoelde Hij waarschijnlijk de definitie in Scripture (die Thora is).

Tehillim (Psalmen) 119:142
142 Uw gerechtigheid is een eeuwige gerechtigheid, en Uw Thora is waarheid.

Om ware aanbidders te zijn, moeten we de Vader aanbidden, zowel in de Geest als in de Thora. Als we niet zowel in de Geest als in de Thora aanbidden, dan zijn we op de brede, gemakkelijke weg die tot vernietiging leidt.

Mattityahu (Mattheüs) 7:13-14
13 “Ga door de smalle poort; want de poort is breed en de weg is gemakkelijk dat leidt tot vernietiging, en er zijn velen die het nemen.
14 En de poort is smal en de weg wordt getroffen die tot leven leidt; en er zijn er maar weinig die het vinden.”

Het is absoluut noodzakelijk om van moment tot moment naar de stem van de Geest te luisteren en ernaar te lopen. Nochtans, slechts zeven verzen later (in de zelfde algemene context), waarschuwt Yeshua ons dat er een grote groep mensen zal zijn die Hem “Lord” roepen die niet in het koninkrijk van hemel zullen ingaan.

Mattityahu (Mattheüs) 7:21-23
21 ‘Niet iedereen die tegen Mij zegt: ‘Heer, Heer’, zal het koninkrijk des hemels binnengaan, maar hij die de wil van Mijn Vader in de hemel doet.
22 Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, demonen in Uw naam uitgeworpen en vele wonderen in Uw naam gedaan?”
23 En dan zal ik tot hen verklaren: “Ik heb jullie nooit gekend; vertrek van Mij, jullie die wetteloosheid beoefenen [torahlessness]!’.”
Dit kan moeilijk zijn voor sommigen om te accepteren, maar de christenen zijn de enige groep mensen die deze lijst van criteria past. De Christenen zijn de enige groep die

  1. Zijn veel
  2. Noem Hem Heer
  3. Profeetuur in Zijn naam
  4. Vergoten demonen in Zijn naam
  5. Doe veel werken van macht in Zijn naam
  6. Zijn wetteloos (niet houden van de Thora)

Wat Yeshua hier zegt is dat zelfs als wij in Zijn naam profeteren, demonen in Zijn naam uitwerpen, en vele machtige werken in Zijn naam doen, als wij wetteloos zijn (d.w.z., wij niet proberen om Thora te houden), wij naar vernietiging zullen gaan omdat wij niet proberen om het echtelijke verbond te houden.

Maar waarom zou Yeshua de Christenen verwerpen, wanneer de Christenen grotendeels verantwoordelijk voor het uitspreiden van het Goede Nieuws van Hem aan de vier hoeken van de aarde zijn? Zoals we zullen zien in de komende hoofdstukken, het christendom is slechts een tussenstap in de grote multi-step plan van redding voor de hele mensheid. Het was een zeer belangrijke stap, maar nog steeds slechts een stap. Als we een of twee stappen zetten in een lange reis, en dan stoppen, zullen we de reis nooit voltooien – of, in dit geval, zullen we nooit de spirituele transformatie voltooien. We zullen stoppen met het leren hoe we de Vader zowel in de Geest als in waarheid (Thora) kunnen aanbidden. Dat betekent dat we het teken zullen missen.

Als we zeggen dat we in Yeshua blijven, dan moeten we zelfs lopen als Yeshua liep.

Yochanan Aleph (1 Johannes) 2:6
6 Hij die zegt dat hij in Hem blijft, zou zelf ook moeten lopen zoals Hij liep.

Niemand van ons zal ooit perfect zijn zoals Yeshua was, maar het is essentieel dat we het proberen. We moeten proberen het echtelijke verbond na te komen, in zoveel liefde wandelen als we kunnen. Het is essentieel om in de Geest te wandelen – maar het is ook essentieel om de waarheid/Thora te bewaren.

Het geloof van Nazarener verspreidde zich sneller binnen het land Israël dan het Christendom, omdat de Joden in het land begrepen dat de Thora een echtelijk verbond is. De Nazarenes in het land waren “ijverig voor de Thora”, zoals Ya’akov (Jakobus) ook zegt.

Ma’asei (Handelingen) 21:20
20 En toen zij het hoorden, verheerlijkteen zij Jahweh. En zij zeiden tot hem: “Zie je, broeder, hoeveel joden er zijn die geloofd hebben, en ze zijn allemaal ijverig voor de Thora.”

Buiten het land was het echter een ander verhaal. De Hellenized Joden waren niet ijverig voor de Thora, en de heidenen begrepen niet dat de Thora een bruidsverbond is; aldus was het veel gemakkelijker voor Hellenized Joden en heidenen om wetteloos Christendom goed te keuren, aangezien het de zelfde eeuwige beloningen met minder werk beloofde.

Hoewel het thoraloze christendom niet het oorspronkelijke geloof is, dient het een belangrijke functie. Het maakt het makkelijker voor heidenen om geloof in een Joodse Messias te aanvaarden, zelfs als ze niet begrijpen dat hij zijn verbond moet nakomen. Het christendom is daarom een onvolmaakt voertuig dat de heidenen in relatie met Yeshua kan brengen. Zelfs als de relatie niet perfect is, brengt het hen dichter bij Hem dan voorheen.

Het is van essentieel belang dat we dit beginsel begrijpen om mensen dichter bij elkaar te brengen of verder weg te brengen. Wanneer iets mensen dichter bij Yeshua brengt, zelfs op een onvolmaakte manier, tolereren wij het, omdat uiteindelijk het mensen dichter aan onze Echtgenoot brengt.

Marqaus (Mark) 9:38-40
Nu antwoordde Yochanan (Johannes) Hem en zei: “Leraar, wij zagen iemand die ons niet volgt om demonen uit te werpen in Uw naam, en wij verbood hem omdat hij ons niet volgt.”
39 Maar Yeshua zei: “Verbied hem niet, want niemand die in Mijn naam een wonder verricht, kan spoedig daarna kwaad over Mij spreken.
40 Want hij die niet tegen ons is, staat aan onze kant.”

Tegelijkertijd, wanneer iemand (meestal een leider of een leraar) leidt mensen verder weg van Yeshua, moeten we in gedachten houden dat ze niet onze vrienden.

Luqa (Luke) 11:23
23 “Hij die niet bij Mij is, is tegen Mij, en hij die zich niet met Mij verzamelt, verstrooit.”

Dit is de reden waarom het gemakkelijker is om van torahless Christenen te houden (die worden misleid) dan het van torahless Christelijke leiders en leraren (die misleidend doen) lief te hebben. Hoewel de christelijke leiders en leraren zelf worden misleid, houdt de Schrift hen aan een veel hogere norm.

Ya’akov (Jakobus) 3:1
3 Mijn broeders, laat niet veel van u leraar worden, wetende dat wij een strenger oordeel zullen ontvangen.

Nadat de Romeinen de Joden uit het land Israël verbannen hadden, hadden de Nazarenes het veel moeilijker. Mensen volgen over het algemeen het principe van de minste inspanning, en het thoraloze christelijke geloof was veel aantrekkelijker voor de heidenen en Hellenized Joden, omdat het beloofde dezelfde beloning met minder inspanning. Daarom was het christendom sterk en begon het geloof van Nazarener af te nemen.

Toen het christendom begon te groeien, kwamen andere krachten in het spel die het wijzigden. In het volgende hoofdstuk zullen we zien hoe de Romeinse keizer Constantijn nam thoraloze christendom en samengevoegd met de Romeinse zon aanbidding van de dag om de katholieke (Universele) Kerk, dat was nog een overgangsvoertuig te vormen.

If these works have been a help to you in your walk with Messiah Yeshua, please pray about partnering with His kingdom work. Thank you. Give